วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

เพลงเลือกผู้ว่า กทม.

ถือว่า ได้รับเกียรติอย่างสูง อีกครั้ง....
ที่สำนักงานเขตห้วยขวาง ให้เขียนเพลงรณรงค์เลือกผู้ว่า กทม...
เพลง เลือกผู้ว่า กทม.(เขตห้วยขวาง)
คำร้อง-ทำน้อง-ขับร้อง  วัลลภ พลเสน (ไก่ แมลงสาบ)
ดนตรี  เชิงชาย มีเจริญ
ขอบคุณ  หัวหน้าชุมพล ชาวเกาะ ,พี่น้องสำนักงานเขตห้วยขวางทุกคนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน