วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

แจกโค้ดฟังวิทยุออนไลน์ FM 98.10 MHz ของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชนสำหรับนำไปติดเวบไซต์ต่างๆ เพื่อการติตตามฟังได้สะดวกขึ้น

            มีผู้สอบถามเข้ามาว่า อยากจะได้โค้ดของวิทยุออนไลน์ของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน เพื่อนำไปติดไว้ในเวบไซต์ส่วนตัว ใน blog ส่วนตัว เพราะอยากให้เวบไซต์ส่วนตัวมีสถานีวิทยุออนไลน์ให้คนได้ฟัง และช่วยเพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กว้างขวางมากขึ้น  สำหรับโค้ดวิทยุออนไลน์
"สถานีวิทยุโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตของบ้านห้วยขวาง คลื่นศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน FM 98.10 MHz"
ที่จะนำไปติดที่หน้าเวบไซต์ของคุณนั้น สามารถคัดลอก (Copy) จากโค้ดข้างล่างนี้เลย
            เืมื่อนำโค้ดไปติดที่เวบไซต์ของท่านแล้ว สามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาที่เวบของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชนได้ เพื่อจะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้เยี่ยมชมได้คลิกเข้าไปชมเวบไซต์ของท่านด้วย
1 ความคิดเห็น:

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน