วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ที่น่าสนใจ

จ.ชลบุรี เร่งสร้างอาคาร กศน. ตำบล 10 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่
นายภัทรธรณ์   เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า นโยบาย  9 วาระเร่งด่วนของจังหวัดชลบุรี เรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ในการส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสศึกษาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้ สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 17 แห่ง แห่งละ 800,000 บาท และได้ดำเนินการประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารไปแล้ว 10 แห่ง ได้แก่ อำเภอพานทอง 1 แห่งคือ ตำบลเกาะลอย อำเภอหนองใหญ่ 2 แห่งคือ ตำบลหนองใหญ่ ตำบลคลองพลู อำเภอบ่อทอง 2 แห่งคือ ตำบลบ่อทอง และตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอศรีราชา 1 แห่ง ตำบลเขาคันทรง อำเภอพนัสนิคม 4 แห่ง คือ ตำบลท่าข้าม ตำบลหนองเหียง ตำบลหัวถนน และตำบลสระสี่เหลี่ยม ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างกำหนดสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้
จ.ชลบุรี เตือนภัยประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงนี
นายวิชิต ชาตไพสิฐ   ผู้ว่าราชการจังวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าว่า จะยังคงมีสถานการณ์ ฝนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ โดยเฉพาะระหว่างวันที่ ๓ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะยังผลให้จังหวัดชลบุรี            มีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และท่วมขัง ในพื้นที่ไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำได้ เนื่องจากข้อจำกัด          ด้านคู คลอง และ ท่อ/ทางระบายน้ำ และน้ำทะเลหนุนบางช่วงเวลา
 จังหวัดชลบุรีได้มีหนังสือแจ้งเตือนอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้จัดเจ้าหน้าที เฝ้าระวังประจำพื้นที่เสี่ยงหรือที่เคยเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน  เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และอาสาสมัคไว้ให้พร้อม  เพื่อแก้ไขปัญหาและเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกตลอด  ๒๔ ชั่วโมง และเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทั้ง  ๓ นาย กำกับติดตามและร่วมกับนายอำเภอในการอำนวยการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  และระดมสรรพกำลังเตรียมเข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโดยทันทีหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่  อำเภอ เทศบาล อบต.หรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี โทร   ๐๓๘- ๒๗๘๐๓๑ – ๒ หรือสายด่วนนิรภัย  ๑๗๘๔ ตลอด  ๒๔ชั่วโมง / .... กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ข่าว
ม.บูรพา กำหนดวันฝึกซ้อมย่อย-รวม-ใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร  8,9,10,12 ต.ค.54
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา  วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2554 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดเผยว่า ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น  8,000 คน โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ ตามกำหนดการดังนี้ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2554 ฝึกซ้อมย่อย ณ หอประชุมธำรง บัวศรี และตามคณะต่างๆ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2554 ฝึกซ้อมรวม ณ หอประชุมธำรง บัวศรี วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2554 ฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี และวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2554 วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมธำรง บัวศรี (ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย)
จ.ชลบุรี เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง
นายภัทรธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดชลบุรีประสบภัยน้ำท่วมใน 10 อำเภอ นั้น ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฉพาะหน้า โดยจัดหาถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอพนัสนิคม จำนวน ๓,๒๐๐ ชุด และเตรียมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมอีก ๒,๘๐๐ ชุด นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เยี่ยมเยียนและแจกจ่ายถุงยังชีพเช่นกัน พร้อมทั้งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๖ เครื่อง ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม และจำนวน ๓ เครื่องในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบพญานาคเพิ่มเติมอีก ๓ เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำในตัวเมือง     และเพื่อเตรียมพร้อมระบายน้ำ ออกจากพื้นที่ในกรณีที่ฝนตกซ้ำ ทั้งนี้ ได้เตรียมการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๒ ตัว       ที่คลองชลประทานพานทอง (เขตอบต.พานทอง) เพื่อเร่งการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางประกง  และได้สนับสนุนเรือท้องแบนจำนวน ๖๒ ลำ ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงภัย ให้การสนับสนุนกระสอบทราย แก่ราษฎรเพื่อทำแนวกั้นน้ำในเขตพื้นที่ รวมทั้ ทำการขุดลอกเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวก ไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่บ้านเรือนอีกด้วย /

จังหวัดชลบุรีเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน  น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม
นายกอบชัย   บุญอรณะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งเตือนให้จังหวัดชลบุรีเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในช่วงนี้ จนถึง 3 ตุลาคมนี้ จังหวัดชลบุรี จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหมั่นสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติจังหวัดชลบุรี จึงขอให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับมิสเตอร์เตือนภัยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยในระยะนี้เป็นพิเศษ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และดินถล่ม พร้อมทั้งขอความร่วมมือวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวเสียงตามสาย ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงช่วยประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ อำเภอ เทศบาล อบต.หรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี โทร 038-278031-2 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
มูลนิธิโรคตับจัดบริการตรวจเอ็นไซม์ตับ (ALT) ฟรีที่ชลบุรี
นางสาวกัญญรัตน์   เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รบแจ้งจากมูลนิธิโรคตับว่า ได้ร่วมกับ 70 รพ.เอกชนจาก 25 จังหวัด จัดบริการตรวจเอ็นไซม์ตับ (ALT) ฟรี! รับจำนวนจำกัด โรงพยาบาลละ 30 ท่าน/วัน ในวันที่ 1-7 ต.ค.54 (เว้นวันอาทิตย์ที่ 2) สำหรับชลบุรีมีบริการ 3 แห่ง คือ กรุงเทพพัทยา, พญาไท ศรีราชา และสมิติเวช ศรีราชา มูลนิธิฯระบุทุกๆ 15 คนในประเทศมีผู้ป่วยตับอักเสบ 1 คน ยังไม่นับรวมผู้ที่เป็นตับแข็ง พยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งตับ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวชลบุรีตรวจโรคตับได้ที่โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งได้ /

จ.ชลบุรีขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 8 ต.ค.นี้ ที่โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม
 นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านโคก ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียน พระราชทานของเด็กเล่นและเสื้อผ้าแก่ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เสด็จตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และราษฎร จังหวัดชลบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโดยพร้อมเพรียงกัน /……… กัญญรัตน์   เกียรติสุภา ข่าว

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดชลบุรียังพอรับปริมาณน้ำโดยเฉพาะอ่างบางพระมีปริมาณน้ำเพียง 82 %
นายกมล ศักดิ์ประสิทธิ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  เปิดเผยว่า ระยะนี้จังหวัดชลบุรี ได้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน  ทำให้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีมีน้ำมาก  โดยเฉพาะ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา มีปริมาณน้ำ  ๙๖.๗๘๓ ล้านลบ.ม. หรือ ๘๒.๗๒ % ของความจุอ่าง ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองค้อ  ๒๒.๒๐๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น  ๑๐๓.๗๔ %     ของความจุอ่าง  ได้ระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำบางพระ  โดยไม่มีการระบายน้ำออกสู่พื้นที่ภายนอกอ่างแต่อย่างใด ส่วนอ่างเก็บน้ำบ้านบึง มีปริมาณน้ำในอ่าง ๑๑.๒๒๕ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๑๐๒.๒๔ %         ของความจุอ่าง น้ำที่เกินความจุได้ผันน้ำล้นลงคลองน้ำเขียว คลองลำพาง และคลองสรวง อำเภอบ้านบึง สำหรับอ่างเก็บน้ำอื่นๆ มีประมาณ ๓๐-๗๕ % ของความจุอ่าง ยังสามารถรับน้ำได้ ส่วนปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอพนัสนิคม ขณะนี้ปริมาณน้ำลดลงกลับสู่สภาวะปกติแล้ว
เทศบาลเมืองแสนสุข จัดงานวิชาการ "ร่วมใจไร้พุง" อังคาร4ต.ค.54 ที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
นายณรงค์ชัย   คุณปลื้ม นายเทศมนตรีเมืองแสนสุข เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแสนสุข  จังหวัดชลบุรีจะจัดโครงการ  “ชาวหาดวอนร่วมใจไร้พุง” เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งสามารถประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ โดยขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการได้ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ชั้น 3 เทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. โดยจะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากมหันตภัยโรคอ้วน โรคเรื้อรัง ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข โดย อ.ควรพิศ สายภัทรานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการอบรม และหลักการปรับเปลี่ยนพฤติอกรรม 3 อ. เพื่อพิชิตอ้วน พิชิตพุง พิชิตโรค และการสาธิตการออกกำลังกายและการจัดการกับความเครียด จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานดังกล่าวเพื่อพิชิตพุงโดยพร้อมเพรียงกัน >>>>> กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ข่าว

จ.ชลบุรี ยกย่องหน่วยงานตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % จังหวัดชลบุรี
นายภัทรธรณ์   เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า   ตามที่รัฐบาลกำหนดให้ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องการสวมนิรภัย จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างวินัยการขับขี่ และสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้มีการสวมหมวกนิรภัยให้ครบ ๑๐๐ % ทั่วทั้งจังหวัด นั้น ผลจากการสุ่มตรวจผลการสวมหมวกนิรภัยของประชาชนชาวชลบุรี ในรอบ ๙ เดือน ตั้งแต่เริ่มโครงการ พบว่า ประชาชนชาวชลบุรี ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๗๐ % ทั่วจังหวัด (ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ ๔๐ – ๖๐ % : ข้อมูลจากหน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์)โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมืองพัทยาได้ให้ความร่วมมือในการสวมหมวกนิรภัยมากกว่า ๘๐ % สมควรได้รับการยกย่อง ทั้งนี้ จากการรายงานผลการดำเนินงานพบว่า มีหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการมีส่วนร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้  ๑.สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง และ๓.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี   /…… กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ข่าว
เทศบาลเมืองชลบุรี ขอเชิญชวนสาวงามชาวชลบุรีสมัครเข้าแข่งขันการประกวดน้องนางบ้านนา
นายเดโช คงชยาสุขวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะจัดงาน “ ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ” ครั้งที่ 140 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 7 -11 ตุลาคม 2554 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความสนุกสนานและมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลเมืองชลบุรี จะรับสมัครบรรดาสาวงามจังหวัดชลบุรี ที่มีอายุ ตั้งแต่อายุ 16-24 ปี เข้าประกวดธิดาน้องนางบ้านนา ชิงรางวัลกว่า 90,000 บาท โดยเปิดรับสมัครวันนี้ - 3 ตุลาคม 2554 ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองชลบุรี 038-279407 ต่อ 139 (สำนักการศึกษา) รางวัลการประกวดน้องนางบ้านนา 1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 25,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล 4. รางวัลขวัญในสื่อมวลชน ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล จึงขอเชิญสาวงามที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวสมัครได้ตามสถานที่ที่กำหนด / ………กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ข่าว
อบจ.ชลบุรี เชิญประกวดการตั้งชื่อสะพานเลียบชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติ ฯ
            นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงานชลบุรีรวมใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานและประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเพื่อความผาสุกของประชาชนทั้งประเทศตลอดมา ในระหว่างวันที่ ๒ -–๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมถนนชลบุรีรวมใจภักดิ์ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการประกวดตั้งชื่อสะพานเลียบชายฝั่งทะเลฯ ที่ใช้จัดกิจกรรมถนนชลบุรีรวมใจภักดิ์ เพื่อขอพระบรมราชานุญาตใช้คำ “เฉลิมพระเกียรติ” ไว้ท้ายชื่อที่ชนะการประกวด และจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการประกวดตั้งชื่อสะพานดังกล่าว
             ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน  ๑ ผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าพิจารณาถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการตัดสินการประกวดหากมีการนำชื่อดังกล่าวไปปรับปรุง  หรือดัดแปลงเพื่อความเหมาะสม  ยินยอมให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ถึง วันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน)  ปิดผนึก เขียนชื่อ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ของตนเอง  จ่าหน้าซองถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ถนนมนตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ ส่งไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า “ประกวดตั้งชื่อสะพานเลียบชายฝั่งทะเล” หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโทร ๐-๓๘๓๙ – ๘๐๒๘ ต่อ ๑๒๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ที่ http://www.chon.go.th
 
จ.ชลบุรี เชิญร่วมสัมมนาโครงการศึกษาการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงหมายเลข  ๓ (บริเวณอำเภอเมืองชลบุรี) และทางหลวงหมายเลข ๗ (บริเวณอำเภอบางละมุง)
นายวิชิต ชาตไพสิฐ   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่าจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจ้าง สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นที่ปรึกษาโครงการการศึกษาสำรวจ/ออกแบบ ถนนผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงหมายเลข ๓ (บริเวณอำเภอเมืองชลบุรี) และทางหลวงหมายเลข ๗ (บริเวณอำเภอบางละมุง)  ตำแหน่งที่ตั้งและรูปแบบการก่อสร้างเบื้องต้นที่เหมาะสมของโครงการ  ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและวิศวกรรมของโครงการและเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ
จังหวัดชลบุรี จึงร่วมกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดสัมมนาครั้งที่ ๒ ปัจฉิมนิเทศโครงการการศึกษาสำรวจ/ออกแบบ ถนนผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง   เพื่อเป็นการสรุปผลการศึกษาโครงการให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการอย่างเหมาะสม   จังหวัดชลบุรีจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสัมมนา ในวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔    ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๔  เทศบาลนครแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  จึงขอเชิญร่วมสัมมนาได้ตามวัน เวลาดังกล่าว / …….. กัญญรัตน์ เกียรติสุภา    ข่าว

จ.ชลบุรี ประกาศพื้นที่ประสบภัย  ๑๐  อำเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบเกือบ  ๙,๐๐๐ ครัวเรือน
          
นายภัทรธรณ์    เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยรวม ๑๐  อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองชลบุรี พนัสนิคม เกาะจันทร์ พานทอง บ่อทอง ศรีราชา บ้านบึง บางละมุง สัตหีบ และอำเภอหนองใหญ่ จำนวน ๖๑  ตำบล  ๘,๖๐๔  ครัวเรือน (รวมเมืองพัทยา)  พื้นที่การเกษตรเสียหายเบื้องต้น ๖,๒๖๓ ไร่ แยกเป็น พืชไร่ ๒,๐๙๐ ไร่ นาข้าว ๔,๑๔๘ ไร่ และพืชสวน ๔๕ ไร่ บ่อปลา ๑๔๕ บ่อ ถนน ๓๙ สาย คอสะพาน ๒ แห่ง ท่อลอ   ๔ แห่ง ฝาย ๑ แห่ง
สถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันนี้ระดับน้ำในคลองภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ลดระดับลงจนอยู่ในภาวะปกติแล้ว  ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ทำการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม โดยได้ทำการฉีดน้ำล้างตามพื้นถนน  และกำจัดขยะตามพื้นที่เขตชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนพื้นที่ตำบลหมอนนาง สภาพน้ำในคลองห้วยยางได้ลดระดับลงสู่สภาวะปกติแล้ว ประชาชนในพื้นที่หมู่ ๕  ,๖ ตำบลหมอนนาง สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติสำหรับพื้นที่น้ำท่วมขังในปัจจุบัน มวลน้ำได้สะสมอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นพื้นที่นาตามตำบลไร่หลักทอง นาวังหิน วัดหลวง วัดโบสถ์ และหน้าพระธาตุ ของอำเภอพนัสนิคม ซึ่งปัจจุบัน เริ่มมีปริมาณน้ำในทุ่งนาเพิ่มขึ้น เนื่องจากรับน้ำจากอำเภอตอนบนสำหรับพื้นที่อำเภออื่น ๆ ได้กลับเข้าสู่สภาะปกติ และอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูต่อไป /……….กัญญรัตน์ เกียรติสุภา    ข่าว
จ.ชลบุรีขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 8 ต.ค.นี้
 นายวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 9 บ้านโคก ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียน พระราชทานของเด็กเล่นและเสื้อผ้าแก่ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เสด็จตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และราษฎร จังหวัดชลบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโดยพร้อมเพรียงกัน
ปภ.เตือน 42 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เตือนประชาชน 42 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคมนี้
นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขา  ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ  รวม 42 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร เลย หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในช่วงวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2554 จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหมั่นสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับมิสเตอร์เตือนภัยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยในระยะนี้เป็นพิเศษ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และดินถล่มสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ  14 หน่วยงาน ใน 13 จังหวัด เป็นหน่วยงานต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกับ 14 หน่วยงาน ใน 13 จังหวัดนำร่อง ที่มีหน่วยงานของรัฐในจังหวัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี สุราษฏร์ธานี เพชรบุรี ยะลา สุรินทร์ ลำพูน กำแพงเพชร สระบุรี นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ยโสธรและอุตรดิตถ์ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้เป็นต้นแบบของประเทศและนำร่องโครงการ หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่าง ศึกษาดูงานและให้การปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐอื่นในจังหวัด เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าต้นแบบ และในอนาคตจะดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้ครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีต่อไป
มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตอำเภอพนัสนิคม
เมื่อวานนี้ที่วัดหมอนนาง  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ออกแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม  ในเขตอำเภอพนัสนิคม
จากสถานการณ์ที่มีฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้อำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ  และไหลลงสู่อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง ตามคูคลองจึงมีลักษณะเป็นน้ำท่วมฉับพลัน และไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร  ซึ่งความเสียหายจะเป็นถนน สะพานขาดชำรุด บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย  รวม 10 อำเภอ ซึ่งประกอบไปด้วย อำเภอเมือง อำเภอพนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และอำเภอหนองใหญ่ จำนวน 61 ตำบล 8,604 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 6,263 ไร่ แยกเป็นพืชไร่ จำนวน 2,090 ไร่ นาข้าว จำนวน 4,148 ไร่ และพืชสวน 45 ไร่ บ่อปลา จำนวน 145 บ่อ ถนน 39 สาย คอสะพาน 2 แห่ง ท่อลอด 4 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ดังนั้นนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้นำส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ออกแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 600 ถุง เพื่อเป็นการบรรเทาทุกให้กับราษฎรในเบื้องต้น.......... นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว 30 กันยายน 2554
กรมทางหลวงชลบุรีก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  3
สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 แจ้งว่าจะดำเนินการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 3สายตลาดหนองมน – อำเภอบางละมุง ตอน 3 โดยมีบริษัท สุวลี จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งจะทำการก่อสร้างผิวจราจรใหม่ ระหว่าง กม.111 + 770.000 – กม.112 + 660.000 จึงจำเป็นต้องปิดทางแยกและเบี่ยงการจราจรชั่วคราว ที่ กม.112 + 250.000 (บางพระ) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 – วันที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็นเวลา 30 วัน จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดสาขาใหม่เต็มรูปแบบรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายพื้นที่การให้บริการในเมืองพัทยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจในการจดทะเบียนธุรกิจ และข้อมูลธุรกิจการค้า โดยมีนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานเปิดสาขาใหม่ที่เมืองพัทยา เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เร่งเห็นความสำคัญของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีเขตการปกครองพิเศษ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับระยะทางจากเมืองพัทยาไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองห่างไกลกันมาก ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ ซึ่งจากสถิตินิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ของจังหวัดชลบุรีช่วงระยะ 10 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 2,620 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 10,717 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีผู้ประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จำนวน 2,354 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น
จังหวัดชลบุรี จัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 140 หนึ่งเดียวในโลก 7-11 ต.ค.นี้
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะจัดงาน “ ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ” ครั้งที่ 140 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 7 -11 ตุลาคม 2554 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีกิจกรรมมากมาย ยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปี
ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันวิ่งควายของจังหวัดชลบุรี ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากันมาเป็นประจำทุกปี และได้ชื่อว่าเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 140 ของการจัดงาน สำหรับในปี 2554 นี้ จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2554 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี เพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรีให้คงอยู่สืบไป โดยวันพุธที่ 7 - 9 ตุลาคม 2554 มีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ได้แก่ การแข่งขันเป่าขลุ่ย , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง , การสาธิตวิถีชีวิตชาวนาไทย , การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่นปริศนาคำทาย(ทายโจ๊ก) ,ยิงเป้าด้วยหนังสติ๊ก,ตะกร้อลอดห่วง,ชกมวยไทย ,วิ่งกระสอบ, การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดชลบุรีที่เลื่องชื่อและสนุกสนานกับมหรสพต่างๆ ที่เปิดให้ชมฟรีตลอดงาน วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 ชมการประกวดน้องนางบ้านนา สาวงามที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าซึ่งบ่ง บอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นสาวชาวบ้าน ชาวนา และวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 ( ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ) เป็นวันวิ่งควาย มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแห่ริ้วขบวนเกวียนกัณฑ์ 13 กัณฑ์ตามทศชาติชาดก ขบวนคำขวัญของ จังหวัดชลบุรี “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” โดยอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี และขบวนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาและภาคเอกชนในจังหวัดชลบุรี ที่เป็นเอกลักษณ์และยิ่งใหญ่ ตระการตา การแข่งขันวิ่งควาย รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว รุ่นจิ๋ว รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ที่ระทึกใจทุกรุ่นและทุกรอบของการแข่งขัน การประกวดสุขภาพควาย ควายงามและพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ควาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทย การประกวดตกแต่งควาย ประเภทสวยงาม และตลกขบขัน การประกวดสาว (เหลือ) น้อยบ้านนากิจกรรมที่เอาใจคุณป้า คุณย่าและคุณยาย การประกวดควายแสนรู้ การประกวดน้องนางบ้านนา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชมการจัดงาน “ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 140” ประจำปี ระหว่างวันที่ 7 – 11 ตุลาคม ศกนี้ รับรองยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปี /
ขนส่งจังหวัดชลบุรีจัดประมูลเลขสวยครั้งที่ 9 พร้อมเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเลขสวยที่วัดเขาถ้ำ15 ต.ค.นี้
นายณันทพงศ์ เชิดชู ขนส่งจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม หรือเลขสวย ของจังหวัดชลบุรี โดยนำหมายเลขทะเบียนที่ออกให้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ได้แก่ รถเก๋ง รถแวน และรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก (รถกะบะ 4 ประตู) ในหมวด กอ หมายถึง ก้าวหน้าร่ำรวย อำนวยโชคลาภ จำนวน 301 หมายเลขดังนี้ เลขตัวเดียว 1 – 9 เลขสองตัวเหมือนกัน 11 – 99 เลขสามตัวเหมือนกัน 111 – 999 เลขสี่ตัวเหมือนกัน 1111 – 9999 เลขหลักพัน 1000 – 9000 เลขเรียงสามตัว 123 - 789 เลขเรียงสี่ตัว 1234 – 6789 เลขคู่เหมือนกัน 1100 – 9988 เลขคู่หาม 1001 – 9889 และเลขคู่สลับ 1010 – 9898 การประมูลครั้งนี้ จะใช้วิธีเคาะไม้ ซึ่งเสนอด้วยวาจา ณ ห้องแปซิฟิต โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
นอกจากนี้ก่อนที่จะประมูลเลขสวย  สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จะได้จัดพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดเขาถ้ำ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และจัดให้มีการแถลงข่าวที่ศูนย์กีฬาทัศนา อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ส่วนผู้ชนะการประมูลสามารถทำการ ซื้อ ขาย ให้ ใช้สับเปลี่ยนกับรถคันเก่าที่มีอยู่เดิม หรือโอนกันได้ตามกฎหมาย และสิ่งที่สำคัญก็คือ เงินทุกบาทที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งนี้ จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเท่ากับเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนการประมูลครั้งนี้ ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบางละมุง สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอหนองใหญ่ และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอศรีราชา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี โทร 038-286227 , 038-277472 , 038-278967

กัญญรัตน์ เกียรติสุภา   ปชส.ชลบุรี รวบรวม / ตรวจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน