วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

งานแถลงข่าว : โครงการปั่นจักรยานกู้วิกฤต คืนชีวิตให้ท้องทะเลไทย ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕งานแถลงข่าว : โครงการปั่นจักรยานกู้วิกฤต คืนชีวิตให้ท้องทะเลไทย
ณ สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ซ.งามดูพลี ถนนพระราม ๔ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

กล่าวเปิด โดย ศ.ระพี สาคริก ประธานในงาน และบรรเลงไวโอลิน
เล่าข่าว ความเป็นมาของโครงการ โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และคุณเช็ค-สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน