วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บทกวี ศรีศตวรรษหมอเสม โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

         เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งจะมีการจัดงาน ๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในงานนี้ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้เขียนบทกวี "ศรีศตวรรษหมอเสม" ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน