วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เพลงรัฐสภาตายแล้ว - วสันต์ สิทธิเขตต์ เมื่อ 28 มิ.ย. 2551วสันต์ สิทธิเขตต์ / รัฐสภาตายแล้ว
เมื่อ 28 มิ.ย.51 บนเวที สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน