วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

ความใฝ่ฝันกับความเป็นจริง

ความใฝ่ฝันกับความเป็นจริง
(ว่าด้วยความทรงจำและการระลึกถึง)

ชาญ วิทย์ อร่ามฤทธิ์

            จากชีวิตที่ติดดิน ได้รับรู้ความเป็นจริงของสังคมตั้งแต่วัยหนุ่ม กว่าสามสิบห้าปีของชีวิต นับจากวันนั้นถึงวันตาย ไม่ละทิ้งอุดมการณ์เพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีกว่า

            เมื่อเห็นชัดว่าสังคมมีชนชั้น มีความเอาเปรียบ มีการกดขี่ขูดรีด ความขัดแย้งทางชนชั้นเป็นความขัดแย้งหลักของสังคม ทุ่มเทเข้าร่วมการต่อสู้ทางชนชั้น เชื่อมั่นมวลชน หวังว่า วันหนึ่งสัมคมมนุษยชาติจะปราศจากชนชั้น สังคมที่เป็นธรรม

            จากจิตใจที่รักความเป็นธรรม แต่จำกัดด้วยทัศนะทางชนชั้น ปัญญาชนนายทุนน้อยคนหนึ่ง หากไม่หล่อหลอมดัดแปลง ก็ไม่ง่ายที่จะก้าวผ่านความยากลำบากทางวัตถุ ขจัดความสับสนทางความคิด ไม่ยึดติดเพียงผลสำเร็จบางระดับ แล้วยืนหยัดยืดเยื้อยาวนาน

            หากกระแสสูง เห็นชัดฮึกเหิม แต่กระแสต่ำวิเคราะห์พร่ามั่ว ก็ผิดทิศผิดทางได้ไม่ยาก อาจจะยึดติดคัมภีร์กลไก หรือหลงใหลเล่ห์ลวงยอมจำนน ความใฝ่ฝันที่ไม่ประสานทฤษฏีกับความเป็นจริง ก็อาจกลายเป็นกับดักนักปฏิวัติ

            ปฏิวัติได้ ก็สานฝันได้ในวันปฏิรูป ไม่เพียงเพ้อฝันเลื่อนลอย รอคอยจนหมดโอกาส แต่ปรับสภาพจากฐานงานมวลชนที่เป็นจริง
            อาจจะมีบางคนบางครั้งที่เสมือนแนวทางเด่นชัด แต่หากไม่ใส่ใจ อุ่นไอความรักทางชนชั้น  เป้าหมายก็คงน่าเคลือบแคลง

            แยกมิตรแยกศัตรู มิใช่เพียงเพื่อทุ่มโถมฟันฝ่า แต่ยังหมายถึงความสมัครสมานของผู้ร่วมชะตากรรม และแยกสลายลดทอนคู่ต่อสู้
            ความขัดแย้งในหมู่มิตร คือวิถีที่ต้องผ่าน  เมื่อต่อสู้ความคิด  ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แต่เมื่อสะท้อนสู่บทพิสูจน์จุดยืนทางชนชั้น ก็ได้เป็นความเข้าใจ

            ยังจำได้ถึงการฝ่าด่าน ลาภ ยศ สรรเสริญ
            ยังจำได้ถึงความมุ่งมั่น เป็นเทียนให้แสง แล้วมอดไหม้ละลายตัวเอง
            ยังจำได้ถึงการเปรียบเปรย จะเพียงซ่อมแซมตัดผุ หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างรากฐาน
            คุณค่าคนอยู่ที่ใด ได้พิสูจน์อีกครั้งในวันนี้
           
            เพื่อนๆน้องๆ และผองผู้รักความเป็นธรรมและเท่มเทียม ได้ศึกษาร่วมกันอีกครั้ง
            จากเลือดเนื้อคนธรรมดาที่กล้าฟันฝ่าต่อสู้ มีสุขมีทุกข์ สำเร็จล้มเหลว ข้อดีข้อบกพร่องที่จับต้องได้

            บทศึกษาชุดใหญ่ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จากความใฝ่ฝันสู่ความเป็นจริง
            ภูมิใจที่มีเพื่อนชื่อ สุวิทย์ วัดหนู


ที่มา สุวิทย์ วัดหนู นักรบประชา เคียงข้างคนจน
คณะจัดทำหนังสืออนุสรณ์แห่งชีวิต สุวิทย์ วัดหนู
วันที่ 20 ธันวาคม 2495 - วันที่ 11 มีนาคม 2550

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

เพลงสดุดีวีรชน - จากอัลบั้ม กลองยาวไม่ขายชาติ 1เพลงสดุดีวีรชน - ไก่ แมลงสาบ จากอัลบั้ม กลองยาวไม่ขายชาติ 1

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552

เพลงนิวเคลียร์ไม่เคลีย - ไก่ แมลงสาบเพลงนิวเคลียร์ไม่เคลีย - ไก่ แมลงสาบ จากอัลบั้ม กลองยาวไม่ขายชาติ 1

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552

สินามิในดวงใจ - Folk co ครูเต้ย.... อัลบั้ม รวมพลคนอาสา ธารรัก ธารน้ำใจ สู่ไทยอันดามัน ชุด ๒
อัลบั้ม รวมพลคนอาสา ธารรัก ธารน้ำใจ สู่ไทยอันดามัน Vol2. มหกรรมรวมน้ำใจครั้งยิ่งใหญ่ของศิลปิีนเพื่อชีวิต โดย เครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิสายธารประชาธิปไตย, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น, มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะกรรมการเตรียมงาน 30 ปี 6 ตุลา.. ขอคารวะน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ เผยแพร่โดย บ้านศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน http://thaibansinlapin.blogspot.com


ธารรัก ธารน้ำใจ
หนึ่งที่ได้ คือเสียงเพลง เสียงกวีที่ให้เป็นกำลังใจแด่พี่น้องผู้ประสบภัย และอาสาสมัครที่ลงพื้นที่โดยมิได้นัดหมาย

อีกหนึ่งที่ได้ คือ การรวมเป็นหนึ่งเดียวของศิลปะ ศิลปินทั่วประเทศ
ซึ่งในโอกาสต่อไปทุกท่านเหล่านี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของ การสร้างสรร
ต่อสู้ สู่ความงดงามของสังคม ร่วมกับพี่น้องเครือข่าย กลุ่มองคืกรต่างๆที่ทำงานเพื่อประชาชน และประเทศชาติ

และอีกหนึ่งที่ได้ - คือ การได้ทำหน้าที่ของตน โดยสมบูรณ์

// ความเป็นมา

เหตุการณ๋ ภัยพิบัติ "สินามึ" เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้กระตุ้นกระแสธารน้ำใจขนาดมหึมาของประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกให้หลั่งไหลมาโอบอุ้มผู้ประสบเคราะห์กรรมอย่างล้นหลาม อย่างไม่เคนปรากฏมาก่อน

ในขณะที่องค์กรภาครัฐในพื้นที่ อยู่ในสภาวะช็อคจากเหตุการณ์และตรึงเครียดอยู่กับการรอรับคำสั่งจากทางหน่วยเหนือนั้น ปรากฏว่ามีคลื่นอาสาสมัครและกลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ได้รวมตัว เชื่อมโยงการดำเนินงานและก่อตัวเป็นเครือข่ายเพื่อเข้าไปช่วยเหลือชุมชนและประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างแข็งขันเคียงคู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้เล็งเห็นช่องว่างและตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ริเริ่มรวมตัวกันจัดงานมหกรรมดนตรี "รวมพลคนอาสา ธารรัก ธารน้ำใจ สู่ไทยอันดามัน" ขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เพื่อระดมทุนไปสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครและองค์กรภาคประชาสังคมนี้ขึ้น และเป็นที่มาของอัลบั้มเพลงชุดนี้

อัลบั้ม รวมพลคนอาสา ธารรัก ธารน้ำใจ สู่ไทยอันดามัน Vol4. มหกรรมรวมน้ำใจครั้งยิ่งใหญ่ของศิลปินเพื่อชีวิต โดย เครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิสายธารประชาธิปไตย, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น, มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะกรรมการเตรียมงาน 30 ปี 6 ตุลา.. ขอคารวะน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ เผยแพร่โดย บ้านศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2552

ฟ้าหลังฝน - จาตุรนต์ ฉายแสง อัลบั้มรวมพลคนอาสาธารรัก-ธารน้ำใจสู่ไทยอันดามันVol4

ธารรัก ธารน้ำใจ
หนึ่งที่ได้ คือเสียงเพลง เสียงกวีที่ให้เป็นกำลังใจแด่พี่น้องผู้ประสบภัย และอาสาสมัครที่ลงพื้นที่โดยมิได้นัดหมาย

อีกหนึ่งที่ได้ คือ การรวมเป็นหนึ่งเดียวของศิลปะ ศิลปินทั่วประเทศ
ซึ่งในโอกาสต่อไปทุกท่านเหล่านี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของ การสร้างสรร
ต่อสู้ สู่ความงดงามของสังคม ร่วมกับพี่น้องเครือข่าย กลุ่มองคืกรต่างๆที่ทำงานเพื่อประชาชน และประเทศชาติ

และอีกหนึ่งที่ได้ - คือ การได้ทำหน้าที่ของตน โดยสมบูรณ์

// ความเป็นมา

เหตุการณ๋ ภัยพิบัติ "สินามึ" เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้กระตุ้นกระแสธารน้ำใจขนาดมหึมาของประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกให้หลั่งไหลมาโอบอุ้มผู้ประสบเคราะห์กรรมอย่างล้นหลาม อย่างไม่เคนปรากฏมาก่อน

ในขณะที่องค์กรภาครัฐในพื้นที่ อยู่ในสภาวะช็อคจากเหตุการณ์และตรึงเครียดอยู่กับการรอรับคำสั่งจากทางหน่วยเหนือนั้น ปรากฏว่ามีคลื่นอาสาสมัครและกลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ได้รวมตัว เชื่อมโยงการดำเนินงานและก่อตัวเป็นเครือข่ายเพื่อเข้าไปช่วยเหลือชุมชนและประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างแข็งขันเคียงคู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้เล็งเห็นช่องว่างและตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ริเริ่มรวมตัวกันจัดงานมหกรรมดนตรี "รวมพลคนอาสา ธารรัก ธารน้ำใจ สู่ไทยอันดามัน" ขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เพื่อระดมทุนไปสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครและองค์กรภาคประชาสังคมนี้ขึ้น และเป็นที่มาของอัลบั้มเพลงชุดนี้

อัลบั้ม รวมพลคนอาสา ธารรัก ธารน้ำใจ สู่ไทยอันดามัน Vol4. มหกรรมรวมน้ำใจครั้งยิ่งใหญ่ของศิลปินเพื่อชีวิต โดย เครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิสายธารประชาธิปไตย, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น, มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะกรรมการเตรียมงาน 30 ปี 6 ตุลา.. ขอคารวะน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ เผยแพร่โดย บ้านศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน