วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พ่อเสม พริ้งพวงแก้ว บทเพลงจาก ไก่ แมงสาบ ในงาน " หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว"
พ่อเสม พริ้งพวงแก้ว / เสม พริ้งพวงแก้ว   ศิลปิน ไก่ แมลงสาบ

*เกียรติประวัติแพทย์ไทย       ฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง
 ชีวิตและผลงาน                  ของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
 เป็นนักคิดนักสร้าง              ผู้นำทางเพลิดแพร้ว
ปฎิบัติไว้เป็นแนว                เลิศแล้วผู้สร้างธรรม
 คิดกว้างลึกซึ้ง                   คิดชัดและก้าวล้ำ
หนึ่งผู้ฉลาดทำ                   คือผู้งดงามสร้างสรรไทย

สุขภาพกายจิต ทุกชีวิตสดใส
 สังคมปลอดภัย ใส่ใจบ้านเมือง
ซื่อสัตย์อดทน อ่อนน้อมถ้อมตนลือเลื่อง
พ่อเสมผู้ประเทือง ให้รองเรืองสังคมใหม่
                              
 *เกียรติประวัติแพทย์ไทย ฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง
 ร้อยปีสร้างผลงาน คุณูปการ   พ่อเสม พริ้งพวงแก้ว ดนตรี
 เสมาบอกเขต  เปรียบพ่อเสมหลักคงไว้
 บอกเขตธรรมสังคมไทย  มิให้กล้ำกรายเหล่าทรชน
ร่วมปกป้องคนดี  พรหมวิหารสี่ในใจตน
  อุดมการณ์เพื่อมวลชน  ผู้ทุกข์ทนคนร่วมทาง      คำร้อง-ทำนอง-ขับร้อง           ไก่ แมลงสาบ
 โปรแกรม-ดนตรี     โอ๊ะ  นวภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน