วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

ทำบุญวันมาฆะบูชาที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี 7 มี.ค.2555

         คุณพระอาทิตย์ พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัว เดินทางไปทำบุญที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี เมื่อ 7 มี.ค.2555       วันมาฆบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม แก่พระอรหันตวันมาฆะบูชาสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆปุรณมี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน