วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการถ่ายทอดสด งานหนึ่งคนยืนหยัดหนึ่งศตวรรษเสม พริ้งพวงแก้ว ๓๑ พ.ค.๒๕๕๔

        บันทึกการถ่ายทอดสด งานหนึ่งคนยืนหยัดหนึ่งศตวรรษเสม พริ้งพวงแก้ว จากหอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.บรรยากาศในงาน ๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษเสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อ 31 พ.ค.2554 ช่วงที่ 1 บันทึกบรรยากาศ ช่วงเปิดงาน และการแสดงหุ่นละครมือ + การแสดงพื้นบ้านประกอบการรำดาบ โดยเด็กนักเรียนในโครงการพ่อแม่อุปภัมภ์ของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว No sound


บรรยากาศในงาน ๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษเสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อ 31 พ.ค.2554 ช่วงที่ 2 วิดีทัศน์ "๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษเสม พริ้งพวงแก้ว" No soundบรรยากาศในงาน ๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษเสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อ 31 พ.ค.2554 ช่วงที่ 3 บันทึกบรรยากาศ ช่วงอ่านบทกวี โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ อังคาร กัลยาณพงศ์ No sound
บรรยากาศในงาน ๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษเสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อ 31 พ.ค.2554 ช่วงที่ 4 บันทึกบรรยากาศ การแสดงดนตรีของ วงคีตาญชลี No soundบรรยากาศในงาน ๑ คนยืนหยัด ๑ ศตวรรษเสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อ 31 พ.ค.2554 ช่วงที่ 5 บันทึกบรรยากาศ การแสดงดนตรีของ วงไก่ แมลงสาบ No sound

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน