วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ไว้อาลัย แด่ คุณครู อารมณ์ มีชัย "พันธมิตรฯ" นครศรีธรรมราช โดย อังคาร กัลยาณพงศ์

     ๑. "อารมณ์" รักเสน่ห์ฟ้า ดินสยาม "เมืองแม่"
รัก "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สาม โลกรู้
"พันธมิตรฯ" เพชรใจงาม น้ำหนึ่ง
ซึ่งลิ่วปรโลกสู้ ไม่รู้จักตาย  ฯ
     ๒. ไมตรีไซร้บ่วงคล้อง "พันธมิตรฯ" สนิทใจ
"กู้ชาติ" "มีชัย" สิบทิศ แกร่งกล้า
"อารมณ์" อุทิศชีวิต เพื่อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
พึงพี่น้องทั่วหน้าฯ ป่าวหล้าสรรเสริญ  ฯ
     ๓. "อารมณ์" รักบ่วงคล้อง วิญญาณ
เกียรติยศอย่างสุคันธมาลย์ เฟื่องฟุ้ง
ระลึกอยู่คู่ใจกาล "กู้ชาติ"
กัมปนาทระเบิดปืนสะดุ้ง ดิ่งสู้ "มีชัย"   ฯ
     ๔. "อารมณ์" แรงเร่าร้อน ทะเลทราย สู้แฮ
เสียบแหบแห้งกระหาย ชนะหล้า
หลายครั้งเคร่งอภิปราย เป็นเลือด  เดือดดาล
เจ็บยิ่งสยองเกล้ากล้า ต่อสู้อธรรมสถุล  ฯ
     ๕. ไปสู่คติมิ่งแก้ว ไอศวรรย์
นัดพี่น้องคืนจันทร์ แจ่มฟ้า
สรวงสวรรค์ต่อแดนกัน กับโลก
ภพเพ่งระลึกปรหล้า เห่ช้า "ความหลัง"  ฯ
     ๖. "อารมณ์" เรืองรุ่งรุ้ง ไอศูรย์
เกียรติยศเพ็ญจันทร์ปูน สว่างหล้า
"มีชัย" ชื่นตระกูล ปรากฏ
งามอร่ามสยามแจ่มจ้า แกร่งกล้าขวัญขลัง  ฯ
     ๗. สนธยาฟ้าพลบโพล้ เพล้ลง หมองแล
มืดวิเวกวังเวงวง ชีพแก้ว
แววดาวน่าพิศวง แพรวพร่าง เธอฤา
พราวสั่งมืดพร่างแพร้ว ผ่องแผ้วผลึกสวรรค์  ฯ
     ๘.สติปัญญาเพ่งเน้น เจียระไน
คติทิพย์ "อารมณ์" สะเทือนใจ แจ่มจ้า
"มีชัย" เปรื่องปราชญ์ไหว ใจโลก
โศกแต่นี้ไปหน้า ใครค้าชลนัยน์
     ๙. ระเหยเป็นเมฆร่วงรุ้ง สยามสวรรค์
แพรวพร่างพรรณรายตะวัน เจ็ดชั้น
ฝั่งฝันใฝ่ฝันอัน ลับล่วง
 ทวงค่าหนี้ชีพนั้น โลกใช้คืนไฉน  ฯ
     ๑๐. ชลนัยน์ไหลเทวษท้น " พันธมิตรฯ" มวลชน
ว่างเปล่าหนอชีวิต เกิดม้วย
เสียสละเร่งพลีอุทิศ เพื่อชาติ เอกราช
สยามอยู่คู่โลกด้วย สุขซึ้งวิเศษศานต์ ฯ
     ๑๑. "อารมณ์" ล้มเทวษล้น ชลนัยน์ "มีชัย"
วิเวกโลกวังเวงใจ ไป่แล้ว
สรรพะสัตว์สู่สุสานชัย มัจจุราช ดังฤา
แต่ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก้ว" เพริศแพร้วสุนทรีย์
     ๑๒. "กู้ชาติ" เอกราชด้วย "พันธมิตรฯ " มวลชน
หวานชื่นหอมสิบทิศ เฟื่องฟุ้ง
เสียสละอุทิศชีวิต เพื่อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
กัมปนาทระเบิดปืนสะดุ้ง ดิ่งสู้อธรรมสลาย  ฯอังคาร กัลยาณพงศ์
จันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๓ ปีชวดที่มา "อารมณ์ มีชัย ตราไว้ในใจชน"
หนังสือที่ระลึก งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์อารมณ์ มีชัย
22 กุมภาพันธ์ 2552

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เพลงผัวแพ้ทอง-สีแพร เมฆาลัยเพลงผัวแพ้ทอง-สีแพร เมฆาลัย
จากอัลบั้ม กลองยาวไม่ขายชาติ

เพลงเอเปค - วสันต์ สิทธิเขตต์เพลงเอเปค - วสันต์ สิทธิเขตต์ จากอัลบั้ม กลองยาวไม่ขายชาติ

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เพลงนายกบ้านเฮา - วสันต์ สิทธิเขตต์ .....กลองยาวไม่ขายชาติ 1เพลงนายกบ้านเฮา - วสันต์ สิทธิเขตต์ จากอัลบั้ม กลองยาวไม่ขายชาติ 1
เพลงเพื่อชีวิตที่เสียดสีการเมืองในยุคก่อนได้อย่างสะใจ

เพลงกลองยาวลูกชาวนา - อัลบั้ม กลองยาวไม่ขายชาติ โดย ไก่ แมลงสาบ, วสันต์ สิทธิเขตต์, สีแพร เมฆาลัยเพลงกลองยาวลูกชาวนา จาก อัลบั้ม กลองยาวไม่ขายชาติ บทเพลงใต้ดิน ที่มีเนื้อหาเสียดสีการเมืองอย่างเข้มข้น บทเพลงในจังหวะไทยๆแบบกลองยาว กับลีลาบทกวีในเพลงของ 3 ศิลปิน
โดย ไก่ แมลงสาบ, วสันต์ สิทธิเขตต์, สีแพร เมฆาลัย

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เพลง พูดไม่ออก2 - อ๊ะ อมตะ ... สานฝันอันยิ่งใหญ่ให้ ตี้ กรรมาชนเพลง พูดไม่ออก2 - อ๊ะ อมตะ อัลบั้ม รวมพี่น้องผองเพื่อนเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต สานฝันอันยิ่งใหญ่ให้ ตี้ กรรมาชน

เพลงคนของกรรมาชน -ฟุตบาธ แฟมิลี่ .... สานฝันอันยิ่งใหญ่ให้ ตี้ กรรมาชนเพลงคนของกรรมาชน -ฟุตบาธ แฟมิลี่ อัลบั้ม รวมพี่น้องผองเพื่อนเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต สานฝันอันยิ่งใหญ่ให้ ตี้ กรรมาชน

เพลงเหลือไว้เพียงผลงาน -เด็กโครงการเรียนรู้กู้บ้านเกิด ....สานฝันอันยิ่งใหญ่ให้ ตี้ กรรมาชนเพลงเหลือไว้เพียงผลงาน -เด็กโครงการเรียนรู้กู้บ้านเกิด อัลบั้ม รวมพี่น้องผองเพื่อนเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต สานฝันอันยิ่งใหญ่ให้ ตี้ กรรมาชน

เพลง ฉันกะแก- วีระศักดิ์ ขุขันธิน .... สานฝันอันยิ่งใหญ่ให้ ตี้ กรรมาชนเพลง ฉันกะแก- วีระศักดิ์ ขุขันธิน อัลบั้ม รวมพี่น้องผองเพื่อนเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต สานฝันอันยิ่งใหญ่ให้ ตี้ กรรมาชน

เพลงเพื่อนไม่ได้จากไปชั่วกาล -เศก ศักดิ์สิทธิ์เพลงเพื่อนไม่ได้จากไปชั่วกาล -เศก ศักดิ์สิทธิ์ อัลบั้ม รวมพี่น้องผองเพื่อนเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต สานฝันอันยิ่งใหญ่ให้ ตี้ กรรมาช

เพลงดาวแดง - ประทีป ขจัดพาล...สานฝันอันยิ่งใหญ่ให้ ตี้ กรรมาชนเพลงดาวแดง - ประทีป ขจัดพาล อัลบั้ม รวมพี่น้องผองเพื่อนเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต สานฝันอันยิ่งใหญ่ให้ ตี้ กรรมาชน

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บทกวี อาลัย สุวิทย์ วัดหนู - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อัลบั้มรำลึกถึงสุวิทย์ วัดหนู 11มีค50 นักรบของประชา เคียงข้างคนจน

นายสุวิทย์ วัดหนู เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2495 อายุ 54 ปี ตลอดเส้นทางชีวิตที่ผ่านมา นายสุวิทย์เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและคนจนมาโดยตลอด นายสุวิทย์เป็นหนึ่งในอดีตคนเดือนตุลา เคยเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนช่างกล แต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามแกนนำคนตุลาจนต้องหนีเข้าไปอยู่ในป่า จากนั้นเมื่อกลับเข้ามาอีกครั้งได้ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนมาตลอด เป็นที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ครป. กระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์พันธมิตรฯ ชุมนุมประท้วงขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในแกนนำดังกล่าว ในวันเกิดเหตุก่อนเสียชีวิต นายสุวิทย์ได้ไปประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดนครปฐม

บทกวี โอ้ สุวิทย์ วัดหนู - วสันต์ สิทธิเขตต์ อัลบั้มรำลึกถึงสุวิทย์ วัดหนู 11มีค50 นักรบของประชา เคียงข้างคนจน

เพลงพลังใจ - ตี้ กรรมาชน อัลบั้มรำลึกถึงสุวิทย์ วัดหนู 11มีค50 นักรบของประชา เคียงข้างคนจน

นายสุวิทย์ วัดหนู เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2495 อายุ 54 ปี ตลอดเส้นทางชีวิตที่ผ่านมา นายสุวิทย์เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและคนจนมาโดยตลอด นายสุวิทย์เป็นหนึ่งในอดีตคนเดือนตุลา เคยเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนช่างกล แต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามแกนนำคนตุลาจนต้องหนีเข้าไปอยู่ในป่า จากนั้นเมื่อกลับเข้ามาอีกครั้งได้ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนมาตลอด เป็นที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ครป. กระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์พันธมิตรฯ ชุมนุมประท้วงขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในแกนนำดังกล่าว ในวันเกิดเหตุก่อนเสียชีวิต นายสุวิทย์ได้ไปประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดนครปฐม

เพลง ห่มดาว - ภราดร อัลบั้มรำลึกถึงสุวิทย์ วัดหนู 11มีค50 นักรบของประชา เคียงข้างคนจนิ นายสุวิทย์ วัดหนู เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2495 อายุ 54 ปี ตลอดเส้นทางชีวิตที่ผ่านมา นายสุวิทย์เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและคนจนมาโดยตลอด นายสุวิทย์เป็นหนึ่งในอดีตคนเดือนตุลา เคยเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนช่างกล แต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามแกนนำคนตุลาจนต้องหนีเข้าไปอยู่ในป่า จากนั้นเมื่อกลับเข้ามาอีกครั้งได้ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนมาตลอด เป็นที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ครป. กระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์พันธมิตรฯ ชุมนุมประท้วงขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในแกนนำดังกล่าว ในวันเกิดเหตุก่อนเสียชีวิต นายสุวิทย์ได้ไปประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดนครปฐม

เพลง นักสู้ประชาธิปไตย - โอ๊ะ นวภาพ อัลบั้มรำลึกถึงสุวิทย์ วัดหนู 11มีค50 นักรบของประชา เคียงข้างคนจน

เพลง นักสู้ประชาธิปไตย - โอ๊ะ นวภาพ
ิ นายสุวิทย์ วัดหนู เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2495 อายุ 54 ปี ตลอดเส้นทางชีวิตที่ผ่านมา นายสุวิทย์เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและคนจนมาโดยตลอด นายสุวิทย์เป็นหนึ่งในอดีตคนเดือนตุลา เคยเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนช่างกล แต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามแกนนำคนตุลาจนต้องหนีเข้าไปอยู่ในป่า จากนั้นเมื่อกลับเข้ามาอีกครั้งได้ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนมาตลอด เป็นที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ครป. กระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์พันธมิตรฯ ชุมนุมประท้วงขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในแกนนำดังกล่าว ในวันเกิดเหตุก่อนเสียชีวิต นายสุวิทย์ได้ไปประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดนครปฐม

เพลง Suvit Watnu - ไก่ แมลงสาบ อัลบั้มรำลึกถึงสุวิทย์ วัดหนู 11มีค50 นักรบของประชา เคียงข้างคนจนิ นายสุวิทย์ วัดหนู เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2495 อายุ 54 ปี ตลอดเส้นทางชีวิตที่ผ่านมา นายสุวิทย์เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและคนจนมาโดยตลอด นายสุวิทย์เป็นหนึ่งในอดีตคนเดือนตุลา เคยเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนช่างกล แต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามแกนนำคนตุลาจนต้องหนีเข้าไปอยู่ในป่า จากนั้นเมื่อกลับเข้ามาอีกครั้งได้ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนมาตลอด เป็นที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ครป. กระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์พันธมิตรฯ ชุมนุมประท้วงขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ก็ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในแกนนำดังกล่าว ในวันเกิดเหตุก่อนเสียชีวิต นายสุวิทย์ได้ไปประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดนครปฐม

เพลง นักสู้มวลชน - สุเวศน์ ภู่ระหงษ์

เพลง นักสู้มวลชน - สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ อัลบั้มรำลึกถึงสุวิทย์ วัดหนู 11มีค50 นักรบของประชา เคียงข้างคนจน


วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

รวมใจอีกสักครั้ง -เศก ศักดิ์สิทธิ์ ...อัลบั้ม ร่วมพลิกชะตากรรมชาติ อ่าน คิด ลงประชามติ รธน.2550

อัลบั้ม ร่วมพลิกชะตากรรมชาติ อ่าน คิด ลงประชามติ รธน.2550 สนับสนุนโดย คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอำนวยการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ... เผยแพร่โดย http://thaibansinlapin.blogspot.com
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เพลง เพื่อชุมชน - อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน

"ประชาชนผู้คนหากิน ชุมชนท้องถิ่นได้สืบสานกันมา
บรรพบุรุษทั้งปูทวดยายตา ได้ก่อร่างสร้างมาจนถึงคราใช้คอม
องค์กรจัดคลื่นความถี่ ทั้งหมดที่มีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ รัฐบาลจงเห็นความจำเป็น
ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นของประชาชน"

"ส่งคลื่นส่งสัญญาณไป ไปถึงชุมชนไหนก็ได้รู้ทั่วกัน
รวมกลุ่มเตรียมพร้อมนัดวัน ตั้งสื่อศูนย์ชุมชนนั้นเป็นสื่อสารการเรียน"

นี่คือ บางส่วนของเนื้อเพลงนี้ที่ร้องในสไตล์เหมือนกับการพูดเพลง เนื้อหาน่าฟังทีเดียว ในแบบเพื่อชีวิต ซึ่งเป็นเพลงที่หาฟังได้ยากในตลาดเพลงไทยในปัจจุบันเพลง เพื่อชุมชน อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน งานเพลงเพื่อเผยแพร่
นี่คือ อัลบั้มชุดพิเศษ เขียนถึงแนวคิด เรื่องราวของวิทยุชุมชน ทั้งอัลบั้ม โดย กลุ่มเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้จัดทำอัลบั้มชุดนี้ เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้แด่ชาววิทยุชุมชน และผู้ฟังทั่วไป ซึ่งในอัลบั้มพิเศษ วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย 10 บทเพลง ดังนี้
1. แหล่วิทยุ
2. เพื่อชุมชน
3. พลังชุมชน พลังแผ่นดิน
4. รำวงวิทยุ
5. รวมพลังใจ
6. สิ่งแวดล้อม
7. เขาว่าวิทยุเถื่อน
8. วิทยุสัมพันธ์
9. พลิกฟื้นวิถีไทย
10. วันของเธอ

เพลงพลังชุมชน พลังแผ่นดิน - อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน

"พลังชุมชน พลังของแผ่นดิน
ต้องท้องถิ่น แผ่นดินที่เป็นของไทย
ข้าคือ เจ้าของ กู่ร้องให้มันกว้างไกล
ใครจะมายึดเอาไป เรายอมไม่ได้แน่นอน"

นี่คือ บางส่วนของเนื้อเพลงนี้ บทเพลงช้าๆ จังหวะดีๆ กับเนื้อหาสร้างสรรสังคมที่น่าฟังอย่างยิ่ง


เพลงพลังชุมชน พลังแผ่นดิน เพื่อชุมชน อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน งานเพลงเพื่อเผยแพร่นี่คือ อัลบั้มชุดพิเศษ เขียนถึงแนวคิด เรื่องราวของวิทยุชุมชน ทั้งอัลบั้ม โดย กลุ่มเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้จัดทำอัลบั้มชุดนี้ เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้แด่ชาววิทยุชุมชน และผู้ฟังทั่วไป ซึ่งในอัลบั้มพิเศษ วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย 10 บทเพลง ดังนี้
1. แหล่วิทยุ
2. เพื่อชุมชน
3. พลังชุมชน พลังแผ่นดิน
4. รำวงวิทยุ
5. รวมพลังใจ
6. สิ่งแวดล้อม
7. เขาว่าวิทยุเถื่อน
8. วิทยุสัมพันธ์
9. พลิกฟื้นวิถีไทย
10. วันของเธอ

เพลงรวมพลังใจ - อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน

"ช่วยกันเป็นกำลังใจ มอบใจให้แก่กัน ผูกใจให้สัมพันธ์
รักมั่นตลอดไป เรานี้ไม่ทิ้งไปไหน ร่วมใจไปด้วยกัน

จับมือบนเส้นทาง สรรสร้างในสิ่งดี
จะนานสักกี่ปีเรามีกันและกัน ร่วมกันคิดร่วมกันฝัน ให้วันเป็นของเรา"เพลงรวมพลังใจ พลังแผ่นดิน เพื่อชุมชน อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน งานเพลงเพื่อเผยแพร่

นี่คือ อัลบั้มชุดพิเศษ เขียนถึงแนวคิด เรื่องราวของวิทยุชุมชน ทั้งอัลบั้ม โดย กลุ่มเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้จัดทำอัลบั้มชุดนี้ เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้แด่ชาววิทยุชุมชน และผู้ฟังทั่วไป ซึ่งในอัลบั้มพิเศษ วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย 10 บทเพลง ดังนี้
1. แหล่วิทยุ
2. เพื่อชุมชน
3. พลังชุมชน พลังแผ่นดิน
4. รำวงวิทยุ
5. รวมพลังใจ
6. สิ่งแวดล้อม
7. เขาว่าวิทยุเถื่อน
8. วิทยุสัมพันธ์
9. พลิกฟื้นวิถีไทย
10. วันของเธอ

เพลงสิ่งแวดล้อม - อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน

"เหม่อมองผืนดินสู่ผืนฟ้า ......."

แค่ขึ้นต้นเนื้อหา ก็น่าสนใจซะแล้ว พูดถึงเรื่องราวรอบตัวที่น่าขบคิดหลายประเด็น
เพลงสิ่งแวดล้อม อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน งานเพลงเพื่อเผยแพร่

นี่คือ อัลบั้มชุดพิเศษ เขียนถึงแนวคิด เรื่องราวของวิทยุชุมชน ทั้งอัลบั้ม โดย กลุ่มเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้จัดทำอัลบั้มชุดนี้ เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้แด่ชาววิทยุชุมชน และผู้ฟังทั่วไป ซึ่งในอัลบั้มพิเศษ วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย 10 บทเพลง ดังนี้
1. แหล่วิทยุ
2. เพื่อชุมชน
3. พลังชุมชน พลังแผ่นดิน
4. รำวงวิทยุ
5. รวมพลังใจ
6. สิ่งแวดล้อม
7. เขาว่าวิทยุเถื่อน
8. วิทยุสัมพันธ์
9. พลิกฟื้นวิถีไทย
10. วันของเธอ

เพลงเขาว่าวิทยุเถื่อน - อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน

"เถื่อนๆๆๆ เขาว่าเป็นวิทยุเถื่อน
เถื่อนๆๆๆ เขาว่าเป็นวิทยุเถื่อน
เพื่อนเอยเข้ามาเถิดเพื่อน จะบอกกล่าวไว้ไม่มากเรื่อง
มาฟังเถอะเพื่อนเรื่องเอ๋ยเรื่องจริง"

เพลงเขาว่าวิทยุเถื่อน อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน งานเพลงเพื่อเผยแพร่

นี่คือ อัลบั้มชุดพิเศษ เขียนถึงแนวคิด เรื่องราวของวิทยุชุมชน ทั้งอัลบั้ม โดย กลุ่มเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้จัดทำอัลบั้มชุดนี้ เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้แด่ชาววิทยุชุมชน และผู้ฟังทั่วไป ซึ่งในอัลบั้มพิเศษ วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย 10 บทเพลง ดังนี้
1. แหล่วิทยุ
2. เพื่อชุมชน
3. พลังชุมชน พลังแผ่นดิน
4. รำวงวิทยุ
5. รวมพลังใจ
6. สิ่งแวดล้อม
7. เขาว่าวิทยุเถื่อน
8. วิทยุสัมพันธ์
9. พลิกฟื้นวิถีไทย
10. วันของเธอ

เพลงวิทยุสัมพันธ์ - อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน

"สถานีที่ทันสมัย ใกล้ไกลฟังกันได้ทุกถิ่น
วิทยุส่งเสียงได้ยิน ท้องถิ่นพัฒนากว้างไกล

เชิญฟังวิทยุชุมชน พี่น้องทุกคนอย่าพึ่งรำคาญ
รายการดีมีประโยชน์กับท่าน ช่วยสร้างงาน ช่วยสร้างคน"
เพลงวิทยุสัมพันธ์ อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน งานเพลงเพื่อเผยแพร่

นี่คือ อัลบั้มชุดพิเศษ เขียนถึงแนวคิด เรื่องราวของวิทยุชุมชน ทั้งอัลบั้ม โดย กลุ่มเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้จัดทำอัลบั้มชุดนี้ เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้แด่ชาววิทยุชุมชน และผู้ฟังทั่วไป ซึ่งในอัลบั้มพิเศษ วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย 10 บทเพลง ดังนี้
1. แหล่วิทยุ
2. เพื่อชุมชน
3. พลังชุมชน พลังแผ่นดิน
4. รำวงวิทยุ
5. รวมพลังใจ
6. สิ่งแวดล้อม
7. เขาว่าวิทยุเถื่อน
8. วิทยุสัมพันธ์
9. พลิกฟื้นวิถีไทย
10. วันของเธอ

เพลงวันของเธอ - อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน

"....แล้วก็เป็นวันที่ปรารถนา
ให้ท้องฟ้าภูผาเป็นพยาน
วันแห่งดอกไม้ แย้มตระการ
ชูช่อเบ่งบาน เชื่อมใจประสารไมตรี

ขอให้เธอจงก้าวไป
อย่าหวั่นไหวเติมเชื้อไฟให้กันเสมอ
อุปสรรค ขวากหนามอย่าพบเจอ
จะทดสอบเธอเผลอเรอหรือเปล่า"

เพลงวันของเธอ อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน งานเพลงเพื่อเผยแพร่


อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน,thaibansinlapin


นี่คือ อัลบั้มชุดพิเศษ เขียนถึงแนวคิด เรื่องราวของวิทยุชุมชน ทั้งอัลบั้ม โดย กลุ่มเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้จัดทำอัลบั้มชุดนี้ เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้แด่ชาววิทยุชุมชน และผู้ฟังทั่วไป ซึ่งในอัลบั้มพิเศษ วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย 10 บทเพลง ดังนี้
1. แหล่วิทยุ
2. เพื่อชุมชน
3. พลังชุมชน พลังแผ่นดิน
4. รำวงวิทยุ
5. รวมพลังใจ
6. สิ่งแวดล้อม
7. เขาว่าวิทยุเถื่อน
8. วิทยุสัมพันธ์
9. พลิกฟื้นวิถีไทย
10. วันของเธอ

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เพลงแหล่วิทยุ - อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน

เพลงแหล่วิทยุ อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน งานเพลงเพื่อเผยแพร่

"วิทยุชุมชน มาพบกันอีกหน ขอสวัสดีประเทศไทย
สานไมตรี สิทธิพึงมีของประชาชน คลื่นความถี่ที่จัดสรร เพื่อแบ่งปันมีเหตุผล
ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประชาชน จะนำผลเพื่อพัฒนา"

นี่คือ ส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงนี้

บทเพลงในทำนองเพลงแหล่ที่บันทึกเสียงออกมาในจังหวะคึกคัก น่าสนใจ ร้องโดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ บอกเล่าถึงความเป็นไปของวิทยุชุมชน เป็นบทเพลงจังหวะไทยๆที่น่าฟัง
นี่คือ อัลบั้มชุดพิเศษ เขียนถึงแนวคิด เรื่องราวของวิทยุชุมชน ทั้งอัลบั้ม โดย กลุ่มเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้จัดทำอัลบั้มชุดนี้ เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้แด่ชาววิทยุชุมชน และผู้ฟังทั่วไป ซึ่งในอัลบั้มพิเศษ วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย 10 บทเพลง ดังนี้
1. แหล่วิทยุ
2. เพื่อชุมชน
3. พลังชุมชน พลังแผ่นดิน
4. รำวงวิทยุ
5. รวมพลังใจ
6. สิ่งแวดล้อม
7. เขาว่าวิทยุเถื่อน
8. วิทยุสัมพันธ์
9. พลิกฟื้นวิถีไทย
10. วันของเธอ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เพลงกูคนจน-ไก่ แมลงสาบ 17 มิ.ย.2551 สะพานชมัยมรุเชษฐ์

เพลงกูคนจน-ไก่ แมลงสาบ

เมื่อ 17 มิ.ย.2551 สะพานชมัยมรุเชษฐ์
ในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รวมพลังพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รัฐธรรมนูญ
โดย กลุ่มเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต เผยแพร่โดย บ้านศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน
http://thaibansinlapin.blogspot.com/

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เพลงรัฐสภาตายแล้ว - วสันต์ สิทธิเขตต์ เมื่อ 28 มิ.ย. 2551วสันต์ สิทธิเขตต์ / รัฐสภาตายแล้ว
เมื่อ 28 มิ.ย.51 บนเวที สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

เพลง ยิ้มสยาม-พลังชุมชน โดย สุเวศน์ ภู่ระหงษ์และไก่ แมลงสาบ 28 มิ.ย.2551สุเวศน์ ภู่ระหงษ์และไก่ แมลงสาบ - ยิ้มสยาม-พลังชุมชน

28 มิ.ย.51 บนเวที สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

เพลงถ้าไทยรักไทย- น้องหน่อย วงแหลมผู้จัดกวน 28 มิ.ย.2551

น้องหน่อย วงแหลมผู้จัดกวน ในเพลง ถ้าไทยรักไทย
28 มิ.ย.51 สะพานชมัยมรุเชษฐ์


มีวสันต์ สิทธิเขตต์ และ ไก่ แมลงสาบ เล่นดนตรีให้

เพลงกองไฟใต้สายฝน (ภาค2) - ไก่ แมลงสาบไก่ แมลงสาบ - กองไฟใต้สายฝน (ภาค2)
28 มิ.ย.51 สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน