วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

ความเชื่อมั่นอันแกร่งกล้า

ความเชื่อมั่น อันแกร่งกล้า

ความศรัทธา อันเต็มเปรี่ยม
ทำให้เขา    เป็นผู้มีอุดมการณ์

               ทำให้เขา  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์     
........แก่โลก  
                                
              ว. พลเสน 
              16 ม ค. 54   ชุมเห็ด  3.40 น    


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน