วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

MV เพลงรักเมืองไทย OTOPดีดี

MV เพลงรักเมืองไทยรวมภาพบรรยากาศ การอบรมการตลาดเพื่ออุตสาหกรรม OTOPดีๆ และผลิตภัณฑ์สินค้าของผู้เ้ข้าร่วมอบรม เมื่อ 16 ส.ค.2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน