วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นายก อบต.ปูด เอสอีเอ โปแตช ไม่เป็นกลาง

อุดรธานี : วันที่ 12 พ.ค.2554  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยสามพาด นายประจักษ์ อุดชาชน นายยกอบต. ห้วยสามพาด ได้เปิดเวทีชี้แจงข้อมูล จากการที่ตนได้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างขอบเจตการศึกษา และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช ร่วมกับหน่วยงานราชการ นักวิชาการ ผู้นำชุมชน และบริษัทผู้ขอสัมปทาน ฯลฯ ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ชาวบ้านในพื้นที่ต.ห้วยสามพาด และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี ได้เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนซักถาม ถึงความคืบหน้าของการจัดทำเอสอีเอ โครงการเหมืองแร่โปแตช โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ในการจัดทำ เอสอีเอ โครงการเหมืองแร่โปแตช โดยนายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดี กพร. เป็นประธาน ภายใต้กรอบระยะเวลา ๑ ปี คือ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ – ตุลาคม ๒๕๕๔ ด้วยงบประมาณดำเนินงานจำนวน ๑๐ ล้านบาท

โดยนายประจักษ์ กล่าวกับชาวบ้านที่มาร่วมรับฟังว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดการประชุมเพื่อดำเนินการเอสอีเอ โครงการเหมืองแร่โปแตช มาแล้วหลายครั้ง และตนก็มีโอกาสได้เข้าร่วมใน 2 ครั้งล่าสุด คือเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 27 เมษายน ที่ผ่านมา จึงคิดว่าในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้ไปรับฟังข้อมูล และได้เป็นปากเป็นเสียงพูดแทนชาวบ้าน จึงอยากนำข้อมูลที่ได้มาบอกต่อกับพี่น้องให้รับทราบ พร้อมกับมีเอกสารมาแจก เพื่อให้พี่น้องได้ไปศึกษา

“ผมยอมรับว่ามีข้อมูลน้อยมาก ที่จะไปพูดแทนพี่น้อง แต่ก็ได้พยายามศึกษาค้นคว้า จากที่ต่างๆ และก็เสียดายว่าไม่มีตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์ฯ เข้าร่วม เพื่อไปให้ข้อมูลอีกด้าน ทัดทานข้อมูลในเวที ที่มีนักวิชาการ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นำเสนอ ซึ่งในครั้งต่อไปผมก็อยากจะชวนให้ไปร่วมด้วย หรือใครมีข้อเสนออะไรจะฝากกับผมก็ยินดี”

นายก อบต.ห้วยสามพาด ยังกล่าวอีกว่า “สังเกตได้ว่ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ไม่มีความเป็นกลาง เพราะโดยบทบาทแล้วกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นหน่วยงานที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัท หรือผู้ประกอบการ ซึ่งผมเคยทำงานบริษัทเอกชน มาก่อน ผมรู้ดี ว่ามันเป็นอย่างไร แต่ทั้งนี้ก็เห็นว่าเวทีดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่หลายฝ่ายได้มาพูดคุยระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติ และทั้งหมดก็มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีใครสามารถบิดเบือนได้” นายประจักษ์กล่าว

ด้านนางมณี บุญรอด รองประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี กล่าวว่า กลุ่มอนุรักษ์ฯ ไม่ร่วมทำเอสอีเอ โครงการเหมืองแร่โปแตช ของ กพร.อย่างแน่นอน เพราะไม่มีความเป็นกลาง ซึ่งที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า กพร. เป็นผู้มีหน้าที่อนุญาตประทานบัตรให้กับบริษัทโปแตช ลงทำการปักหมุดรังวัดในพื้นที่ จนเหตุการณ์ปะทะ ขับไล่ และสร้างความแตกแยกให้กับชุมชน

“กลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้เสนอมาตลอดว่าโครงการเหมืองแร่โปแตชต้องทำ เอสอีเอ ก่อน โดยให้ตั้งคณะทำงานที่มีความเป็นอิสระ และเป็นกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับ โดยมีทั้งส่วนราชการ นักวิชาการ บริษัท และชาวบ้าน มาศึกษาร่วมกัน เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรก็ค่อยมาว่ากัน ส่วนเหมืองโปแตชอุดรฯ ก็ต้องยุติกระบวนการประทานบัตรไว้ก่อน แต่กพร.ไม่ยอมรับฟัง จะเดินหน้าอย่างเดียวชาวบ้านจึงไม่ยอมรับ” นางมณีกล่าว

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

นายเดชา คำเบ้าเมือง ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

ตู้ปณ. 14 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 081-3696266

อีเมล์ : decha_61@yahoo.com


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2554 22:18

    การชี้แจงของ นายก อบต.ห้วยสามพาดในครั้งนี้ ไม่เป็นกลาง
    ไม่มีชาวบ้านทั้ง 13 ตำบล ในห้วยสามพาดเข้าร่วม มีแต่กลุ่มสีเขียว (อนุรักษ์)

    ตอบลบ

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน