วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เชิญร่วมงานแถลงข่าว "๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว"


 หนึ่ง คนยืนหยัด หนึ่ง ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว"๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว"
24 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.30-12.30 น.
ณ ห้อสมุด 100 ปี.เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์การแถลงข่าว เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานอุดมการณ์การทำงานเพื่อสังคม และประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาร่วมงานวันที่ 31 พ.ค. 54

ร่างกำหนดการ
10.00-10.15 น. ลงทะเบียน
10.15 -10.30 น. อ่านบทกวี หรือ แสดงดนตรีโดยเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ **ศิลปินอยู่ระหว่างการประสานงาน
10.30-11-45 น. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการจัดงาน 100 ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ประธานมูลนิธิแพทย์ชนบท
เกียรติประวัติของศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ด้านสาธารณสุข อาจารย์จิราพร เครือโสภณ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
เกียรติประวัติของศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ด้านสังคม คุณสันติสุข โสภณศิริ
การสืบสานเจตนารมณ์ของพ่อ คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
ดำเนินรายการ นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
11.45 -12.00 น. สื่อมวลชนซักถาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน