วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เพลงสวัสดีปีใหม่ จากไก่ แมลงสาบ ด้วยวิดีโฮที่ทำด้วยตัวเอง

         ส่งท้ายปีเก่า เข้าสู่ปีใหม่ ศิลปินประชาชน "ไก่ แมลงสาบ" ได้ทำคลิปวิดีโอ เพลง "สวัสดีปีใหม่" ด้วยตัวเอง ส่งมอบให้มิตรสหายและคนไทยทุกท่าน แทนคำอวยพรจากใจ

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เพลง แหล่ดับเพลิง 2 อัลบั้ม FAMERSUN#2


เพลง แหล่ดับเพลิง 2 อัลบั้ม FAMERSUN#2 โดย วสันต์ สิทธิเขตต์, ไก่ แมลงสาบ และ สีแพร เมฆาลัย

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการแสดงสด มินิคอนเสิร์ต ม้าก้านกล้วยอินบางกอก

รายการพิเศษ ทางจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยชุมชนนำร่อง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี FM 90.35 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ณ บัดนี้ สภาวัฒนธรรมตำบลเกาะจันทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอ บันทึกการแสดงสด มินิคอนเสิร์ต ม้าก้านกล้วยอินบางกอก ของ ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

MVเพลงยิ้มยิ้มสู้ Official Version - TheแมลงสาบProject

MVเพลงยิ้มยิ้มสู้ - ไก่ แมลงสาบ& TheแมลงสาบProject บันทึกเสียง อมตะสตูดิโอ
ประพันธ์เพลง ครรชิต เหลืองบำรุรักษ์ post by http://thaibansinlapin.blogspot.com

4 VDO บันทึกการแสดงสด ในงานสมัชชาประชาธิปไตยชุมชน ฯ 23ธค2554

        บันทึกการแสดงสดของไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ในเวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง ณ ศูนย์ปฎิบัติราชการ อบจ จันทบุรี อาคารขนถ่ายสินค้า 1 เมื่อ 23 ธ.ค.2554


ไก่ แมลงสาบ และ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ขึนเวทีร้องเพลงในช่วงเปิดเวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง ณ ศูนย์ปฎิบัติราชการ อบจ จันทบุรี อาคารขนถ่ายสินค้า 1 เมื่อ 23 ธันวาคม 2554เพลงใหม่ชื่อ สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง โดย ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ เขียนสดๆ ที่เวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชนบรรยากาศก่อนเริ่มกิจกรรมบนเวทีในช่วงบ่าย กับบทเพลงของ 2 ศิลปิน ไก่ แมลงสาบและสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ที่เวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเองบรรยากาศช่วงปิดเวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง

35 ภาพบรรยากาศจากเวที สมัชชาประชาธิปไตยชุมชน ฯ ที่จันทบุรี เมื่อ 23 ธ.ค.2554

          ภาพจากงานสมัชชาประชาธิปไตยชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเอง ณ ศูนย์ปฎิบัติราชการ อบจ จันทบุรี อาคารขนถ่ายสินค้า 1


photo

photo


photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


photo


photo

photo


photo

photo

photo

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เพลงทนไม่ไหว อัลบั้ม FAMERSUN#2


เพลงทนไม่ไหว อัลบั้ม FAMERSUN#2 โดย วสันต์ สิทธิเขตต์, ไก่ แมลงสาบ และ สีแพร เมฆาลัย

รายการเพลินไปในอดีต ตอน 4 ขุนพลเพลง

รายการเพลินไปในอดีต ตอน 4 ขุนพลเพลง รายการวิทยุ ทางจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยชุมชนนำร่อง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี FM 90.35 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดย สภาวัฒนธรรมตำบลเกาะจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

MVเพลงพระคุณพ่อแม่ - ไก่ แมลงสาบ Official Version

MVเพลงพระคุณพ่อแม่ - ไก่ แมลงสาบ บันทึกเสียง อมตะสตูดิโอ มิวสิควิดีโอที่ทีมงานถ่ายทำและผลิตกันเอง

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บันทึกรายการเพื่อออกอากาศ รายการมาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน 5 มกราคม 2549

รายการพิเศษ ทางจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยชุมชนนำร่อง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี FM 90.35 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ณ บัดนี้ สภาวัฒนธรรมตำบลเกาะจันทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอ บันทึกรายการเพื่อออกอากาศ รายการมาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน 5 มกราคม 2549

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สำนักข่าวประชาชน 16 ธันวาคม 2554.

กสทช.ให้คำมั่น 6 เดือนข้างหน้าออกใบอนุญาตวิทยุถาวร

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่าเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.
ที่ประชุมกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ฉบับ พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งถือเป็นร่างแผนแม่บทฯ
ด้านวิทยุและโทรทัศน์ฉบับแรกของประเทศไทย
และคาดว่าจะนาเข้าสู่ขั้นตอนการประชาพิจารณ์และเปิดรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้ในต้นปีหน้า
โดยจะเผยแพร่ผ่านเวบไซต์ของสานักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th)
หลังผ่านการรับรองรายงานการประชุม กสทช.นัดสุดท้ายของปี ในวันที่ 28
ธันวาคม 2554 ซึ่งสาระของแผนแม่บทฯ ฉบับดังกล่าว
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ได้แก่
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
การกากับดูแลให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและก่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร
การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล
และการพัฒนาระบบบริหารไปสู่การเป็นองค์กรกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
น.ส.สุภิญญา ระบุว่า ในระยะ 1 ปี กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.
จะจัดทำเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ
ส่วนแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ที่บอร์ด กสทช. มีมติไปก่อนหน้านี้
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกสทช.
น.ส.สุภิญญา จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมติดตามการจัดทำแผนแม่บทฯ
ที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
และขอให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และกสทช.
สายงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จะจัดเวทีเสวนาสาธารณะ(NBTC Public Forum)
เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสะท้อนความคาดหวังที่มีต่อ กสทช. โดยเวทีแรกจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23
ธันวาคม เวลา 13.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.กสทช.เล็งออกใบอนุญาตปีหน้า
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า
ทุกฝ่ายต้องการให้ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแล้วเสร็จ
เพื่อนำเสนอบอร์ดกสทช.ให้อนุมัติร่างก่อนเข้าสู่กระบวนการทำประชาพิจารณ์โดยเร็ว
เพื่อที่จะออกใบอนุญาตได้ไม่เกินกลางปีหรืออย่างช้าในไตรมาส 3 ปี 2555
"ระหว่างการจัดทำแผนแม่บท กสทช. ก็จะรีบกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต
การกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในทำงาน"
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์กล่าว
พ.ต.อ.ทวีศักดิ์กล่าวด้วยว่า มาตรา 82 ในบทเฉพาะกาลของ
พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ระบุว่าเมื่อมีกสทช.แล้ว
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือบุคคลใดที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
รวมถึงการอนุญาตหรือสัมปทานหรือการทำสัญญาต่าง
จะต้องแจ้งการดำเนินการต่อกสทช.
เพื่อตรวจสอบว่าสัญญาสัมปทานนั้นถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่
และเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น
กสทช.จะต้องเปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบ
ดังนั้นหน่วยงานใดที่ครอบครองคลื่นหรือใช้คลื่นอยู่ ควรแจ้งรายละเอียดให้
กสทช.รับทราบ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูล
และนำไปสู่การจัดสรรคลื่นโดยเร็วเช่นกันแจ้งชื่อ-ลงทะเบียน รับโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าด่วน

วุฒิพงษ์ ลุประสิทธิ์ เลขานุการ สอทช. แจ้งว่าขณะนี้เปิดโอกาสให้สมาชิก
สอทช. และผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน
ขึ้นทะเบียนรับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าด่วนภายในวันที่ 20 ธันวาคม
2554

โดยขอให้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุในพื้นที่ 14 จังหวัด ดังต่อไปนี้
แจ้งชื่อสถานี ที่ตั้ง กำลังส่ง เบอร์ติดต่อประสานงานด่วน

ภาคตะวันตก - จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี

ภาคกลางและปริมณฑล - จังหวัดสมุทปราการ นนทบุรี สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก สระบุรี

ภาคตะวันออก - จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาและรับเข้าร่วมโครงการจะได้รับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
สนใจแจ้งรายละเอียดที่ samakhomwittayu@gmail.comพ.ต.อ.นิยม ไพรสัณฑ์ นายก สวทช.บุรีรัมย์พร้อมเป็น "เครือข่ายวิทยุประชาชนคนชายแดน"

หลังจากได้รับใบอนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
หรือ สวทช. บุรีรัมย์ นายกสมาคมคนแรก "พ.ต.อ.นิยม ไพรสัณฑ์" เปิดเผยว่า
วิทยุเครือข่าย สวทช.บุรีรัมย์
พร้อมที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนสาธารณะภาคประชาชนอย่างเต็มที่

โดยในส่วนของ สวทช.บุรีรัมย์นั้น
มีความชัดเจนต่อบทบาทการเป็นศูนย์กลางของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนที่จะทำหน้าที่

1.เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมจริยธรรมแห่งการประกอบอาชีพ
การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรม

2.เป็นศูนย์กลางให้สมาชิกในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้
ความคิดเห็นในด้านกิจการวิทยุจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.เป็นศูนย์กลางให้สมาชิกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่ความรู้ในด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.รวบรวมหนังสือ ข่าวสาร เอกสาร และจัดทำ
เผยแพร่สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์
และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.อบรม และให้การศึกษาทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์
และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.ประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาชิกผู้ทำประโยชน์แก่รัฐและประชาชนทางด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.กิจกรรมอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมนายก สวทช.บุรีรัมย์ "พ.ต.อ.นิยม ไพรสัณฑ์" ได้แสดงจุดยืนว่า สมาชิก
สวทช.บุรีรัมย์พร้อมที่จะทำหน้าที่สื่อมวลชนสาธารณะทางด้านวิทยุกระจายเสียงที่มีพื้นที่ออกอากาศในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
เรามุ่งเน้นการสร้างความสุขให้ประชาชน กระจายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
และเป็น"เครือข่ายวิทยุประชาชนคนชายแดน" อย่างดีที่สุดเปิดรายชื่อคณะกรรมการบริหาร สวทช.บุรีรัมย์ ชุดที่ 1

บุรีรัมย์ - พันตำรวจเอกนิยม ไพรสัณฑ์
นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ หรือ
สวทช.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 นายสกลสฤษฏ์
บุญประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ได้ลงนามในใบสำคัญการจดทะเบียนสมาคม สวทช.บุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ
การเป็นศูนย์กลางส่งเสริมจริยธรรมแห่งการประกอบอาชีพ
การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรม
รวมทั้งเป็นกลไกการควบคุมกันเองของสมาชิก

สำหรับคณะกรรมการบริหารชุดแรกประกอบด้วย

1.พันตำรวจเอกนิยม ไพรสัณฑ์ เป็น นายกสมาคม

2.ว่าที่พันตรีสงวน เรียนไธสง

3.นายชายใหญ่ สายยศ

4.นายอรรถพงษ์ วงศ์จันทร์

5.นายหวาย ทองดี

สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลจันทบเพชร
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ในจังหวัดบุรีรัมย์
สามารถติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม สวทช. บุรีรัมย์
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เพลง น้องน้ำ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ บทเพลงแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่

         พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ขอเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ ครั้งนี้ด้วยเพลง "น้องน้ำ" โดยแต่งคำร้อง และทำนองเพลงนี้เอง

น้องน้ำเอยมากเกินพอแล้ว
ความหวังเคยผ่องแผ้วหม่นหมองหมา­ง
เมืองร้างกลางน้ำเกินต้านทาน
น้ำตาบนสายน้ำที่ถมลง
ที่เหลืออยู่ก็คือความสิ้นหวัง
บ้านเมืองพังนาทลายกับสายฝน
กำแพงน้ำกลืนขย้ำวิญญาณคน จม จม จมลง

*บ้านเคยอบอุ่นพร้อมนอนเคียงกัน วูบวาบดั่งความฝันพลันสูญหาย โหยหิวอุ่นไอรักที่กลับกลาย ดั่งฝันร้ายแต่กลายเป็นความจริง พี่น้องเอยเราต้องอยู่ด้วยความห­วัง

พี่น้องเอยเราต้องอยู่ด้วยความห­วัง พี่น้องเอยเราจะฝ่าไปด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โฉมหน้าคณะกรรมการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ 6 ภูมิภาค

  เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2554 สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติได้จัดการประชุมสมัชชาสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่ง 2554 ขึ้น  ณ บ้านพักนานาชาติบ้านสบาย กรุงเทพมหานคร

สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ เป็นองค์กรตัวแทนสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 โดยดำเนินงานภายใต้ธรรมนูญที่สมาชิกได้ตกลงร่วมกัน หนึ่งในนั้นคือการจัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการและประธานทุกๆ 2 ปี ซึ่งครบกำหนดในปี 2554 นี้

เพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญและเพื่อทบทวนการดำเนินงานและร่วมกันกำหนดทิศทางขององค์กร สถานีและเครือข่ายวิทยุชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยสิทธิทางการสื่อสารของภาคประชาชน การจัดประชุมสมัชชาสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ในครั้งนี้ ได้คัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อย มีมติในที่ประชุมว่าจะมีเครือข่าย 6 ภูมิภาค และมีตัวแทนภาคละ 2 ท่าน

ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่ง 2554 คือนายพรพิพัฒน์ วัดอักษร

ทั้งนี้รายชื่อของรองประธาน4ท่านและรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง 12 ท่านจะนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนและเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศได้ ทราบในครั้งต่อไป

นางสาวสรัญญา อรรคราช
สถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวางF.M98.10MHzจ.ชลบุรี
รายงาน

photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo


photo

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน