วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานกับในหลวง


ชาวภูเก็ต รวมพลังต่อต้านโลตัส.....ตั้งเวทีใหญ่ใน วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ณ ปลายแหลมสะพานหิน จ.ภูเก็ต เวลา 17:30 น.

มาพบและต่อสู้....เพื่อชาติ...ศาสนา...พระมหากษัติย์

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน