วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โคลงสดุดี ชีวิต เกียรติยศยิ่ง ของศ. นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว โดย อังคาร กัลยาณพงศ์

โคลงสดุดี ชีวิต เกียรติยศยิ่ง
ของศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
ในวาระครบรอบร้อยปี

           ๑ กราบทูลกระหม่อมแก้ว         ขจัดทุกข์ แผ่นดิน
     บิดาแห่งสาธารณสุข                     เสน่ห์หล้า
     เกิดการแพทย์ยุค                         บุกเบิก "ศิริราช"
     ปราชญ์เปรื่องแพทย์เจ้าฟ้าฯ          เก่งกล้าสยามขวัญ ฯ

          ๒ เสม พริ้งพวงแก้ว เก่ง           รัตนบุรุษ มนุษย์มณี
     ใจเมตตาเพื่อนมนุษย์                    ทั่วหน้า
     แพทยศาสตร์เปรื่องปราชญ์ดุจ       คุรุเทพ ไผทสยาม
     งามเกียรติญสเก่งกล้า                   ป่าวฟ้าอัญชลี ฯ

         ๓ จบปริญญาแพทย์แล้ว           ปฏิบัติ ชัยโชค
     สู้อหิวาตกโรค                              ห่าร้าย
     อัมพวันช่วยมนุษยโลก                  สลายโศก  โรคหาย
     นฤมิตโรงแพทย์ไว้                        ต่อสู้ภยันตราย ฯ
....


photo


photo

photo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน