วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้บริจาคในการทำเพลง น้ำใจไทย(น้ำท่วม) และ ไทยช่วยไทย

            ในการผลิตบทเพลงเพื่อช่วยให้กำลังใจในสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554 นี้ นอกจากได้รับน้ำใจจากศิลปินหลายท่านมาร่วมกันขับร้องบทเพลง น้ำใจไทย (น้ำท่วม) และ ไทยช่วยไทยแล้ว เบื้องหลังสำคัญคือ ผู้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนในการทำเพลง ทั้งในส่วนของห้องบันทึกเสียงและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เพื่อให้ผลงานเพลงออกมาดีที่สุด ซึ่งผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำเพลง มีดังต่อไปนี้

           1.คุณวสันต์ มงคลลาภกิจ   15,000 บาท
           2.เฮียโป้ย การ์เด้นลอร์ด      3,000 บาท
           3.สายชล ยอดมณี                  500 บาท
           4. กนก สุหร่ายเพชร             1,000 บาท
           5.ฐนโรจน์  โรจนกุลเสฎร์     5,000 บาท
          6.พจนารถ แก้วผลึก             1,000 บาท
          7.อาทิตย์ พิริยุตมสนธิ         1,000 บาท
          8.ชนะ อินทรโชติ                 2,000 บาท
          9. วิทูร  พวงมณี                   1,000 บาท
         10.ไตรสิทธิ สุประพิพัฒน์     1,000 บาท
         11.ส.อดิศักดิ์                        2,000 บาท
         12.ภัทรภร สันติวิการนนท์  1,000 บาท
         13.กิติพร  วชิรดำรงไชย       1,000 บาท
         14. กยูง เหือนโพธิ์ทอง          500 บาท
          15. บุญยอด สุขถิ่นไทย      3,000 บาท
         16. วชรณี สุกใส                  500 บาท
         17. ศศิธร รัตนาภรณ์             2,000 บาท
         18. กล่มเยาวชนทีนคลับ ชลบุรี 1,000 บาท


                                               รวม  41,500 บาท
-------------------------------

- ค่าห้องบันทึกเสียง - 30,000 บาท
- ค่ารถคีตาญชลี 2,000 บาท (เนื่องจากเดินทางมาจากเพชรบุรี)
 ฯลฯ

---------------------------

รายชื่อผู้บริจาคทำเพลงเพิ่มเติม 25 ต.ค 2554

    1.นพ.ยงยุทธ ฉัตรรัตนวุฒิ, คุณมธุรส  กิจวัฒนา                 2,140 บาท 
    2.คุณเอ็ก  ค้าเหล็ก  บ้านเกาะโพธิ์                                     500 บาท
    3.เกาะโพธิ์การพิมพ์                                                       500  บาท
    4.เงินจากการจำหน่ายพระบูชา ของวัลลภ  พลเสน              1,000 บาท

photo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน