วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

2 บทเพลงพิเศษจากแฮมเมอร์ "แม่ของแผ่นดิน" และ "เรารักพระเจ้าอยู่หัว" บนเวทีรวมพลังปกป้องแผ่นดิน เมื่อ 28 ม.ค.2554           ทุกครั้งที่วงแฮมเมอร์ขึ้นบนเวที มักจะนำบทเพลงที่มีความหมาย เพลงเกี่ยวกับการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ขึ้นร้องบนเวทีอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงบทเพลงพิเศษที่เทิดทูนสถาบันสูงสุดของคนไทย ซึ่งขับร้องบทเวทีรวมพลังปกป้องแผ่นดิน เมื่อ 28 มกราคม 2554 กับบทเพลง "แม่ของแผ่นดิน"           และอีกหนึ่งบทเพลง ที่หลายคนชื่นชอบ กับบทเพลง "เรารักพระเจ้าอยู่หัว"

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน