วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ไฟเขียวนักการเมืองใหญ่ฮุบแร่โปแตชด่านขุนทด โคราช

ไฟเขียวนักการเมืองใหญ่ฮุบ ! แร่โปแตชด่านขุนทด    เอ็นจีโอซัดจ้องเขมือบผลประโยชน์เกลือมหาศาล มากกว่าแร่คุณภาพต่ำ นักวิชาการเตือน ผุดเหมืองแร่ชัยภูมิ เตรียมรับมือคนอีสานฮือต้าน เหตุเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมชัด  
รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า ได้มีการออกใบอนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่โปแตช  ให้กับ บจก.ไทยคาลิ จำนวน 4 แปลง ในอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  โดยมีจำนวนพื้นที่ 4 หมื่นไร่  ใน ต.หนองบัวตะเกียด ต.หนองไทร ต.โนนเมืองพัฒนา ต.หนองไทร  โดยอาชญาบัตรสำรวจมีอายุ 5 ปี คืออยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม 2553 - สิงหาคม 2558
นอกจากนี้รายงานข่าวยังระบุอีกว่า  บจก.ไทยคาลิ ยังดำเนินการคำขออาชญาบัตรพิเศษ ในพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ อีก 7 แปลง โดยเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับการอาชญาบัตรในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด ที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว  ทั้งนี้ขั้นตอนการขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาเปิดพื้นที่ตามมาตรา 6 ทวิ   ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  ที่บัญญัติว่า ภายในพื้นที่ใดๆ ที่กำหนดให้เป็นเขตสำหรับดำเนินการสำรวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ ตามมาตรา 6ทวิ ผู้ใดยื่นคำขออาชญาบัตร (อาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ หรือ อาชญาบัตรพิเศษ)  ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นสมควรให้ยื่นคำขอได้เป็นกรณีพิเศษโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บจก.ไทยคาลิ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  กรรมการบริษัทมี 2 คน คือ นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย นางอินทิรา สงวนศ์ชัย  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นคนไทย 6 คน จำนวน 99,000 หุ้น ต่างด้าว 1 คน เป็นนักธุรกิจชาวออสเตรเลีย ถือหุ้น 1,000 หุ้น
ทั้งนี้ นายวุฒิชัย  สงวนวงศ์ชัย  อดีต ส.ส.ชัยภูมิ   กลุ่มลำตะคอง  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างปี 2542-2544   แต่ถูกสิทธิ์ทางการเมืองบ้านเลขที่ 111 สมัยอยู่พรรค ไทยรักไทย หลังจากนั้นได้ย้ายมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์  จนถึงปัจจุบัน   ในขณะเดียวกันนายวุฒิชัย ถือ ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการชักนำ นายชาญชัย รวยรุ่งเรือง หรือ เหยียนปิน  ให้เข้ามาถือหุ้นในโครงการเหมืองแร่โปแตชบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  และมีส่วน สำคัญในการผลักดันแก้ไขกฎหมายแร่ พ.ศ. 2545  เพื่อสนับสนุนให้มีโครงการเหมืองแร่โปแตชบำเหน็จณรงค์เกิดขึ้น
 ด้านนายสุวิทย์  กุหลาบวงษ์  ที่ปรึกษากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี  ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ บจก.ไทยคาลิ มีทุนจดทะเบียนแค่สิบล้านบาท ตนมองว่า เป็นการจดจองพื้นที่เอาไว้ก่อน เพราะหากจะลงทุนทำเหมืองโปแตชจริง จะต้องใช้เงินลงทุนเป็นพันๆล้านบาท คิดว่า หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสำรวจแล้ว  ไม่มีทางที่จะทำเอง นอกจากจะขายต่อ ในลักษณะนายหน้ามากกว่า    เพราะคุณภาพแร่โปแตชด่านขุนทดที่เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่บำเหน็จณรงค์ เป็นแร่โปแตช ชนิด  คัลร์นัลไลท์ ที่มีเปอร์เซ็นต์โปแตชต่ำ การลงทุนย่อมไม่คุ้ม แต่สิ่งสำคัญที่ต้องการมากกว่า คือผลประโยชน์เกลือ ที่มีมูลค่า
ขบวนการต่างๆ ที่ผ่านมา ชาวบ้านรับรู้ข้อมูล และการมีส่วนร่วม น้อยมากในพื้นที่   รัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้ให้ข้อมูลด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่แท้จริงกับชาวบ้าน  ให้แต่ข้อมูลด้านเดียวคือเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งมันเป็นเรื่องนามธรรมมาก นายสุวิทย์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้  ศ.ดร.ปริญญา  นุตาลัย ได้เขียนเอกสารการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ของเกลือโปแตชในภาคอีสาน โดยระบุประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างน่าสนใจ  ในช่วงหนึ่งของบทความดังกล่าวว่า ขณะนี้มีบริษัทที่ได้รับประทานบัตร และได้รับ /ขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โปแตชแล้ว 7 บริษัทใน 6 จังหวัด รวมพื้นที่ทั้งหมด 654,145 ไร่ บริษัทที่จะทำให้ปัญหายุ่งยากมากขึ้นไปอีก คือ บริษัทที่ได้รับประทานบัตรแล้ว ถ้าเกิดปัญหาผลกระทบจากการขุดหรือแต่งแร่ขึ้น ไม่ว่าในด้านใดก็ตาม  ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จะทำให้โครงการทั้งหมดอีก 5 จังหวัดต้องหยุดลงทันที เพราะจะเกิดเครือข่ายประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านในภาคอีสานทันที
////////////////////////////////////

ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.)
ตู้ปณ. 14 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 081-3696266
อีเมล์ : huktin.ud@gmail.com
 
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน