วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มอนุรักษ์ฯ ใช้แผนดาวกระจาย ให้ข้อมูลเหมืองโปแตชอุดรอุดรธานี : 1 ต.ค.54 เวลา 09.00 น. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี จาก 3 ตำบล ในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี ได้แก่ ต.ห้วยสามพาด ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม และต.หนองไผ่ อ.เมือง จำนวนกว่า 200 คน ได้แบ่งสายกระจายกันออกเป็น  4 กลุ่ม เพื่อเดินทางไปให้ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โปแตช  แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ต.โนนสูง , ต.หนองนาคำ อ.เมือง ต.ผักตบ อ.หนองหาน และต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศของกลุ่มอนุรักษ์ฯ มีความคึกคักตั้งแต่เช้า เมื่อแกนนำกลุ่มได้เดินชักชวนสมาชิกพร้อมลูกหลานเยาวชนในหมู่บ้านให้ออกไปร่วมทำกิจกรรม และใส่เสื้อเขียวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการคัดค้านโครงการฯ นอกจากนี้แต่ละคนยังได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารของตนเพื่อนำรับประทานร่วมกัน พอได้เวลาทุกคนต่างมุ่งหน้าสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อทำการรณรงค์ให้ข้อมูลตามแผนที่วางกันไว้
การรณรงค์ ให้ข้อมูลของกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในพื้นที่ บ้างก็ร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม บ้างก็กล่าวชื่นชมให้กำลังใจ นอกจากนี้ยังร่วมลงชื่อเพื่อคัดค้านโครงการฯ และขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก
โดยนายสมาน  หล้าทองอินทร์ ชาวบ้านโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี กล่าวว่า โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับโครงการตั้งแต่รับรู้ข้อมูลว่าจะมีการสร้างเหมือง เพราะได้รับข้อมูลจากกลุ่มคนเสื้อเขียว และถึงแม้ไม่ได้ไปร่วมต่อสู้ด้วย ตนก็จะขอสนับสนุนแนวทางของกลุ่มอนุรักษ์ฯ
“บางช่วงไม่เห็นมาเดินตามหมู่บ้านเลยคิดว่าเหมืองสร้างไปแล้ว พอมาเห็นวันนี้ก็ชื่นใจว่าชาวบ้านยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม ซึ่งที่ผ่านมาคนบริษัทฯ ก็มาชักชวนให้ไปรับค่าลอดใต้ถุนก็ไม่เคยไปเอา เพราะคิดว่านี่คือบ้านของเรา จะให้คนอื่นมาขุดเอาแร่ได้อย่างไร”  นายสมานกล่าว  
จนกระทั่งเวลา 15.30 น. กลุ่มอนุรักษ์ฯ ก็มารวมกันที่วัดอรุณธรรมรังสี บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสามพาด เพื่อสรุปผลของการทำกิจกรรมในวันนี้
โดยนายปัญญา  โคตรเพชร  เลขานุการกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี  กล่าวว่า การทำกิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์ฯ ในวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้หากในอนาคตข้างหน้ามีการประชาคมในหมู่บ้าน หรือทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านก็จะได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าเหมืองโปแตชมันมีผลกระทบอย่างไร
“ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทโปแตช (บริษัท เอเชียแปซิคฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด) จะพยายามลงพื้นที่ไปล่ารายชื่อชาวบ้านเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการ และประกอบรายงานอีไอเอ (รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) แต่จากการรณรงค์ให้ข้อมูลของพวกเราในวันนี้ก็พบว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ” นายปัญญากล่าว
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
นายเดชา  คำเบ้าเมือง  ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.)
ตู้ปณ. 14 อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000
โทรศัพท์ : 081-3696266

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน