วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

แบบป้ายใช้ในงานวันที่ 8 เมษายน 2555 งานประชุมใหญ่ของสมาคมคุ้มครองการทำกินของคนไทยแบบป้ายใช้ในงานวันที่ 8 เมษายน 2555 เป็นไฟล์ อีลัสเตรเตอร์10 .ai

ป้าย งานเสวนา ขนาด ขนาด 150 x 300 ซ.ม. 1 ผืน
ป้าย ประชุมใหญ่ ขนาด ขนาด 80 x 250 ซ.ม. 1 ผืน
และ ป้ายรณรงค์ ซื้อของร้านคนไทย ขนาด 80 X 250 ซ.ม.

1 ความคิดเห็น:

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน