วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

MV เพลงน้ำท่วมไทย น้ำใจท่วมท้น (แก้ไขใหม่ ภาพและเสียง)

          หลังจากที่ได้ทำ MV เพลงน้ำท่วมไทย น้ำใจท่วมท้น โดย PURI ล่าสุดได้ วงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา มาร่วมร้องเพลงนี้ เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น           เพลงนี้มอบให้เป็นสาธารณะสมบัติ เรียบเรียงดนตรีโดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี บทเพลงโดย ไก่ แมลงสาบ,สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปิน:แฮมเมอร์,สีเผือก คนด่านเกวียน, คีตาญชลี, จ่าหรอย เฮนรี่, ต่าย ศรัณพร ,ไก่ แมลงสาบ และวงขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา หมายเหตุ เนื่องจากภาวะน้ำท่วม หลายศิลปินจึงยังไม่ได้เข้ามาบันทึกเสียงเช่น หงา คาราวาน,ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ,จั๊ก ชวิน, ฯลฯ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะแจ้งให้ท่านได้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชาวบ้าน อัดกรมชลฯ อำพรางข้อมูลโครงการผันน้ำอีสาน

             วันนี้(23 พฤศจิกายน) เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ หอประชุมที่วาการอำเภอเมือง จังหวัดเลย  ได้มีการจัดเวทีการประชุมระดับชุมชนและประชาคม ครั้งที่  โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA) ภายใต้ โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงน้ำถ่วง ภาคตะวันออกเฉียง  ซึ่งกรมชลประทานได้ว่าจ้าง บริษัทปัญญาคอลซัลแตนท์ จำกัด  บริษัทครีเอทีฟเทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เซ้าอีสเอเชียเทคโนโลยี จำกัด  ให้ดำเนินการจัดเวทีเพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนสาธารณชนที่มีความสนใจเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้

           บรรยากาศของการจัดเวทีในครั้งนี้ เริ่มด้วยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านเทคนิควิศกรได้นำเสนอรูปแบบ และลักษณะของ โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง  หลังจากนั้นจึงนำเสนอผลประโยชน์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ  ตลอดจนแนวทางจัดการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น  และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ทำการซักถามแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ  เพื่อนำไปประกอบเป็นข้อมูลเพื่อการพิจารณาโครงการในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ นายทรงศักดิ์   เสาวัง  ผู้อำนวยการกลุ่มการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า
“เวทีในครั้งนี้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะมาฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน  และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการที่จะดำเนินการโขงเลยชีมูล ว่ามีความคิดเห็นต่อโครงการอย่างไรบ้าง  ซึ่งขอเน้นย้ำว่าขั้นตอนของโครงการนั้น  อยู่ในขั้นตอนของการศึกษา  เพื่อพยายามจะหาทางเลือกที่หลากหลายของการทำโครงการ  ซึ่งถ้าหากได้ทำขึ้นมาจริงๆ โครงการก็จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในภาคอีสานเป็นอย่างมาก”
ด้านนายกัญ   วงศ์อาจ  ตัวแทนชาวบ้านจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย  ได้แสดงความคิดเห็นภายในเวทีในครั้งนี้ว่า การชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการยังไม่ชัดเจน พยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงผลกระทบของโครงการ
“สิ่งที่สังเกตได้ชัดในเวทีในวันนี้คือ กรมชลหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงเขื่อนเชียงคานที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ซึ่งถ้าหากสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดันน้ำโขงให้สูงขึ้นเพื่อผันน้ำที่ปากน้ำเลยนั้น  สิ่งที่ตามมาจะเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก  หมู่บ้านท้ายน้ำจะถูกน้ำท่วม ระบบนิเวศถูกทำลาย  แต่กลับไม่มีการชี้แจงข้อมูลในส่วนนี้ในเวที พูดแต่รายละเอียดเชิงเทคนิค และผลประโยชน์จากโครงการเพียงด้านเดียวเท่านั้น และในหลายเวทีเวลาถามถึงความชัดเจนต่อปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กรมชลก็จะบอกเพียงว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา เพื่อที่จะหาทางเลือกที่เหมาะสม อย่าเพิ่งกังวลใจ”
ในส่วนของ นายสุทธิ   แถวบุญตา  ตัวแทนชาวบ้านจากกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำโขง อำเภอปากชม จังหวัดเลย  ได้กล่าวถึงการจัดเวทีประชุมระดับชุมชนและประชาคมในครั้งนี้ว่า
“น่าจะมีการเอาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ๆ จะได้รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงๆ มารับฟังข้อมูล และแสดงความคิดเห็น เพราะการจัดเวทีในครั้งนี้ และหลายครั้งที่ผ่านมา ก็มักจะเชิญแต่ผู้นำ  ซึ่งในความเป็นจริงผู้ที่จะได้รับความเดือดร้อมก็คือชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน และทำกินในบริเวณที่เป็นพื้นที่โครงการ อีกอย่างหนึ่งก็คือการชี้แจงของกรมชลนั้นจะมาพูดถึงแต่เรื่องการชดเชยความเสียหายของชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้  ต้องชี้ให้ชัดไปเลยถึงผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นของโครงการอย่างชัดเจนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้รับรู้”
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ทางกรมชลประทานก็ได้จัดเวทีในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากส่วนราชการ และองค์การปกครองท้องถิ่น แต่มีประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการมาเข้าร่วมไม่ถึง 10 ราย เนื่องจากว่าไม่รับทราบว่าจะมีการจัดเวทีดังกล่าว
โดย ทางด้านนายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวต่อการจัดเวทีประชาคมทั้งสองครั้งของกรมชลประทาน ว่า
โครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่ที่ผ่านๆมาของรัฐคือ เน้นชูประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่โครงการจะได้รับอย่างมหาศาล โดยกลบซ่อนอำพรางชุดข้อมูลที่แท้จริงเอาไว้ เช่น เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ผลกระทบต่อผู้คนในชุมชนท้องถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสังคม เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม
“สิ่ง ที่เกิดขึ้นได้ชี้ให้เห็นว่าเวทีประชาคมที่กรมชลฯกล่าวอ้างว่าเป็นการสร้าง การมีส่วนร่วมนั้นเป็นเพียงการจัดฉากเพื่อสร้างความชอบธรรมให้โครงการสามารถ เดินหน้าต่อไปสู่ธงที่ตั้งเอาไว้แล้ว คือมีโครงการโขงเลย ชี มูล เกิดขึ้นบนแผ่นดินอีสาน” นายสุวิทย์กล่าว
นาย สุวิทย์ ยังกล่าวอีกว่า ขณะที่กรมชลฯได้เดินสายจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ แต่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ดำเนินโครงการหลายแห่ง กลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามโดยมีความพยายามผลักดันโครงการให้เกิดขึ้น อย่างเร่งเร้า เช่น ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะเนียงที่มีแผนจะเข้าไปขยายลำห้วยให้มีความกว้างเพิ่ม ขึ้นอีก ด้านพื้นที่ ต.ห้วยโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เองได้มีหน่วยงานรัฐเข้ามากดดันให้ชาวบ้านอนุเคราะห์ที่ดินเพื่อขุดคลองผัน น้ำโดยไม่มีค่าเวนคืนใดๆทั้งสิ้น   
“ฉะนั้น เร็วๆนี้ผมและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการจะยื่นหนังสือตรวจสอบโครงการนี้ทั้งระบบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และนำไปสู่การแสวงหาทางเลือกให้กับจัดการน้ำที่เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่ที่มีสภาพนิเวศแตกต่างกัน  เลขาธิการ กป.อพช.อีสาน กล่าวทิ้งท้าย
/-/-/-/--/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/--/-/-/-/-/-/--/   
สมพงศ์ อาษากิจ
ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
086-2317637        


           

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ผู้พักพิง ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรี มีจำนวนลดลงทุกวันแต่ยังให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และมีการจัดหางานให้ผู้พักพิงมีอาชีพ       วันจันทร์ที่ 21พฤศจิกายน พ.ศ.2554นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้เปิดศูนย์พักพิง ฯ ครบ 28วัน  มี อพยพจำนวนทั้งสิ้น7,610 คน แยกเป็นชาย 3,450 คน หญิง  4,160 คน และเด็ก 1,769 คนแยกเป็นศูนย์จังหวัดตั้งขึ้น จำนวน 6,010 คนและศูนย์พักพิงที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัด มีจำนวน 1,600คนจังหวัดชลบุรีมีจำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1และศูนย์พักพิงอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 6,010 คนเป็นชาย 2,847คน หญิง 3,163คน เป็นเด็ก 1,275 คน ส่วนศูนย์พักพิงอื่นๆที่จัดตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผู้อพยพจำนวน 1,600 คน เป็นชาย 603 คน เป็นหญิง 997 คน และเด็ก 494คน
       สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวชลบุรีได้มีการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเริ่มที่การแพทย์และสาธารณสุข จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลภาคในศูนย์และบางรายต้องจัดส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชลบุรีถ้าเป็นผู้ป่วยหนักทางโรงพยาบาลได้รับไว้รักษาที่โรง พยาบาลส่วนโรคที่พบมากที่สุดมีดังนี้ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อปรสิตรองลงมาโรคระบบไหลเวียน โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคผิวหนังการเยียวยาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต ประเมินด้านสุขภาพจิต โรคซึมเศร้ารักษาจิตเวช ด้านการสาธารณสุขได้จัดให้มีการสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก ได้จัดการปรับปรุงน้ำดื่มและน้ำใช้การเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำเพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัย
      ในวันนี้ได้มีรถจากทางบริษัทต่างๆ ที่ผู้อพยพได้ทำการสมัครงานไว้ เข้ามารับพนักงานเพื่อไปทำงานในทุกๆวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยได้ค่าแรงเริ่มต้นที่วันละ 250 บาทต่อวันเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีงานทำโดยทั่วกัน.......ษลีก์ปรีดิ์ยา/ข่าว

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี 20 พ.ย.2554

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. ร่วมพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ด้วยการเชิญชวนโรงเรียนหรือองค์กรที่จัดการศึกษาทางเลือกในพื้นที่ประสบอุทกภัย สู่การจัดการเรียนการสอน เด็กไทยเรียนรู้จากภัยพิบัติ” ใน โครงการพัฒนาการศึกษาทางเลือก ครั้งที่ 1/2554 สำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยสนับสนุนใน 3 ประเด็นสำคัญคือ 1.การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 2 . การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และ 3 การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและคนทำงาน 
การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น ประเภทโครงการเดี่ยว งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท และประเภทโครงการกลุ่ม งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่   13 ธ.ค.นี้  ส่งโครงการได้ที่ ตู้ปณ.34 ปณฝ.สนามเป้า กทม.10406 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.QLF.or.th หรือโทร 02-619-1811
 
ขสมก.จัดรถบริการไป  กลับ ศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี - ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ทุกวัน
นางสาวกัญญรัตน์  เกียรติสุภา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งว่า ขสมก.ว่าในช่วงนี้จะมีผู้พักพิงเดินทางมาดูบ้านเรือนของตนเองที่ถูกน้ำท่วมเป็นประจำ  ขสมก.จึงได้จัดรถให้บริการฟรีระหว่างแฟชั่นไอซ์แลนด์-ศูนย์พักพิงสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  ซึ่งเป็นรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี ระหว่างแฟชั่นไอซ์แลนด์-ศูนย์พักพิงสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เที่ยวไป เที่ยวแรกจากห้างแฟชั่นไอซ์แลนด์ เวลา 08.00 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา17.00 น. เที่ยวกลับ เที่ยวแรกจากศูนย์พักพิง สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เวลา 10.30 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 19.30น. รถออกวิ่งให้บริการทุก ๆ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00-19.30น.ของทุกวัน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม Call Center   038-054186-96
ศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรียกทัพดาวตลกเต๊ะฟุตบอลกระชับมิตรผุ้พักพิง
พร้อมเต้นแอโรบิคในช่วงเย็น

นายสมพล  เข็มกำเหนิด  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี  เปิดเผยว่าปัจจุบันมีผู้เข้าพักพิงที่ศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งหมด 6,072 คน และพบว่าสภาวะจิตใจของผู้ประภัยดีขึ้นมากจึงต้องการให้ดีทั้งสุขภาพกายและจิตใจและต้องการให้ผู้พักพิงเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดกิจกรรมต่าง  ๆ   เพื่อให้ผู้พักพิงได้ผ่อนคลาย  โดยในวันนี้ (20 พ.ย.54) ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จะมีการแข่งขันฟุตบอล ที่สนามกีฬาสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี  มีดารา ตลกคณะยาว อยุธยา นำดาวตลกมาแสดงดนตรี ตลกและเต๊ะฟุตบอลกับผู้พักพิง  2 คู่ คือ ฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิง 
นอกจากนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้จัดกิจกรรม แอโรบิค แดนซ์ เพื่อผู้ประสบภัย และช่วยส่งเสริมสุขภาพทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.30 น.  18.30 น. ณ สนามกีฬาฟุตซอลหน้าตึกอีกด้วย  จึงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้พักพิงทุกคนร่วมเชียร์ฟุตบอลและเข้าร่วมการเต้นแอโรบิคแดนซ์โดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

20photo+VDO เวทีรับฟังความคิืดเห็๋น ร่าง พรบ กองทุนพัฒนาสื่อ เมื่อ 18 พ.ย.2554

        20photo+VDO เวทีรับฟังความคิืดเห็๋น ร่าง พรบ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เมื่อ 18 พ.ย.2554photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo


photo

photo

photo

photo

photo


photo


photo

photo

photo


photo

น้องแป้ง น้่องฝ้าย (บุญยนุช โยยิ่ง-ศิริกานต์ แก้วสังฆ์ ) สองสาวคนเก่ง

        สองนักเรียนคนเก่ง น.ส.ศิริกานต์ แก้วสังฆ์ ม.5/2  และ น.ส.บุญยนุช โยยิ่ง  ม.6/1 ที่มาแสดงนาฏศิลป์ รำเปิดงาน ในช่วง Grand Opening Show จากเครือข่ายเยาวชนภาคตะวันออก ในเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อ 18 พ.ย.2554 ที่ศูนย์จีนศึกษา ม.บูรพา จ.ชลบุรี ซึ่งในช่วงรับประทานอาหารว่าง คุณพระอาทิตย์ ได้เข้าไปพูดคุยและชื่นชมในการแสดงของทั้งคู่ พร้อมทั้งขอชื่อและเบอร์โทรติดต่อไว้ ด้วยกานเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทย ทางคุณพระอาทิตย์จะช่วยสงเสริมสนับสนุน เพื่อร่วมกันเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายมากขึ้น

น้องคนเก่ง 2สาวรำไทยในช่วงเปิดงานกองทุนสื่อ น้องแป้ง น้องฝ้าย

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

องค์กร Shelter Box ขอรับเต็นท์คืนจากศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรีเนื่องจากจะนำไปช่วยผู้ประสบภัยที่อื่น          นายภัครธรณ์  เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่องค์กรShelter Box ได้มอบเต็นท์ Midi จำนวน 200 หลัง ไว้กับศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีนั้น เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครเริ่มทวีขึ้นและ ได้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม และมีความต้องการใช้เต็นท์อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานที่ที่ศูนย์อพยพต่างๆ ได้เกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันหลายแห่ง ทางองค์กร  Shelter Box จึงขอรับเต็นท์ จำนวน 183  หลัง  จากศูนย์พักพิงชลบุรีคืนเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครต่อไป
          ทางศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี  ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ได้ทำการส่งมอบเต็นท์จำนวนดังกล่าวคืนให้แก่องค์กรShelter Box เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้พักพิง ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรี มีจำนวนลดลง แต่ยังให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
       วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้เปิดศูนย์พักพิง ฯ  ครบ25 วัน  มี อพยพจำนวนทั้งสิ้น 7,750 คน แยกเป็นชาย 3,501 คน หญิง 4,249 คน และเด็ก 1,794 คน แยกเป็นศูนย์จังหวัดตั้งขึ้น จำนวน 6,163 คน และศูนย์พักพิงที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัด มีจำนวน 1,587 คน จังหวัดชลบุรีมีจำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ และศูนย์พักพิงอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 6,163 คน เป็นชาย 2,911 คน หญิง 3,252 คน เป็นเด็ก 1,290 คน ส่วนศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผู้อพยพจำนวน 1,587 คน เป็นชาย 590 คน เป็นหญิง 997 คน  และเด็ก 504 คน
       สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวชลบุรี ได้มีการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเริ่มที่การแพทย์และสาธารณสุข จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลภาคในศูนย์ และบางรายต้องจัดส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชลบุรี ถ้าเป็นผู้ป่วยหนักทางโรงพยาบาลได้รับไว้รักษาที่โรง พยาบาล ส่วนโรคที่พบมากที่สุดมีดังนี้ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อปรสิต รองลงมาโรคระบบไหลเวียน โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง การเยียวยาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต ประเมินด้านสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า รักษาจิตเวช ด้านการสาธารณสุข ได้จัดให้มีการสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก ได้จัดการปรับปรุงน้ำดื่มและน้ำใช้ การเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำเพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัย......................
.ษลีก์ปรีดิ์ยา/ข่าว

รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี ประจำวันที่ ....๑๘..พฤศจิกายน. พ.ศ. ๒๕๕๔

 รายงานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ผู้พักพิงจังหวัดชลบุรี
ประจำวันที่ ....๑๘..... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ๒๕๕๔   เวลา  ๐๘.๐๐ น.
_____________________________________________________________________________________________
  1. จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ และศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี   จำนวนทั้งสิ้น ...๗,๗๕๐.... คน เป็นชาย ...๓,๕๐๑.... คน  หญิง ...๔,๒๔๙..... คน ในจำนวนดังกล่าว     เป็นเด็ก ..๑,๗๙๔... คน แยกเป็น ๑.๑  จำนวนผู้พักพิงในศูนย์พักพิงจังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑  มีจำนวนทั้งสิ้น  ..๖.,๑๖๓.... คน
   เป็นชาย ..๒,๙๑๑.. คน  หญิง  ...๓,๒๕๒,.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ...๑,๒๙๐.. คน
ลำดับที่สถานที่พักพิงจำนวนผู้พักพิงจำนวนเด็กรับได้อีก 
ยอดรับได้ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชายหญิง
สถาบันการพลศึกษาชลบุรี๑.๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬา A
๑.๒ โรงอาหาร B
๑.๓ อาคารเรียน C
๑.๔ โรงอาหารวิทยาเขต D
๑.๕ วิทยาบริการใหม่ E
๑.๖ วิทยาบริการเก่า F
๑.๗ โรงยิมเนเซียมบาสเกตบอล G
๑.๘ อาคารเรียน ๑H
๑.๙ อาคารเรียน ๒I
๑.๑๐ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาJ
๓,๔๔๖
๔๙๕
๑๐๙
๓๘๕
๔๘๗
๖๕๙
๑๙๙
๒๙๓
๒๖๖
๓๙๑
๑๖๒
๓,๔๔๖
๔๙๕
๑๐๙
๓๘๕
๔๘๗
๖๕๙
๑๙๙
๒๙๓
๒๖๖
๓๙๑
๑๖๒
๑,๕๗๗
๒๒๕
๕๒
๑๙๒
๒๑๒
๒๘๓
๘๘
๑๓๓
๑๒๐
๑๙๘
๗๔
๑,๘๖๙
๒๗๐
๕๗
๑๙๓
๒๗๕
๓๗๖
๑๑๑
๑๖๐
๑๔๖
๑๙๓
๘๘
๗๐๙
๑๑๒
๒๓
๔๑
๑๐๐
๑๓๕
๒๗
๗๕
๖๘
๗๓
๕๕

 
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓๔๐๘๔๐๘๒๗๔๑๓๔๕๓ 
ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี๒๕๖๒๕๖๑๒๐๑๓๖๓๒ 
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒๕๐๐๓๐๑๑๒๙๑๗๒๘๖ 
ค่ายนวมินทราชินี๗๐๐๕๗๙๒๕๙๓๒๐๑๓๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ๖๐๗๖๐๗๒๗๙๓๒๘๑๐๓ 
ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ๑,๐๐๐๓๓๓๑๕๗๑๗๖๗๘ 
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (พระมหาไถ่ พัทยา)๔๐๐๒๓๓๑๑๖๑๑๗๙๘ 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว๑๐๐---- 
๑๐สวนเสือศรีราชา๕๐๐---- 
๑๑วัดเขาน้อย ( อำเภอศรีราชา )๓๕๐---- 
รวมทั้งสิ้น๘,๒๖๗๖,๑๖๓๒,๙๑๑๓,๒๕๒๑,๒๙๐ 

  ๑.๒  จำนวนผู้พักพิงของศูนย์พักพิงอื่นๆ ที่จัดตั้งในจังหวัดชลบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น  ......๑,๕๘๗....... คน
         เป็นชาย ..๕๙๐.. คน  หญิง ..๙๙๗.. คน ในจำนวนดังกล่าว เป็นเด็ก ..๕๐๔.. คน
ลำดับที่สถานที่พักพิงจำนวนผู้พักพิงจำนวนเด็กรับได้อีก
ยอดรับได้ปัจจุบัน  
  ผู้พักพิง
เพศ
ชายหญิง
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา๓๘๕๓๘๕๑๖๘๒๑๗๒๔๙ 
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร๖๓๐๔๖๗๒๑๒๒๕๕๙๔ 
ทัพเรือภาคที่ ๑๔.๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่ง
๔.๒ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๔.๓ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๔.๔ กองเรือยุทธการ


๑,๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐


๒๖๐


๑๑๐


๑๕๐


๗๑
 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง๕๐๐๘๗๓๑๕๖๒๑ 
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์๒๔๙๒๔๙๑๗๒๓๒๕๙ 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง๑๒๐๑๒๐๔๔๗๖ 
วัดหนองปรือ (อำเภอบ้านบึง)๕๐๑๙๑๑ 
มหาวิทยาลัยบูรพา๒๐๐---- 
รวมทั้งสิ้น๔,๗๓๔๑,๕๘๗๕๙๐๙๙๗๕๐๔ 


  1. การปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ลำดับที่บริการจำนวนผู้รับบริการยอดสะสมหมายเหตุ
๒.๑  ด้านการรักษาพยาบาล
๑)บริการรักษาพยาบาล๕๐๐๑๐,๓๖๐ 
๒)ส่งต่อ๒๕๕๓๑ 
๓)รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี๘๗ 
๔)ผู้ป่วยฉุกเฉิน- 
โรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบทางเดินหายใจ… จำนวน …๑๕๓….. ราย    โรคติดเชื้อปรสิต... จำนวน...๔๕...ราย
โรคระบบไหลเวียน... จำนวน …๖๒… ราย              โรคระบบย่อยอาหาร.....จำนวน...๕๐.....ราย           
โรคระบบกล้ามเนื้อ  จำนวน …..๕๕… ราย            โรคผิวหนัง.....จำนวน....๓๐......ราย 


๒.๒ ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต
๑)ประเมินด้านสุขภาพจิต๑๓๔๓,๐๗๒ 
๒)โรคซึมเศร้า-๔๐ 
๓)รักษาจิตเวช-๒๗๑ 
๔)เสี่ยงฆ่าตัวตาย- 
๕)ส่งต่อ-๑๑ 
๒.๓  ด้านการสาธารณสุข
๑)สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยผ่านทุกตึก๒๖ จุด 
๒)ปรับปรุงสุขาภิบาลน้ำดื่ม/น้ำใช้
๒.๑ ตรวจคุณภาพน้ำ (ชุดตรวจ ว.111)
๒.๒ ใส่คลอรีนในน้ำใช้/ห้องน้ำ (แห่ง)

๓๐
๑๓

๕๐๘
๓๑๙
 
๓)ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร
๓.๑ การทดสอบความสะอาดของอาหาร/น้ำดื่ม/น้ำแข็งมือ ผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะใส่อาหาร
๓.๒ การให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร          

๑๖

๑๔

๘๙๙

๓๙๙
 
๔)ดำเนินการสอบสวนโรค๑๔๒๕๖ 
๕)ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง)๒๕๐ 
๖)ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  (คน)-๔,๑๙๔ 


  ๓. การปฏิบัติงานด้านการรับสมัครงาน
กิจกรรมจำนวนผู้สมัครการบรรจุงานได้ทันทีหมายเหตุ
คนยอดสะสมคนยอดสะสม
การรับสมัครงาน๑๓๓๖๙     ๙๑๓๐ 
รวมทั้งสิ้น๑๓๓๖๙๑๓๐ 

  ๔. การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
การให้คำปรึกษา๑๐๑๒๐ 
รวมทั้งสิ้น๑๐๑๒๐ 


  ๕. การให้บริการท่องเที่ยว “ผู้ว่าพาเที่ยว”
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
คนยอดสะสม
รอบเช้า - หาดบางแสน๖๕๒,๑๔๒- ดำเนินการโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
รอบบ่าย – วัดแสนสุข / ศาลเจ้านาจา๖๓๑,๖๙๓
รวม๑๒๘๓,๘๓๕ 

            ๖. การบริการด้านขนส่ง

ลำดับที่
กิจกรรมจำนวนหมายเหตุ
การบริการยอดสะสม
๑. จัดการ/สนับสนุนรถบริการขนส่ง๖๑๑๗ พ.ย. ๕๔
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
  ( บริษัทประทุมทัวร์ )
๒.ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับเอกสารขนส่งสูญหาย-๔๐ 
๓.ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์/การต่อทะเบียนรถ นอกเวลาราชการ (๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.)๔๓ 
 รวม๑๔๔ 

          ๗. งานอาสาสมัคร
ลำดับที่หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษาจำนวนอาสาสมัครปฏิบัติงานหมายเหตุ
คนยอดสะสม
๑.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
๑.๑ เจ้าหน้าที่ Call Center
๑.๒ เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า

๒๐

๔๕๕
๘๐
ปฏิบัติงาน  ๒๔ ชม.
แบ่งเป็น ๓ ชุด
ชุดละ  ๘ ชม.
๒.มหาวิทยาลัยศรีปทุม๕๐๑,๒๕๐ 
๓.โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี๔๐๘๘,๒๕๒ 
๔.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  ๒-๑,๔๐๐ 
๕. ภาคเอกชน๒๓๐๔,๘๒๐ 
 รวม๗๑๒๑๖,๒๕๗ 

 ๘.  ด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และการฝึกอาชีพ
๘.๑ ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่กิจกรรมรายละเอียด
๑.มอบรถเข็น๘ คัน
๒.ไม้เท้าขาวคนตาบอด ๑ อัน
๓.ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์๓๒ คน
      
๘.๒ ด้านการฝึกอาชีพต่างๆ

ลำดับที่หน่วยงานดำเนินการจำนวนหลักสูตรจำนวนผู้รับการฝึก
๑.ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๓๖ พรรษา๑๒๑,๐๗๙
๒.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือจังหวัดลำปาง๖๗
๓.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง๒๖๘
๔.สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์๑๕๔
๕.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี๓๗๕
๖.บ้านมิตรไมตรีชลบุรี๒๓๗
๗.สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี๑๒๖
๘.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี๖๒
๙.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง๖๕
      
 ๙. งานรักษาความปลอดภัยและงานจัดระเบียบการจราจร

ลำดับที่กิจกรรมจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ/อาสาสมัคร
คนยอดสะสม
๑.การรักษาความปลอดภัย๗๐๑,๓๓๐
๒.งานจราจร๑๕๒๘๕
๓.งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน)-๔๕๐
๔.งานติดตั้งกล้องวงจรปิด     ๓๐  ตัว     ๓๐  ตัว
 รวม๘๕  คน/๓๐ ตัว๒,๐๖๕ คน/ ๓๐ ตัว

๑๐. งานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง          

๑๐.๑  งานข้อมูลสัตว์เลี้ยง
ที่ชนิดสัตว์จำนวนเจ้าของสัตว์จำนวนสัตว์เพศยอดสะสม
ผู้เมียเจ้าของจำนวนสัตว์
๑.สุนัข๑๐๐๑๕๓
๒.แมว๔๑๘๘
๓.กระต่าย----
๔.สัตว์ปีก----๑๑
๕.อื่นๆ(หนูแฮมเตอร์)----
๖.อื่นๆ(กระถิก)----
รวม๑๔๙๒๖๘

๑๐.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
การให้บริการจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
จำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า๖๕๙๙ 
ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล๑๗๒๒๔๒ 
อื่นๆ--๑๔๑๘ 
รวม๒๕๑๓๕๙ 

๑๐.๓  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไว้ในคอกพักสุนัข (จำนวนทั้งหมด ๑๐ คอก )

จำนวนคอกที่มี

ชนิดสัตว์
จำนวนสัตว์ยอดสะสมหมายเหตุ
เพศผู้เพศเมียจำนวนเจ้าของจำนวนสัตว์
คอกที่  ๒สุนัข
 
คอกที่  ๔สุนัข- 
                                                           
             สำนักงานจังหวัดชลบุรี
                                                                                       โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน