วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2554

ระยองมีหอเตือนภัยสึนามิแล้ว

ข้อมูลหอเตือนภัยสึนามิ


vvvvvvvvvvvvvvv


จังหวัดระยอง มีหอเตือนภัยทั้งหมด ๔ หอ และจะดำเนินการสร้างเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๕ อีก ๒ หอและจะสร้างในปี ๒๕๕๖ อีก ๒ หอ


๑. สถานที่ตั้งหอเตือนภัย


- หน้าวัดตากวน เขต ทม.มาบตาพุด


- บริเวณหาดแสงจันทร์ เขต ทต.เนินพระ


- บริเวณแหลมเจริญ เขต ทน.นครระยอง


- เขาสำเภาทอง เขต ทต.เพ


๒. สถิติการแจ้งเตือนภัยสึนามิในจังหวัดระยอง(โดยกรม ปภ.)


- วันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๓


- วันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๔


๓. แผนงานการก่อสร้างหอเตือนภัย


- ปี ๕๕ จำนวน ๒ หอ ในเขต อบต.ตะพง (หาดแม่รำพึง) และ เขต ทต.สุนทรภู่ (แหลมแม่พิมพ์)


- ปี ๕๖ จำนวน ๒ หอ อยู่ระหว่างติดต่อประสานหาพื้นที่สร้าง


๔. ข้อมูลหอเตือนภัย


- พื้นที่ก่อสร้าง ๖ ม.X ๖ ม.


- ไม่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน


- รถยนต์สามารถเข้าถึง/สะดวกในการก่อสร้าง


- ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นผู้ดูแล/บำรุงรักษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน