วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชาวบ้านน้ำโมง โวย! ภาครัฐ เบี้ยวนัดแจงข้อมูลโครงการขุดลอก

วันนี้ (11 ตุลาคม 2554) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี กลุ่มชาวบ้านจากบ้านโนนสว่าง และบ้านเหล่าคาม ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินติดกับลำน้ำห้วยโมง ได้เข้ามาประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงจากตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการขุดลอกห้วยโมง

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาได้มีหนังสือออกจาก ที่ทำการอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี ขอให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีที่ดินทำกินติดกับลำน้ำห้วยโมง อุทิศที่ดินให้กับราชการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งจะดำเนินโครงการขุดลอกห้วยโมง ขนาดความกว้าง 40 เมตร ความลึก 5 เมตร และทำถนนลาดยางความกว้าง 6 เมตร ตลอดแนวตลิ่งทั้งสองฝั่งลำน้ำห้วยโมง โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทว่ากลุ่มชาวบ้านเกิดข้อกังขาต่อความไม่เป็นธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการ อีกทั้งยังกังวลถึงผลกระทบต่อที่ดินทำกินและระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง จึงได้รวมกลุ่มกันมาเข้าร่วมเวทีประชุม เพื่อจะซักถามข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการฯ และเตรียมยื่นหนังสือแสดงเจตนาไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ แต่ปรากฏว่า ไม่มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อชาวบ้าน ทั้งที่เป็นผู้ออกหนังสือเชิญนัดหมายชาวบ้านมาในวันนี้

นางสาวสมัย พินิจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง แกนนำกลุ่มชาวบ้านเจ้าของที่ดินทำกินที่ติดกับลำน้ำห้วยโมง ได้กล่าวถึงความผิดหวัง ที่ไม่มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุดลอกห้วยโมงโดยตรง ไม่ได้ลงมาทำการชี้แจงข้อมูลให้กับชาวบ้านในในครั้งนี้ ว่า

“รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ชลประทาน ไม่มาชี้แจงให้ชาวบ้านได้รู้ถึงรายละเอียดของโครงการว่าเป็นอย่างไร ซึ่งชาวบ้านหลายคนที่กังวลว่าที่นาจะถูกขุดไปหมดเตรียมตัวที่จะมาถามว่าที่จะมาขุดห้วยโมงนั้น ทำไมถึงต้องขุด แล้วขุดแล้วจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือไม่ และที่สำคัญที่ผ่านมา ไม่เคยมาถามชาวบ้านสักคำว่าอยากให้ขุดลอกห้วยโมงไหม อยู่ดีก็มีหนังสือมาขอให้ชาวบ้านมอบที่ดินให้ราชการ เพื่อที่จะดำเนินการขุดลอกห้วยโมง ทำแบบนี้มันไม่เป็นธรรมกับเจ้าของที่นา”

ด้าน นางคำพอง ทาสาลี ตัวแทนชาวบ้านตำบลจำปาโมง ได้แสดงความคิดเห็น ว่าไม่เห็นด้วย ถ้าหากจะมีการขุดลอกห้วยโมง เพราะจะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่สูญเสียที่ดินทำกิน และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง

“เมื่อปีสามหนึ่ง ก็เคยมาขุดลอกไปแล้วครั้งหนึ่งขุดไปกว้างประมาณสามสิบเมตร ชาวบ้านหลายรายได้เสียที่นาไปในการขุดครั้งนั้นหลายไร่ และถ้าจะมาขุดอีกในครั้งนี้ชาวบ้านบางรายแทบจะหมดที่นาไปกับการขุดห้วยโมงเลย และสิ่งที่จะตามมาก็คือ เมื่อขุดแล้วสภาพพื้นที่จะเปลี่ยนไป โดยประสบการณ์การขุดในครั้งแรกนั้น เห็นได้ชัดเลยว่า จำนวนปลาลดลงเป็นอย่างมาก”

ในส่วนของ นายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ ผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ภาคอีสาน(ศสส.) ได้แสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อการดำเนินโครงการของหน่วยงานราชการ ต่อการดำเนินโครงการขุดลอกห้วยโมงในครั้งนี้ ว่า

“การดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะอำเภอ ที่ทำการออกหนังสือมาถึงชาวบ้าน โดยระบุว่าให้ชาวบ้านมอบที่ดินให้รัฐ เพื่อจะนำไปดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น เป็นการละเมิดสิทธิของชาวบ้านอย่างเห็นได้ชัด เพราะภาครัฐกำลังใช้อำนาจบังคับชาวบ้านทางอ้อม โดยที่ผ่านมาไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมให้กับชาวบ้านเลย ไม่เคยมีการชี้แจงข้อมูลความเป็นมา ผลประโยชน์และผลกระทบ รวมทั้งไม่เคยถามชาวบ้านว่า อยากได้โครงการขุดลอกหรือไม่ การดำเนินโครงการจึงเสมือนการตั้งธงไว้แล้วว่า จะทำ โดยชาวบ้านในพื้นที่ต้องน้อมรับยอมตาม”

สุวิทย์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติม อีกว่า “ถ้าหากทำการวิเคราะห์ให้เห็นสถานการณ์การพยามยามผลักดัน โครงการ โขง เลย ชี มูล ที่ กรมชลประทานกำลังจะผลักดันอยู่นั้น ดูจากข้อมูลจะเห็นได้ว่า การขุดลอกห้วยโมง ซอยย่อยให้องค์กรท้องถิ่นดำเนินการให้สอดรับกับโครงการใหญ่ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการทำการศึกษาถึงผลกระทบทั้งระบบในการทำโครงการ ซึ่งห้วยโมงก็เป็นหนึ่งในเส้นทางการผันน้ำของโครงการ โขง เลย ชี มูล” สุวิทย์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลุ่มชาวบ้านไม่เห็นตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการขุดลอกห้วยโมง เข้ามาชี้แจงให้กับชาวบ้าน มีเพียงเจ้าหน้าที่ช่างโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ฝากเอกสารให้ชาวบ้านเซ็นชื่อยินยอมให้มีการขุดลอก จึงไม่มีชาวบ้านรายใดยอมเซ็นชื่อ และหลังจากนั้นได้มีตัวแทนชาวบ้านเข้าไปยังที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เพื่อยื่นหนังสือไม่เห็นด้วยในการดำเนินโครงการต่อนายอำเภอบ้านผือ

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

นายสมพงศ์ อาษากิจ ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ศสธ.)

ตู้ ปณ.14 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร.086 – 2317637 อีเมล์ : ton_mekong@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน