วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

เพลงอยู่ดีกินดี โดย ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์.....รักษาขวานทอง ร่วมคุ้มครองวิถีไทย นำชาติสู่เส้นชัย ศึกษาใช้ไปแสนนาน

         "อยู่ดีกินดี นำวิถีแบบไทยไทย
         ปู่ย่าตายาย สอนเราไว้แต่นมนาน
         เพื่อนบ้านอาหารไทย สืบสานไว้เถิดลูกหลาน
         เรียบง่ายไม่ฟุ้งซ่าน มาตรฐานตำนานไทย"

           บทเพลงสร้างสรรค์ที่ฝากข้อคิด และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ซึ่งไม่ได้รับความสนใจจากสังคมในปัจจุบัน ที่เห่อกระแสของชาติตะวันตกมากเหลือเกิน ทั้งๆที่เสน่ห์ของวิถีแบบไทยๆนั้น ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็น และมีความมั่นคงมายาวนานหลายร้อยปี ไม่เดือดร้อนมากมาย เช่นในยุคปัจจุบัน            บทเพลงที่มากด้วยคุณค่าสาระ จากไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ในบทเพลง "อยู่ดีกินดี" ที่สะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมไทย ปัญหาหลายอย่าง ไม่ยากที่จะแก้ไข หากมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมหัวใจคนไทยเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งบทเพลงนี้ ได้ถ่ายทอดหัวใจสำคัญหลายอย่างของวิถีแบบไทยไทย ซึ่งหากคนไทยในปัจจุบัน นำมาใช้แล้ว ปัญหาที่ยุ่งยาก ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด


          คิดดีทำดี อยู่อย่างคนมีน้ำใจ
           คนดีคิดแก้ไข ไม่ทำร้ายใจเบิกบาน
          สังคมจะดีได้ เรื่องน้ำใจซิสำคัญ
          มุ่งหมายใจประสาน  เผื่อแผ่กันเถิดคนไทย

         รักษาขวานทอง อย่าให้ต้องบุบสลาย
         นำชาติสู่เส้นชัย ด้วยหัวใจไทยทั้งผอง
         เพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน เพื่อทรัพย์สินแผ่นดินทอง
        เหนือใต้อีสานพี่น้อง ตกออกต้องปรองดองกัน

         รักษาขวานทอง  ร่วมคุ้มครองวิถีไทย
         นำชาติสู่เส้นชัย  ศึกษาใช้ไปแสนนาน
          รอยยิ้มหรือความจริงใจ โลกจะสดใสพาให้สุขสันต์
          สดชื่นได้ทุกคืนวัน   ไม่เบียดเบียนกันสร้างสรรค์ไมตรี

          ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย เป็นวิถีไทยแบบอย่างที่ดี
          อิสระและเสรี บ้านเมืองเรานี้มีแต่ความร่มเย็น

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน