วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

เพลงตะวันล้า - ครูซัน

เพลงตะวันล้า - ครูซัน


เพลงนี้..จุดประกายให­้หลายๆคนได้ทำดี อย่างไม่ย่อท้อ

ที่จรรโลงโลกให้สวยงามมักเป็นสิ­้งมีชีวิตเล็ก ๆ แต่ทรงคุณค่า

ขอให้ครูซันหลับอย่างสบายในสุขค­ติภูมิ

อย่าได้เหนื่อยล้าอย่างวันที่ผ่­านมา.....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน