วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลข่าวศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์สถาบันพลศึกษาและโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี วันที่ 27 ตุลาคม 2554

ข้อมูลข่าวศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์สถาบันพลศึกษาและโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
วันที่   27  ตุลาคม  2554  เวลา  18.00  น.
อาคาร ยอดคนที่รับได้ ยอดปัจจุบัน ยอดรถที่รับได้ ยอดปัจจุบัน
ตึก A 400 371 3,000  คัน  
ตึก B 100 98
ตึก C 300 298
ตึก D 400 315
ตึก E 400 323
ตึก F 200 130
ตึก G 300  
ตึก H 300  
ตึก I 300  
รวมยอด 2,700 1,237    


สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน