วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

๔ โครงการขยายผลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

         ในช่วงวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเวลานี้ พลังน้ำใจและความช่วยเหลือต่างหลั่งไหลเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งสิ่งของบริจาคและน้ำใจต่างๆ หลายครั้งที่ความช่วยเหลือเหล่านั้น ยังไม่ตรงกับความต้องการ ยังไม่ีมีประสิทธิผลมากเพียงพอ หลายครั้งความช่วยเหลือต่างๆ กลับเป็นภาระอันหนักอึ้งให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามอบสิ่งของต่างๆในพื้นที่น้ำท่วม เมื่อมองดูถึงความช่วยเหลือต่างๆที่เิกิดขึ้นแล้ว น่าจะมีแนวทางที่ส่งต่อพลังน้ำใจและความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของผู้เดือดร้อนและน่าจะทำการขยายผลโครงการต่างๆให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดพลังน้ำใจที่จะส่งต่อถึงผู้ประสบภัยอย่างได้ผลมากขึ้น ทางกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน จึงได้รวบรวมความคิดสร้างสรรค์ดีๆ และได้ริเริ่มทำ ๔ โครงการ ขยายผลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น         คุณวัลลภ พลเสน ได้กล่าวถึงรายละเอียดของทั้ง ๔ โครงการของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

         ๑. โครงการซื้อเรือไปบริจาคในพื้นที่น้ำท่วม


หมายเหตุ เรือที่จัดซื้อไม่ใช่อย่างที่้เห็นในภาพ


             เมื่อเกิดวิกฤติน้ำท่วมหลายพื้นที่ต้องการเรือ เพื่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที แต่จำนวนเรือในพื้นที่ต่างๆ ไม่พอกับความต้องการ ทางกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน ได้ร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุ และเพื่อนพ้องน้องพี่ แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ออกไป และได้รับการบริจาคเงินมาร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อเรืออย่างดี ราคาหลายหมื่นบาท ซึ่งเ็ป็นเรือที่สามารถนั่งได้หลายคน  โดยได้นำเงินบริจาคไปซื้อเรือและมอบให้พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมไปแล้ว จำนวน ๔ ลำ และกำลังจะรวบรวมเงินบริจาคที่ได้รับน้ำใจนำไปจัดซื้อเรือลำต่อๆไป

         ๒. โครงการนำสิ่งของไปบริจาค
              กลุ่มเสบียง- กลุ่มศิลปะ ดนตรีกวีประชาชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุในพัทยา ได้เปิดจุดรับบริจาคช่วยน้ำท่วม ณ สถานีวิทยุแต่ละแห่ง ซึ่งประกอบด้วย FM 98.10 MHz ในนาม "กลุ่มเสบียง" , FM 93.75 MHz ในนาม สุริยามิวสิค, FM 91.25 MHz ในนาม "ร้านบายเฮาท์" และ FM 93.50 MHz ในนาม "ร้านกุญแจซอล" โดยรวบรวมเงินบริจาค เสื้อผ้า อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเดินทางนำไปมอบในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยได้เดินทางไปมอบที่ จ.อยุธยา เมื่อ ๘ ต.ค.๒๕๕๔ และนำไปมอบที่ศูนย์อพยพฯ เพื่อกระจายไปในพื้นที่ จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี เมื่อ ๑๗ ต.ค.๒๕๕๔ โดยจะรวบรวมและนำสิ่งของไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยเป็นระยะๆ

         ๓.โครงการทำบทเพลงช่วยน้ำท่วม
               การให้กำลังใจและกระตุ้นจิตสำนึก เป็นส่วนสำคัญ จึงเกิดโครงการทำบทเพลงพิเศษในครั้งนี้ขึ้น โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เป็นผู้ทำดนตรี และจะมีศิลปินเพื่อชีวิต และศิลปินที่เคยร่วมงานในคอนเสิร์ตแสงดาวแห่งศรัทธา (๒๕ ก.ย.๒๕๕๓) มาร่วมขับร้องบทเพลงพิเศษนี้ร่วมกัน โดยได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนค่าห้องบันทึกเสียง จากคุณวสันต์ มงคลลาภกิจ  โดยมีกำหนดเข้าห้องบันทึกเสียงภายในสัปดาห์นี้
            การทำบทเพลงเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งจะต้องมีการฟื้นฟูในระยะยาว เพราะน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ เกิดความเสียหายมากมาย และบทเพลงจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึก ให้พี่น้องคนไทยมาร่วมพลังน้ำใจช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ซึ่งหลังจา่กที่ทำดนตรีและบันทึกเสียงบทเพลงพิเศษเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อช่วยเหลือ ให้กำลังใจอีกหลายครั้ง โดยจะร่วมกับองค์กรต่างๆ หลังจากนี้

          ๔. โครงการซื้อเครื่้องกรองน้ำ
             จากปัญหาการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ และการนำสิ่งของไปบริจาคในพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งมีเ็ป็นจำนวนมาก รวมทั้งขวดน้ำดื่ม น้ำสะอาด ซึ่งจะต้องขนส่งเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับอาหารและสิ่งของจำเป็นต่างๆ จึงเกิดความคิดว่า น่าจะซื้อเครื่องกรองน้ำอย่างดี นำไปมอบให้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย แทนการที่จะต้องขนขวดน้ำดื่มจำนวนมหาศาลและมีน้ำหนักมากมาย ใช้พื้นที่ในการเก็บสิ่งของเป็นจำนวนมาก ทำไมไม่ซื้อเครื่องกรองน้ำสะดวก แล้วใช้น้ำที่มีมากมาย นำมากรองให้สะอาด แล้วใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งน่าจะดีกว่าการที่จะต้องขนขวดน้ำจำนวนมหาศาลเข้าไปแจกในพื้นที่น้ำท่วม
\


           หากซื้อเครื่องกรองน้ำ จะช่วยลดการขนขวดน้ำเข้าไปในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก ลดพื้นที่การจัดเก็บสิ่งของบริจาคที่เป็นขวดน้ำได้มากมายอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ ได้นำเสนอให้กับ สส.และผู้สนใจหลายท่านและกำลังจะดำเนินการในเร็วนี้ครับ

         นี่คือ ๔ โครงการขยายผล เพื่่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ จับมือรวมพลังกันในช่วงเวลานี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน