วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือให้แจ้งความประสงค์ในการบริจาคสิ่งของ

ขอความอนุเคราะห์พี่น้องสื่อมวลชนที่รักยิ่งทุกท่านช่วยเผยแพร่ข่าวนี้ด้วย

          ด้วยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดชลบุรี  ตั้งอยู่ที่สถาบันการพลศึกษาชลบุรีและโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญนำอาหารกล่องและอาหารสดหลายอย่างมาร่วมเลี้ยงผู้ประสบภัยจำนวนมาก โดยบางรายไม่ได้ประสานมาที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนทำให้บางวันมีอาหารมากเกินความจำเป็นและไม่สามารถเก็บไว้ได้ จึงขอความร่วมมือจากท่านขอให้แจ้งความประสงค์ในการบริจาคจากมาที่ศูนย์
Call center 038 -054186-96   จำนวน  11  คู่สาย  เพื่อที่ศูนย์จะได้จัดระเบียบในการจัดอาหารให้พอดีกับความต้องการของผู้ประสบภัยในแต่ละวันและมีเพียงพอในโอกาสข้างหน้าด้วย


ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่อนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวนี้ จากกัญญรัตน์  เกียรติสุภา
 ปชส.ชลบุรี โทร 089-8320344

        เกินความจำเป็นและไม่สามารถเก็บไว้ได้ จึงขอความร่วมมือจากท่านขอให้แจ้งความประสงค์ในการบริจาคจากมาที่ศูนย์ Call center 038 -054186-96

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน