วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บันทึกแถลงการณ์ วัดเขาถ้ำ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

บันทึกแถลงการณ์
วัดเขาถ้ำ ต.หนองอิรุณ
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

เรื่อง ขอให้พิจารณาระงับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ
กราบ นมัสการคณะกรรมการมหาเถรสมาคม

*มัดชือชก *
ถึงคณะศิษยานุศิษย์
ของพระครูไพบูลย์พัฒนาภรณ์
(หลวงพ่อเฮียง จารุวัณโณ)
วัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
คณะสงฆ์ จ.ชลบุรี
สำนักงานพระพุทธศาสนา ชลบุรี


สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน