วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎร ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ 9 บ้านโคก ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

นายวิชัย ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด คณะแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หน่วยแพทย์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คณะกรรมการ อาสาสมัคร พอ.สว.คณะประจำจังหวัดชลบุรี และประชาชนจังหวัด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และแพทย์ในจังหวัดชลบุรีในการตรวจโรค คัดกรองผู้ป่วย การรักษาพยาบาล จัดยาและเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนประมาณ 1,000คน มาจาก 11 หมู่บ้านในตำบลสระสี่เหลี่ยม ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ 9 นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และราษฎร และทรงรับฟังทุกข์สุขของราษฎร พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ กรรมการ อนุกรรมการและอาสาสมัคร พื้นที่จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียน พระราชทานของเด็กเล่นและเสื้อผ้าแก่ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เสด็จตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และราษฎร จังหวัดชลบุรี

สำหรับจังหวัดชลบุรี สมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 36 เมื่อปี พ.ศ.2515 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 39 ปี การดำเนินงานของ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยแพทย์ 74 คน ทันตแพทย์ 126 คน เภสัชกร 63 คน พยาบาลวิชาชีพ 283 คน อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ 691 คน และอาสาสมัครสายสนับสนุน 221 คน รวมทั้งสิ้น 1,592 คน

นอกจากนี้ พอ.สว. จังหวัดชลบุรี ได้รับพระราชทานยานพาหนะยา และเวชภัณฑ์ ตลอดทั้งค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงานในกิจกรรม พอ.สว. โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น สนองพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากจากโรคภัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล และด้วยพระบารมีของไต้ฝ่าพระบาท ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดชลบุรี ดำเนินการไปด้วยดี ปลอดภัยและบังเกิดประโยชน์ นำความปลื้มปิติสู่พสกนิกรโดยทั่วกัน ซึ่งต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ /

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตือนจังหวัดชลบุรีให้ เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงนี้

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ว่า ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะ บริเวณจังหวัดตราด ชลบุรี ระยอง และจังหวัดจันทบุรี ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคตะวันออก 0tมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ บริเวณจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ในส่วนของจังหวัดชลบุรีได้มีหนังสือและ SMS แจ้งเตือนอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังประจำพื้นที่เสี่ยงหรือที่เคยเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และอาสาสมัครไว้ให้พร้อม โดยเฉพาะจุดที่เคยเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อแก้ไขปัญหาและเปิดทางน้ำ ให้ไหลสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า หากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ อำเภอ เทศบาล อบต.หรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี โทร 038- 278031-2 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24ชั่วโมง / .... กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ข่าว

สสจ. ชลบุรี เตือนระวังโรคต่าง ๆในช่วงน้ำท่วมเร่งเตรียมพร้อมการให้บริการประชาชน

นายมรุต จิรเศรษฐสิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคที่มาจากน้ำท่วมได้ เช่น โรคหวัด โรคน้ำกัดเท้า มีอาการคันตามร่างกาย ท้องร่วงจากการดื่มน้ำไม่สะอาด และโรคตาแดง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยห้ามนำน้ำที่ท่วมขังมาใช้ในการอุปโภคบริโภคเด็ดขาด หากไม่ผ่านกระบวนการกรองน้ำด้วยสารส้มและต้มให้สุกก่อน เนื่องจากคุณภาพน้ำที่ท่วม จะเป็นน้ำนิ่งมีเชื้อโรคและมีของเสียปะปนมากับสายน้ำ เมื่อน้ำเข้าตาอาจทำให้เป็นโรคตาแดงได้ง่ายขึ้น เพราะเชื้อโรคจะติดมากับนิ้วมือที่สัมผัสน้ำ เมื่อเข้าสู่ตาโดยการขยี้ ก็จะเกิดโรคทันที ส่วนโรคท้องร่วงขอให้ทานอาหารที่สุกแต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลต่างๆทุกอำเภอ และสาธารณสุขตำบลทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมทั้งอสม. ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย โดยให้การรักษาพยาบาลและแจกจ่ายยารักษาน้ำกัดเท้า และแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นการรักษาเบื้องต้น แต่หากประชาชน ลูกหลานและผู้สูงอายุในครอบครัวมีอาการป่วยขอให้ไปพบแพทย์ทันที่ที่สถานบริการใกล้บ้านท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน