วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมรหัสเสียงเรียกเข้า Ring Tone Code เสียงรอสาย(Ring back tone) ผลงานเพลงของ ไก่ แมลงสาบ (วัลลภ พลเสน)- สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ -อิศรทรรศ ภิรมย์ ฉบับสมบูรณ์

เสียงเรียกเข้า(Ringtone)


  Ring Tone Code  

  (เสียงเรียกเข้า)        

  เพลง ศิลปิน อัลบั้ม True Tone Fullsong

  กีฬาแห่งชาติ วัลลภ  พลเสน ชลบุรีเกมส์ 97100 37100

  ชลบุรีเกมส์ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 97101 37101

  ชล เชียร์ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 97102 37102

  คนชล  สู้สู้ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 97103 37103

  มันอยู่ที่หัวใจ(เมืองชลเกมส์-กีฬาคนพิการ) วัลลภ  พลเสน ชลบุรีเกมส์ 97104 37104

  พระภูมิพล วัลลภ +สุเวศน์  พระภูมิพล 95885 35885

  คืนชีวิตให้แผ่นดิน วัลลภ +สุเวศน์  พระภูมิพล 95886 35886

  เงินทองเป็นของมายา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 97110 37110

  เดินทีละก้าว วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 97111 37111

  ต้นกล้าพอเพียง วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 97112 37112

  ยิ่งทำยิ่งได้ วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 97113 37113

  เกษตรโยธิน วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 97114 37114

  ไปเขาเขียว วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 97115 37115

  กสิกรรมธรรมชาติ วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 97116 37116

  โป่งแรด วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 97117 37117

  ทรัพยากรไทย สู่วิถีใหม่ วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 97118 37118

  สู่ครัวโลก วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 97119 37119

  กู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 98147 38147

  ปลูกของที่กิน วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 98148 38148

  ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 98149 38149

  ควายคาบจอบ วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 98150 38150

  ยุทธการถอยหลัง วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 98151 38151

  ราชภัฏทหารพระราชา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 98152 38152

  ศาสตร์พระราชา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 98153 38153

  แร้งแก่คาบดอกต้อยติ่ง วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 98154 38154

  รักษ์ไม่จางที่บางปะกง วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 98155 38155

  คนเอาถ่าน วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 98156 38156

วิธีการดาวน์โหลด     

·        ระบบ AIS     

บริการ  True tone :  กด *488600 ตามด้วยรหัสเพลง 5 หลัก + 6176  โทรออก     

บริการ Full Song :  เข้าเมนูเขียนข้อความ พิมพ์รหัสเพลง 5 หลัก + 6176 ส่งไปที่หมายเลข 4886005     

·        ระบบ DTAC     

บริการ True tone, Full Song :  กด *1920022 ตามด้วยรหัสเพลง 5 หลัก + 6176   โทรออก     


·        ระบบ True Move     

บริการ True tone, Full Song :  เข้าเมนูเขียนข้อความ พิมพ์รหัสเพลง 5 หลัก + 6176  ส่งไปที่หมายเลข 4886000     
            

หมายเหตุ   โทรศัพท์มือถือของผู้รับต้องทำการเปิดบริการ GPRS ให้เรียบร้อยก่อน วิธีการเปิดบริการ ให้โทรไปที่ Call Center ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ     
      

    AIS Call Center โทร. 1175     

    DTAC Call Center โทร. 1678     

    True move Call Center โทร. 1331     

เสียงรอสาย(Ring back tone)  Calling Melody ( AIS )    เสียงรอสาย        รายชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม CODE  กีฬาแห่งชาติ วัลลภ  พลเสน ชลบุรีเกมส์ 36112569  ชลบุรีเกมส์ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 36112570  ชล เชียร์ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 36112571  คนชล สู้สู้ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 36112572  มันอยู่ที่หัวใจ(เมืองชลเกมส์-กีฬาคนพิการ) วัลลภ  พลเสน ชลบุรีเกมส์ 36112573  พระภูมิพล วัลลภ +สุเวศน์  พระภูมิพล 36112593  คืนชีวิตให้แผ่นดิน วัลลภ +สุเวศน์  พระภูมิพล 36112594  เงินทองเป็นของมายา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 36112595  ต้นกล้าพอเพียง วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 36112596  ยิ่งทำยิ่งได้ วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 36112597  เกษตรโยธิน วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 36112598  กู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 36112599  ปลูกของที่กิน วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 36112600  ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 36112601  ราชภัฏทหารพระราชา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 36112602


       วิธีการใช้บริการ :        กด *789 แล้วตามด้วยรหัสเพลง 8 หลัก จากนั้นกดปุ่มโทรออก     หรือกด 1175 กด 9 เพื่อสมัครกับเจ้าหน้าที่โดยตรง   


               


                              
     
     
     

  Ring 4 U ( DTAC )

  เสียงรอสาย      

         

  รายชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม CODE

  กีฬาแห่งชาติ วัลลภ  พลเสน ชลบุรีเกมส์ 922802890464

  ชลบุรีเกมส์ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 922802891464

  ชล เชียร์ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 922802892464

  คนชล สู้สู้ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 922802893464

  มันอยู่ที่หัวใจ(เมืองชลเกมส์-กีฬาคนพิการ) วัลลภ  พลเสน ชลบุรีเกมส์ 922802894464

  พระภูมิพล วัลลภ +สุเวศน์  พระภูมิพล 922802916464

  คืนชีวิตให้แผ่นดิน วัลลภ +สุเวศน์  พระภูมิพล 922802917464

  เงินทองเป็นของมายา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 922802918464

  ต้นกล้าพอเพียง วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 922802919464

  ยิ่งทำยิ่งได้ วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 922802920464

  เกษตรโยธิน วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 922802921464

  กู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 922802922464

  ปลูกของที่กิน วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 922802923464

  ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 922802924464

  ราชภัฏทหารพระราชา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 922802925464
          
    วิธีใช้บริการ :   
กด *119 ตามด้วยรหัส 12 หลัก แล้วกดปุ่มโทรออก   
หรือกด 1678 เพื่อสมัครกับเจ้าหน้าที่โดยตรง   
               

  Color Ring  (True Move)  

  เสียงรอสาย       

 

  รายชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม CODE

  ชล เชียร์ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 10192569

  คนชล  สู้สู้ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 10192570

  กีฬาแห่งชาติ วัลลภ  พลเสน ชลบุรีเกมส์ 10192571

  ชลบุรีเกมส์ วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ ชลบุรีเกมส์ 10192572

  มันอยู่ที่หัวใจ(เมืองชลเกมส์-กีฬาคนพิการ) วัลลภ  พลเสน ชลบุรีเกมส์ 10192573

  พระภูมิพล วัลลภ +สุเวศน์  พระภูมิพล 10192599

  คืนชีวิตให้แผ่นดิน วัลลภ +สุเวศน์  พระภูมิพล 10192600

  เดินทีละก้าว วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 10192603

  ยิ่งทำยิ่งได้ วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 10192604

  เกษตรโยธิน วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 10192605

  ทรัพยากรไทย สู่วิถีใหม่ วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 10192606

  กู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 10192607

  ปลูกของที่กิน วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 10192608

  ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 10192609

  รักษ์ไม่จางที่บางปะกง วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 10192610

  เงินทองเป็นของมายา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 10192611

  ต้นกล้าพอเพียง วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด1 10192612

  ราชภัฏทหารพระราชา วัลลภ +สุเวศน์  เกษตรโยธิน ชุด2 10192613
     
    วิธีการใช้บริการ :   
กด * 888 ตามด้วยรหัสเพลงที่ต้องการ 8 หลัก แล้วกดปุ่มโทรออก   
หรือโทรไปที่ 2222 บอกรหัสเพลงที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่   
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน