วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

เสียงจากสลัม โดย พี่น้องสลัม

เสียงจากสลัม  โดย พี่น้องสลัม
(ว่าด้วยความทรงจำและการระลึกถึง)

พี่ น้องสลัม

            ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของคุณสุวิทย์ วัดหนู เพื่อนมิตรกลุ่มหนึ่งก็ขะมักเขม้นในการเตรียมจัดงานเพื่อมิให้การจากไปครั้ง นี้สูญเปล่า ในการดำเนินงานนั้น การจัดทำหนังสือที่ระลึกถึงคุณความดี ที่คุณสุวิทย์ได้ก่อไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
            ทั้งที่เนื้อหาในหนังสือเล่มดังกล่าวก็มิอาจเป็นอื่นไปได้ นอกเสียจากเรื่องราวเกี่ยวกับขบวนการต่อสู้ของพี่น้องคนยากคนจน ที่คุณสุวิทย์ได้คลุกคลีขณะยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้น เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2550 พี่น้องแกนนำชาวบ้านในขบวนการต่อสู้ของคนสลัม ที่เคยร่วมงานกับคุณสุวิทย์จึงได้นัดหมายเพื่อร่วมพูดคุยถึงคุณสุวิทย์ ในช่วงที่เคยร่วมงานกันมา หลายคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า คุณสุวิทย์เป็นคนที่เข้าใจคนยากคนจน มีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาหารือได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุมชน หรือเรื่องส่วนตัว ด้วยลักษณะนิสัยใจคอที่เป็นคนตรงไปตรงมากล้าเถียงทะเลาะและ มีประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับคนจนทั้งในส่วนชนบทและภาคเมือง คุณสุวิทย์มีความตั้งใจที่จะอยู่กับคนยากคนจน คนด้อยโอกาส เพราะแกเชื่อว่าคนจนหากมีโอกาสก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งทางการศึกษา ความคิด มันจะทำให้คนจนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ซึ่งวิธีคิดแบบนี้เป็นลักษณะความคิดพื้นฐานของการทำงานพัฒนา

            "ประทับใจ ที่แกไม่รังเกียจที่มาสัมพันธ์กับคนยากคนจนคนต้อยต่ำ แกช่วยเหลือตลอด" นั่นคือ คำกล่าวยืนยันของแกนนำกลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน
            นอกจากบุคลิกส่วนตัวในเรื่องดังกล่าวแล้ว ในเรื่องการทำงานคุณสุวิทย์ ก็มักจะเอาจริงเอาจัง คุณสุวิทย์เป็นคนที่มีข้อมูลลึกกว้าง ในการนำมวลชนมีการผ่อนหนักผ่อนเบา เรื่องไหนควรนำเรื่องไหนควรตาม คิดไว จับประเด็นเก่ง การเจรจาทุกครั้งต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน

            "ถ้าคุณทำงานกับชาวบ้าน หากไม่เข้าใจชาวบ้าน ไม่เข้าใจมวลชน คุณจะนำมวลชนไม่ได้" นี่คือสิ่งที่คุณสุวิทย์เน้นย้ำกับผู้นำอยู่เสมอ
           
            สิ่งสำคัญที่คุณสุวิทย์ มักจะกล่าวตักเตือนผู้นำอยู่ตลอดว่า ผู้นำชาวบ้านจะเสียคนได้ หากไม่ระวังในสามเรื่องสำคัญ คือ บทบาทหน้าตา เรื่องชู้สาว และท้ายสุดคือ เรื่องการเงิน แกมักจะเข้มงวดเรื่องการเงินขององค์กร ต้องตรวจสอบได้ ถามตลอดว่าทำไมมันอย่างนั้นอย่างนี้
            หลักคิดที่สำคัญของคุณสุวิทย์ อีกประการ ที่มักจะบอกกล่าวกับผู้นำว่า อย่าเอาแต่เรื่องของตนเอง ให้มองปัญหาของคนอื่นด้วย การเชื่อมโยงพี่น้องคนจนทั้งในเมืองและชนบท การเชื่อมคนจนทุกกลุ่ม รวมทั้งการสร้างการนำรวมหมู่ มีคนมาคิดร่วมกันแล้วขับเคลื่อนไปพร้อมกัน แเกชื่อว่าคนจนทั้งผองเป็นพี่น้องกัน คนด้อยโอกาสต้องรวมกันเพื่อก่อรูปขบวนการประชาชนที่มีพลังและสามารถผลักดัน เชิงนโยบายได้

            แกเคยบอกว่า "คนเราถ้าตื่นเช้าขึ้นมา คิดเรื่องคนอื่น คนๆนั้นจะมีเพื่อนเยอะ คิดแก้ปัญหาให้ชุมชนนั้นชุมชนนี้ มันก็จะช่วยให้มีเพื่อนในขบวนเยอะ"
            ความฝันสุดท้ายขณะยังมีชีวิตอยู่ของคุณสุวิทย์ คือ การจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งแนวคิดของแกต้องการสร้างพรรคการเมืองทางเลือก โดยไม่เน้นการมีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร แต่เป็นพรรคที่ชูนโยบายคนจน และผลักดันปัญหาคนจนเข้าสู่การแก้ไขเชิงนโยบาย "คุณสุวิทย์ยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ แม้แกสิ้นบุญแล้ว แต่เนื้องานที่ทำไว้ ยังไม่ตาย และจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนไปตลอด " อดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์รวมพัฒนาชุมชนกล่าวทิ้งท้ายไว้เช่นนั้น...

ที่ มา สุวิทย์ วัดหนู นักรบประชา เคียงข้างคนจน
คณะจัดทำหนังสืออนุสรณ์แห่ง ชีวิต สุวิทย์ วัดหนู
วันที่ 20 ธันวาคม 2495 - วันที่ 11 มีนาคม 2550

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน