วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

เพลงเหมยหมอกที่ปลายฝัน : บูรพา

เพลงเหมยหมอกที่ปลายฝัน : บูรพา
เพลงเหมยหมอกที่ปลายฝัน ศิลปิน : บูรพา (ณุ น๊อต มัด อั๋น ) ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา" อัลบั้ม ตะเกียงไฟ

คำร้อง-ทำนอง ณุ ตะเกียง และคำสวยๆจาก อ.บุญต่อ แมลงสาบ-เสบียง

บูรพา, อัลบั้มตะเกียงไฟ, วิษณุ แก้ววิชัย, กสิณ แก้ววิชัย, ระพี บัวขัน, จิตติพงษ์ พลเยี่ยม, เพลงใต้ดิน


วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

เพลงหัวใจอ่อนล้า : บูรพา
เพลงหัวใจอ่อนล้า ศิลปิน : บูรพา (ณุ น๊อต มัด อั๋น ) ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา" อัลบั้ม ตะเกียงไฟ

คำร้อง-ทำนอง ณุ ตะเกียง และคำสวยๆจาก อ.บุญต่อ แมลงสาบ-เสบียง

บูรพา, อัลบั้มตะเกียงไฟ, วิษณุ แก้ววิชัย, กสิณ แก้ววิชัย, ระพี บัวขัน, จิตติพงษ์ พลเยี่ยม, เพลงใต้ดิน

คอนเสิร์ตการกุศล รวมใจ...ให้น้าเป้า (คาราบาว) 31 ม.ค.2556

คอนเสิร์ตการกุศล รวมใจ...ให้น้าเป้า (คาราบาว)
โดย ศิลปิน "วงก้านกล้วย" และกลุ่มลูกศิษย์, วงสีเข้ม ขิมพิณชล และผองเพื่อน

วันที่ 31 มกราคม 2556 ที่ร้านครัวไผ่เขียว (ห้าแยกวัชรพล)เพลงรัก : บูรพา

เพลงรัก : บูรพา
เพลงรัก ศิลปิน : บูรพา (ณุ น๊อต มัด อั๋น ) ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา" อัลบั้ม ตะเกียงไฟ

คำร้อง-ทำนอง ณุ ตะเกียง และคำสวยๆจาก อ.บุญต่อ แมลงสาบ-เสบียง

บูรพา, อัลบั้มตะเกียงไฟ, วิษณุ แก้ววิชัย, กสิณ แก้ววิชัย, ระพี บัวขัน, จิตติพงษ์ พลเยี่ยม, เพลงใต้ดิน
เพลงภาษากราด : บูรพา


เพลงภาษากราด : บูรพา
เพลงภาษากราด ศิลปิน : บูรพา (ณุ น๊อต มัด อั๋น ) ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา" อัลบั้ม ตะเกียงไฟ

คำร้อง-ทำนอง ณุ ตะเกียง และคำสวยๆจาก อ.บุญต่อ แมลงสาบ-เสบียง

บูรพา, อัลบั้มตะเกียงไฟ, วิษณุ แก้ววิชัย, กสิณ แก้ววิชัย, ระพี บัวขัน, จิตติพงษ์ พลเยี่ยม, เพลงใต้ดินวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

เพลง ม ม้า ม มิตร : บูรพา


เพลง ม ม้า ม มิตร  : บูรพา


เพลง ม ม้า ม มิตร  ศิลปิน : บูรพา (ยศ ณุ ตุ้ย)  ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา"  อัลบั้ม สายทาง "ฅนเดินเท้า" เพลงชีวิต ไม่ฮิต แต่อยากให้ฟัง
"ได้พบเห็นเรื่องเป็นมา ฉันร้อยวาจามาขับขาน เล่าเรื่องราวที่พบผ่าน สอดประสานการดนตรี"

บูรพา, สายทางฅนเดินเท้า, ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือบ้านเรา, เพลงเพื่อชีวิต, เพลงใต้ดิน, ยศ บูรพา, ยศวรรษ จวงด้วง, ณุ บูรพา, วิษณุ แก้ววิชัย, ตุ้ย ระเบียง, รุ่ง รินรัมย์
เพลง หาดแม่รำพึง : บูรพา


เพลง หาดแม่รำพึง   : บูรพา

เพลง หาดแม่รำพึง    ศิลปิน : บูรพา (ยศ ณุ ตุ้ย)  ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา"  อัลบั้ม สายทาง "ฅนเดินเท้า" เพลงชีวิต ไม่ฮิต แต่อยากให้ฟัง
"ได้พบเห็นเรื่องเป็นมา ฉันร้อยวาจามาขับขาน เล่าเรื่องราวที่พบผ่าน สอดประสานการดนตรี"

บูรพา, สายทางฅนเดินเท้า, ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือบ้านเรา, เพลงเพื่อชีวิต, เพลงใต้ดิน, ยศ บูรพา, ยศวรรษ จวงด้วง, ณุ บูรพา, วิษณุ แก้ววิชัย, ตุ้ย ระเบียง, รุ่ง รินรัมย์
เพลง ต้นร้ายปลายดี : บูรพา


เพลง ต้นร้ายปลายดี  : บูรพา


เพลง ต้นร้ายปลายดี ศิลปิน : บูรพา (ยศ ณุ ตุ้ย)  ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา"  อัลบั้ม สายทาง "ฅนเดินเท้า" เพลงชีวิต ไม่ฮิต แต่อยากให้ฟัง
"ได้พบเห็นเรื่องเป็นมา ฉันร้อยวาจามาขับขาน เล่าเรื่องราวที่พบผ่าน สอดประสานการดนตรี"

บูรพา, สายทางฅนเดินเท้า, ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือบ้านเรา, เพลงเพื่อชีวิต, เพลงใต้ดิน, ยศ บูรพา, ยศวรรษ จวงด้วง, ณุ บูรพา, วิษณุ แก้ววิชัย, ตุ้ย ระเบียง, รุ่ง รินรัมย์
เพลงด้วยปณิธาน : บูรพา


เพลงด้วยปณิธาน  : บูรพา


เพลงด้วยปณิธาน  ศิลปิน : บูรพา (ยศ ณุ ตุ้ย)  ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา"  อัลบั้ม สายทาง "ฅนเดินเท้า" เพลงชีวิต ไม่ฮิต แต่อยากให้ฟัง
"ได้พบเห็นเรื่องเป็นมา ฉันร้อยวาจามาขับขาน เล่าเรื่องราวที่พบผ่าน สอดประสานการดนตรี"

บูรพา, สายทางฅนเดินเท้า, ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือบ้านเรา, เพลงเพื่อชีวิต, เพลงใต้ดิน, ยศ บูรพา, ยศวรรษ จวงด้วง, ณุ บูรพา, วิษณุ แก้ววิชัย, ตุ้ย ระเบียง, รุ่ง รินรัมย์เพลงทางฅน : บูรพา


เพลงทางฅน : บูรพา

เพลงทางฅน  ศิลปิน : บูรพา (ยศ ณุ ตุ้ย)  ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา"  อัลบั้ม สายทาง "ฅนเดินเท้า" เพลงชีวิต ไม่ฮิต แต่อยากให้ฟัง
"ได้พบเห็นเรื่องเป็นมา ฉันร้อยวาจามาขับขาน เล่าเรื่องราวที่พบผ่าน สอดประสานการดนตรี"

บูรพา, สายทางฅนเดินเท้า, ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือบ้านเรา, เพลงเพื่อชีวิต, เพลงใต้ดิน, ยศ บูรพา, ยศวรรษ จวงด้วง, ณุ บูรพา, วิษณุ แก้ววิชัย, ตุ้ย ระเบียง, รุ่ง รินรัมย์
เพลงฉันไม่ใช่นักร้อง : บูรพา


เพลงฉันไม่ใช่นักร้อง  : บูรพา

เพลงฉันไม่ใช่นักร้อง   ศิลปิน : บูรพา (ยศ ณุ ตุ้ย)  ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา"  อัลบั้ม สายทาง "ฅนเดินเท้า" เพลงชีวิต ไม่ฮิต แต่อยากให้ฟัง
"ได้พบเห็นเรื่องเป็นมา ฉันร้อยวาจามาขับขาน เล่าเรื่องราวที่พบผ่าน สอดประสานการดนตรี"

บูรพา, สายทางฅนเดินเท้า, ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือบ้านเรา, เพลงเพื่อชีวิต, เพลงใต้ดิน, ยศ บูรพา, ยศวรรษ จวงด้วง, ณุ บูรพา, วิษณุ แก้ววิชัย, ตุ้ย ระเบียง, รุ่ง รินรัมย์เพลง ดอยหลวงเชียงดาว : บูรพา


เพลง ดอยหลวงเชียงดาว  : บูรพา

เพลง ดอยหลวงเชียงดาว ศิลปิน : บูรพา (ยศ ณุ ตุ้ย)  ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา"  อัลบั้ม สายทาง "ฅนเดินเท้า" เพลงชีวิต ไม่ฮิต แต่อยากให้ฟัง
"ได้พบเห็นเรื่องเป็นมา ฉันร้อยวาจามาขับขาน เล่าเรื่องราวที่พบผ่าน สอดประสานการดนตรี"

บูรพา, สายทางฅนเดินเท้า, ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือบ้านเรา, เพลงเพื่อชีวิต, เพลงใต้ดิน, ยศ บูรพา, ยศวรรษ จวงด้วง, ณุ บูรพา, วิษณุ แก้ววิชัย, ตุ้ย ระเบียง, รุ่ง รินรัมย์

เพลง กระแดะ song : บูรพา


เพลง กระแดะ song  : บูรพา

เพลง กระแดะ song    ศิลปิน : บูรพา (ยศ ณุ ตุ้ย)  ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา"  อัลบั้ม สายทาง "ฅนเดินเท้า" เพลงชีวิต ไม่ฮิต แต่อยากให้ฟัง
"ได้พบเห็นเรื่องเป็นมา ฉันร้อยวาจามาขับขาน เล่าเรื่องราวที่พบผ่าน สอดประสานการดนตรี"

บูรพา, สายทางฅนเดินเท้า, ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือบ้านเรา, เพลงเพื่อชีวิต, เพลงใต้ดิน, ยศ บูรพา, ยศวรรษ จวงด้วง, ณุ บูรพา, วิษณุ แก้ววิชัย, ตุ้ย ระเบียง, รุ่ง รินรัมย์
เพลงหยุด : บูรพา


เพลงหยุด   : บูรพา

เพลงหยุด   ศิลปิน : บูรพา (ยศ ณุ ตุ้ย)  ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือ "บ้านเรา"  อัลบั้ม สายทาง "ฅนเดินเท้า" เพลงชีวิต ไม่ฮิต แต่อยากให้ฟัง
"ได้พบเห็นเรื่องเป็นมา ฉันร้อยวาจามาขับขาน เล่าเรื่องราวที่พบผ่าน สอดประสานการดนตรี"

บูรพา, สายทางฅนเดินเท้า, ณ ตอนล่างแห่งคมขวานคือบ้านเรา, เพลงเพื่อชีวิต, เพลงใต้ดิน, ยศ บูรพา, ยศวรรษ จวงด้วง, ณุ บูรพา, วิษณุ แก้ววิชัย, ตุ้ย ระเบียง, รุ่ง รินรัมย์
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

35 ภาพอาลัย ฅนลานข้าว แดง อินโดจีน (สหชาติ จันทินมาธร) คำสัญญา ที่สยามคำนึง ๒๓ ม.ค.๒๕๕๖ ณ วัดคู้บอน


อาลัย ฅนลานข้าว แดง อินโดจีน (สหชาติ จันทินมาธร)
คำสัญญา ที่สยามคำนึง ๒๓ ม.ค.๒๕๕๖ ณ วัดคู้บอนphoto

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

VDo เบื้องหลังเพลงพร้อมใจ ไปเลือกผู้ว่า
 เพลงพร้อมใจ ไปเลือกผู้ว่า

ช่วงเลือกตั้งผู้ว่า กทม สำนักงานเขตห้วยขวาง ทำเพลง "พร้อมใจ ไปเลือกผู้ว่า" ที่จะนำไปเปิดรณรงค์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 มค นี้ โดยทีมงานสำนักงานเขตห้วยขวาง ติดต่อ "ไก่ แมลงสาบ" ให้ทำเพลงนี้ให้ โดยเป็นคนเขียนเพลง และให้พี่บอย เชิงชาย มีเจริญ เป็นคนทำดนตรี ซึ่งคุณบอย เป็นทีมทำดนตรีของ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ทำให้เพลงนี้ เป็นแนวโจ๊ะๆสามช่า แบบคาราบาว ให้ ผอ. และพนักงานของสำนักงานเขต มาบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียง และซ้อมดนตรี กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม ในวันนี้ (24 มค 2556)

5 Video อาลัย ฅนลานข้าว แดง อินโดจีน (สหชาติ จันทินมาธร) คำสัญญา ที่สยามคำนึง ๒๓ ม.ค.๒๕๕๖ ณ วัดคู้บอน


6 Video  อาลัย ฅนลานข้าว แดง อินโดจีน (สหชาติ จันทินมาธร)
คำสัญญา ที่สยามคำนึง ๒๓ ม.ค.๒๕๕๖ ณ วัดคู้บอน
คำสัญญาบรรเลง 23-01-2556


พี่น้องผองเพื่อนร่วมอาลัย 23-01-2556 (1)


ไก่ แมลงสาบ ร่วมอาลัย23-01-2556


พี่น้องผองเพื่อนร่วมอาลัย 23-01-2556 (2)


เบื้องหลังเพลงพร้อมใจฯ


วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

รณรงค์เลือกผู้ว่า กทม...


เพลงเลือกผู้ว่า กทม.

ถือว่า ได้รับเกียรติอย่างสูง อีกครั้ง....
ที่สำนักงานเขตห้วยขวาง ให้เขียนเพลงรณรงค์เลือกผู้ว่า กทม...
เพลง เลือกผู้ว่า กทม.(เขตห้วยขวาง)
คำร้อง-ทำน้อง-ขับร้อง  วัลลภ พลเสน (ไก่ แมลงสาบ)
ดนตรี  เชิงชาย มีเจริญ
ขอบคุณ  หัวหน้าชุมพล ชาวเกาะ ,พี่น้องสำนักงานเขตห้วยขวางทุกคนครับ

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน