วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการปั่นจักรยานกู้วิกฤตชาติคืนชีวิตให้แผ่นดิน จาก ภูผา สู่ มหานที (น่าน-ชลบุรี)

จุดปล่อยขบวนที่ บ้านน้ำป้าก อ.ท่าวังผา จ.น่าน และ สิ้นสุดที่ ค่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ (๑๑ วัน)เส้นทางปั่นจักรยาน ...
1. วันที่ ๕ มี.ค. ๕๕ บ้านน้ำป้าก อ.ท่าวังผา -- สวนเอเดน อ.เวียงสา จ.น่าน
2. วันที่ ๖ มี.ค. ๕๕ สวนเอเดน อ.เวียงสา จ.น่าน -- ร.ร.บ้านซำบ้อ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
3. วันที่ ๗ มี.ค. ๕๕ ร.ร.บ้านซำบ้อ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ -- เขื่อนดิน อ.ท่าปลา อุตรดิตถ์
4. วันที่ ๘ มี.ค. ๕๕ เขื่อนดิน อ.ท่าปลา อุตรดิตถ์ -- ค่ายฯ ป่าต้นน้ำชาติตระการ พิษณุโลก
5. วันที่ ๙ มี.ค. ๕๕ ค่ายป่าต้นน้ำชาติตระการ - มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
6. วันที่ ๑๐ มี.ค. ๕๕ มรภ.พิบูลสงคราม - ศูนย์เครือข่ายฯ พิจิตร
7. วันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๕ ศูนย์เครือข่ายฯ พิจิตร - เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
8. วันที่ ๑๒ มี.ค. ๕๕ เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี -- โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ จ.สระบุรี
9. วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๕ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ จ.สระบุรี - ศูนย์ภูมิรักษ์ฯ จ.นครนายก
10. วันที่ ๑๔ มี.ค.๕๕ ศูนย์ภูมิรักษ์ฯ จ.นครนายก - มรร.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
11. วันที่ ๑๕ มี.ค.๕๕ มรร.บางคล้า - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน