วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

3 Video แถลงข่าวการจัดงาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว 24 พ.ค.2554

          รายละเอียดของการแถลงข่าวการจัดงาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว ที่ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อ 24 พ.ค.2554 โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน์, อาจารย์จิราภรณ์ เครือโสภณ, คุณสันติสุข โสภณศิริ และคุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ใ้้ห้ข้อมูลที่สำคัญของการจัดงานครั้งนี้  -ที่มาของชื่องานจากการโหวตทาง Social Media ที่ตรงต่อบุคลิกของ อ.เสม มากที่สุด
-ทำงานมุ่งมั่นเพื่อความดี และทำให้ความดีส่งผลต่อผู้คนอย่างกว้างขวางมากมาย
-คนเรามีโอกาสเกิดสามครั้งคือ เกิดจากครรภ์มารดา, เกิดจากพุทธิปัญญา และ เกิดในประวัติศาสตร์ สร้างผลงานจนถูกจารึกไว้
-คนไทยควรจะได้รู้ถึงคุณงามความดีอันนี้ ให้เชื่อมั่นต่อคุณงามความดี อย่าหวั่นไหนต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ
-ในวันงานจะมีกิจกรรมมากมาย ทั้งศิลปะ การเสวนาให้เข้าถึงเชิงความคิด พิธีสงฆ์ มีเอกสารแจกจ่ายเป็นจำนวนมาก
- มีหนังสือแจกอย่างคุ้มค่าจริงๆ แจกฟรีเพื่ออยากถ่ายทอดเกียรติประวัติ อ.เสม ให้เป็นแรงใจมากขึ้น


  -นพ.เสมต่างจากท่านอื่น คือ ใช้ รพ.เป็นที่ทำงาน เพื่อทำงานร่วมกับประชาชน
-เป็นหมอหนุ่มอายุ 26 ปี ตอนอยู่เชียงราย เป็นหมอที่ดูแลคนทั้งจังหวัดในเวลานั้น
-การแพทย์สาธารณสุขไม่ใช่เรื่องของหมอ ทำอย่างไรจะทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจุดนี้
-พ่อเสม เป็นผู้บุกเบิก ทำให้กิจกรรมการสาธารณสุขเข้าสู่ประชาชน
   สิ่งที่ นพ.เสม เคยให้โอกาส สอนแพทย์ พยาบาลบ่อยๆ อาทิเช่น
- เมื่อเรียนจบแล้ว การจะเลือกไปทำงานที่ใด ให้ใคร ควรออกไปทำงานในที่ที่คนเขาต้องการเราก่อน นึกถึงประโยชน์สุขของส่วนรวม นั้นต้องมาก่อนประโยชน์สุขของตนเอง แล้วความเจริญก้าวหน้าก็จะตามมาเอง
- คนแรกที่จะเห็นความบริสุทธิ์ใจ ความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ผู้นั้น คือตัวของเราเอง เราจะต้องเห็นก่อนคนอื่นจะมาพบเห็นในภายหลังต่อไป
- ความทุกข์ยากลำบาก คือ ยาชูกำลังของชีวิตของเรา ยิ่งลำบากเท่าไหร่ ความสำเร็จก็จะยิ่งใหญ่ไปตามขนาดของความลำบากนั้น
- ทำอย่างไรจะให้ลูกของเราเกิดมาแล้ว แล้วจะต้องดีกว่าเราให้จงได้
- การทำงานกันเป็นทีม ให้เกียรติกับทีมงานท่านอย่างยิ่ง ความสำเร็จนี้มาจากทีมของท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน