วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บันทึกการแสดงสด "อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี" 19 พ.ย.2556

19 พ.ย.2556 เกาะติดชุมนุมต้านพ.ร.บ.นิรโทษฯ ช่วงที่ "อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี" ที่เวทีสะพานมัฆวาน

http://www.youtube.com/watch?v=Kp4kDqs4V00


บันทึกการแสดงสด "อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และวงคันนายาว" 19 พ.ย.2556

19 พ.ย.2556 เกาะติดชุมนุมต้านพ.ร.บ.นิรโทษฯ ช่วงที่ "อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และวงคันนายาว" ที่เวทีสะพานมัฆวาน

http://www.youtube.com/watch?v=gBX9-Icgs_M


บันทึกการแสดงสด สุกัญญา มิเกล 19 พ.ย.2556

19 พ.ย.2556 เกาะติดชุมนุมต้านพ.ร.บ.นิรโทษฯ ช่วงที่ สุกัญญา มิเกล ที่เวทีสะพานมัฆวาน

http://www.youtube.com/watch?v=ys2ZtZDzo0E


บันทึกการแสดงสด แหลม ผู้จัดกวน 19 พ.ย.2556

19 พ.ย.2556 เกาะติดชุมนุมต้านพ.ร.บ.นิรโทษฯ ช่วงที่ แหลม ผู้จัดกวน ที่เวทีสะพานมัฆวาน

http://www.youtube.com/watch?v=T6T4ZbJkBsk


วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ไม่อยากให้มีการแบ่งสี - อารักษ์ อาภากาศ 13 พ.ย.2566

ไม่อยากให้มีการแบ่งสี - อารักษ์ อาภากาศ 13 พ.ย.2566 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้า

http://youtu.be/j4Ulc9TuBBkเพลงรักเธอประเทศไทย- หรั่ง ร็อคเคสตร้า 8 พ.ย.2556

เพลงรักเธอประเทศไทย- หรั่ง ร็อคเคสตร้า 8 พ.ย.2556 http://youtu.be/ceszQsOPiFIเพลงรักเธอประเทศไทย - หรั่ง ร็อคเคสตร้า 8 พ.ย.2556 เวทีสะพานผ่านฟ้า กทม

เพลงปูแดงทิ่มแทงหัวใจ (เซิ้ง+เมดเล่ย์เพลงฮิต) วงซูซู

เพลงปูแดงทิ่มแทงหัวใจ (เซิ้ง+เมดเล่ย์เพลงฮิต) ซูซู - หน่อย ศิรัส 8 พ.ย.2556 เวทีสะพานผ่านฟ้า กทม
ซูซู, หน่อย ศิรัส, โอ๋ ฆราวาส

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เพลงเกี่ยวกับพลังงาน - - อารักษ์ อาภากาศ 13 พ.ย.2556

เพลงเกี่ยวกับพลังงาน - อารักษ์ อาภากาศ 13 พ.ย.2566 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้า

http://youtu.be/kD6q4HuncUcเพลงเหลือแต่มออีแดง - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556

http://youtu.be/_3JfUchFC7M

เพลงเหลือแต่มออีแดง - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทมเพลงไตรรงค์ ธงไทย- หรั่ง ร็อคเคสตร้า 8 พ.ย.2556

เพลงไตรรงค์ ธงไทย- หรั่ง ร็อคเคสตร้า 8 พ.ย.2556
http://youtu.be/Iz0khDzS6mY
เพลงไตรรงค์ ธงไทย - หรั่ง ร็อคเคสตร้า 8 พ.ย.2556  เวทีสะพานผ่านฟ้า กทม

เพลงกำลังใจ - หน่อย ศิรัส (Cover โฮป) 8 พ.ย.2556

กำลังใจ จากใครหนอ ขอเป็นทาน ให้ฝันให้ใฝ่
ให้ชีวิต ได้มีแรงใจ ให้ดวงใจ ลุกโชนความหวัง
กำลังใจ จากใครหนอ ขอเป็นทาน ให้ฉันได้ไหม
http://youtu.be/KIw1IS5xULA


เพลงกำลังใจ - หน่อย ศิรัส + ซูซู 8 พ.ย.2556 เวทีสะพานผ่านฟ้า กทม

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เพลงเอาพระวิหารคืนมา - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556

http://youtu.be/tZ3FzHdDtrA

เพลงเอาพระวิหารคืนมา - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทมเพลงไปทวงคืนเขาพระวิหาร - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556

http://youtu.be/uMd88M2KCwE

เพลงไปทวงคืนเขาพระวิหาร - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทมเพลงเขาพระวิหาร - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556

http://youtu.be/7Sbrv0jH_ac

เพลงเขาพระวิหาร - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทมเพลงเดินเดินเดินถนนราชดำเนิน - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556

http://youtu.be/kKsBw10dL8o

เพลงเดินเดินเดินถนนราชดำเนิน - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทมเพลงลูกจีนรักชาติ - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556

http://youtu.be/yrxhLC4rahM

เพลงลูกจีนรักชาติ - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทมเพลงแหย่รูปู - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556

http://youtu.be/i1xD5LKzkkc

เพลงแหย่รูปู - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทมเพลงใจนักเลง - สุกัญญา มิเกล 13 พ.ย.2556 สะพานผ่านฟ้า

http://youtu.be/h0tyf5SV9hUเพลงใจนักเลง - สุกัญญา มิเกล + เศก ศักดิ์สิทธิ์ + ฆราวาส 13 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทม

เพลงดีดีกันไว้ - สุกัญญา มิเกล 13 พ.ย.2556 สะพานผ่านฟ้า

http://youtu.be/b0S7j6JHWS8เพลงดีดีกันไว้ - สุกัญญา มิเกล + เศก ศักดิ์สิทธิ์ + ฆราวาส 13 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทม

บันทึกการแสดงสด ตั้ว ศรัญยู + เทียรี่ + เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556

http://youtu.be/Q9B94KYDICUบันทึกการแสดงสด พี่ตั้ว ศรัญยู + เทียรี่ ลาสเวกัส, เศก ศักดิ์สิทธิ์ + วงซูซู 11 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทม

เพลงนักเรียนชั้น ปอขี้ไก่ - เศก ศักดิ์สิทธิ์ 13 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทม

http://youtu.be/9-w85cPemwkเพลงนักเรียนชั้น ปอขี้ไก่ - เศก ศักดิ์สิทธิ์ + ฆราวาส 13 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทม

เพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน - สุกัญญา มิเกล 13 พ.ย.2556 สะพานผ่านฟ้า

เพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน - สุกัญญา มิเกล + เศก ศักดิ์สิทธิ์ + ฆราวาส 13 พ.ย.2556 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทม

http://youtu.be/FTpT1L5EPloเพลงแม่มะเฟือง - อารักษ์ อาภากาศ 13 พ.ย.2556

เพลงแม่มะเฟือง - อารักษ์ อาภากาศ 13 พ.ย.2566 ที่เวทีสะพานผ่านฟ้า

http://youtu.be/Ik8KO_5nltQเพลงเหนือเกล้า - หรั่ง ร็อคเคสตร้า 8 พ.ย.2556

เพลงเหนือเกล้า - หรั่ง ร็อคเคสตร้า 8 พ.ย.2556

"เหนือเกล้าของเราปวงชนชาวไทย
น้ำพระทัยยิ่งใหญ่เหนือใครในหล้า
ทุกย่างพระบาท นำชาติไทยพัฒนา
ทั่วทุกหย่อมหญ้า ร่มเย็นเพราะพระบารมี"


http://youtu.be/EElqCp2lYp0
เพลงเหนือเกล้า - หรั่ง ร็อคเคสตร้า 8 พ.ย.2556  เวทีสะพานผ่านฟ้า กทม
เพลงคัดค้าน พรบ.นิรโทษ - ซูซู - หน่อย -โอ๋ 8 พ.ย.2556

เพลงคัดค้าน พรบ.นิรโทษ - ซูซู - หน่อย -โอ๋ 8 พ.ย.2556 เวทีสะพานผ่านฟ้า กทม

เวอร์ชั่นร้องครั้งแรก ไม่ได้ซ้อม


วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เพลงลูกจีนรักชาติ ซูซู-หน่อย ศิรัส 8พ.ย.56 สะพานผ่านฟ้า

http://youtu.be/V--Tfqyx6f4เพลงลูกจีนรักชาติ วงซูซู- หน่อย ศิรัส 8พ.ย.2556 เวทีสะพานผ่านฟ้า กทม

เพลงอีแบ๊ะ วงซูซู- หน่อย ศิรัส - โอ๋ ฆราวาส 8พ.ย.2556

เพลงอีแบ๊ะ วงซูซู- หน่อย ศิรัส - โอ๋ ฆราวาส 8พ.ย.2556 เวทีสะพานผ่านฟ้า กทม

http://youtu.be/wEsnT97NXoE


ศิลปินคีตาญชลี เต็มวง แสดงสดบนเวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เมื่อ 9 พ.ย.2556

ศิลปินคีตาญชลี เต็มวง แสดงสดบนเวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เมื่อ 9 พ.ย.2556
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แถลงการณ์ จุดยืน กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน "คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม"
แถลงการณ์ จุดยืน กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

"คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม"
ศิลปินที่ร่วมลงชื่อ คัดค้าน
1. อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
2.วงแฮมเมอร์,
3.วงด้านขวาน,
4.วงคีตาญชลี,
5.วงแมลงสาบ
6.เศก ศักดิ์สิทธิ์
7.วงฆราวาส
8.ตุด นาคอน
9.วงสะพาน
10.น้องโตโต้ Welovetheking

ฯลฯ

ด้วยจิตคารวะ
กลุ่ม ศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน
วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

หมายเหตุ ให้กลุ่มศิลปิน ลงชื่อ ต่อท้ายได้เลย
แล้วจะอัพเดทรายชื่อในแถลงการณ์ ทุกๆวัน

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน