วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข้อปฎิบัติสำหรับผู้อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง

ข้อปฎิบัติสำหรับผู้อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง
      1. ไม่เก็บอาหารข้ามมื้อ ควรกินอาหารที่ผ่านความร้อน ปรุงสุกใหม่ภายใน 4 ชั่วโมง ก่อนกินอาหารควรสังเกตลักษณะกลิ่นและรสชาติ ของอาหาร ว่า บูด เสีย หรือไม่ หากอาหารบูด เสีย ห้ามกิน ให้ทิ้งลง  ถังขยะ และแจ้งอาสาสมัครในศูนย์ว่า พบอาหารบูด เสีย เพื่อระงับการแจกอาหารชนิดนั้น
      2. ดื่มน้ำสะอาดต้มสุกหรือน้ำบรรจุขวด ถ้าผิดปกติไม่ควรดื่ม ให้เปิดฝาขวด และนำไปเป็นน้ำใช้
      3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องส้วม และหลัง ไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก
      4. ถ้ามีอาการระคายเคืองตา ปวดตา น้ำตาไหล ตาแดง ขี้ตามากกว่าปกติ ควรแจ้งหน่วยแพทย์ที่ประจำศูนย์พักพิงทันที ไม่ควรขยี้ตา และแยกของใช้ ไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
      5. ใช้ผ้า กระดาษทิชชู ปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม หรือถ้ามีอาการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเข้าสู่คนอื่น
      6. ถ้ามีอาการเจ็บป่วย เช่น ท้องเสีย ไข้ ปวดศีรษะ ไอ อ่อนเพลีย คันตามผิวหนัง เบื่ออาหาร ระคายเคืองตา รีบแจ้งหน่วยแพทย์ที่ประจำศูนย์พักพิงทันที
      7. ทิ้งขยะ เศษอาหาร ลงในถังขยะที่จัดไว้ให้
      8. ให้รักษาความสะอาดห้องส้วม-ห้องอาบน้ำ ทุกครั้งหลังใช้เสร็จ
      9. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ถ้าขาดยาหรือไม่มียา ให้แจ้งหน่วยแพทย์ที่ประจำศูนย์พักพิงทันที
      10.หากพบบุคคลใกล้ชิดมีอาการไม่สบาย ให้แจ้งหน่วยแพทย์ที่ประจำศูนย์พักพิงทันที

      ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ด้วยความปรารถนาดีจาก.........กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
                    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี
กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
                pr_ dpc3@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน