วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เพลง Vote No (Full Version) ดนตรีโดย Sako

เพลงโหวตโน Vote No (Full Version) ดนตรีโดย Sako
vote no การรณรงค์กาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนนั้นมีเหตุผล 4 ประการ คือ

1.เป็น การแสดงความคิดเห็นของประชาชนด้วยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ระบบการเลือกตั้งที่จำกัดเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระบบตอนนี้ ไม่ใช่คำตอบทางการเมือง และต้องมีการปฏิรูปทางการเมือง

2.หากเสียงของ ประชาชนที่กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนบวกกับผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง...เกิน ว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่านักการเมืองทั้งหมดที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นเสียงของประชาชน ข้างน้อยเท่านั้น ทำให้ขาดความชอบธรรม
                                     
3.หาก มีประชาชนเข้าร่วมการ โหวตโนมากๆ จะทำให้ประชาชนมีโอกาสตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ภาคประชาชน เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพื่อสู่การแก้ไขกฎหมายต่างๆ หรือรัฐธรรมนูญ ที่เพิ่มสิทธิให้แก่ประชาชน และเพิ่มอำนาจในการตรวจสอบ ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมมากขึ้น และ

4.จะ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักการเมือง ที่ถูกประชาชนบีบให้ยินยอมต่อการปฏิรูปการเมือง เพราะโดยธรรมชาติของนักการเมืองต้องการคะแนนเสียงให้มากที่สุด

“หาก ประชาชนรู้จักถอยออกมา สิทธิของประชาชนจะมีคุณค่าทันที ทำให้นักการเมืองยอมจำนนต่อภาคประชาชน เพื่อช่วงชิงเสียงในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน จึงเห็นว่าหากมีการเลือกตั้ง ควรมีการรณงค์เพื่อให้กาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าที่จะไปเลือกพรรคการ เมืองใดที่ไม่เห็นหนทางในการปฏิรูปการเมืองเลย” ผม copy กระทู้ท่านที่เข้าใจความหมายในการ vote no เพื่อท่านจะได้เข้าใจให้ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน