วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

เพลง We love the King บทเพลงจากใจ 2 คู่หูเพื่อนซี้...ไก่ แมลงสาบ +สุเวศน์ ภู่ระหงษ์

           หลังจากที่สองศิลปินคู่หูเพื่อนซี้ ดนตรีที่อิสระ วัลลภ พลเสน และ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้เขียนเพลงเกี่ยวกับในหลวงมาหลายบทเพลง จนมาถึงบทเพลงล่าสุด ที่ทั้งสองศิลปินขอถ่ายทอดความรู้สึกของคนไทยที่รักในหลวง ผ่านบทเพลงนี้  เพลง We love the King  ในแบบของเพลงสร้างสรรค์เพลงเพื่อชีวิตที่ฟังง่ายๆ                  ถึงแม้จะมีศิลปินมากมาย แต่เพลงเป็นจำนวนมาก ที่กล่าวถึงในหลวง แต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้กับคนไทยและประเทศไทยตลอด 60 ปีที่ผ่านมาแล้ว บทเพลงที่มี ยังไม่อาจกล่าวถึงพระองค์ท่านได้หมด จึงทำให้ศิลปิน เขียนบทเพลงเกี่ยวกับพระองค์ท่านได้เสมอ รวมถึงสองศิลปินคู่หูเพื่อนซี้ดนตรีที่อิสระ ที่เขียนเพลงเกี่ยวกับในหลวงหลายสิบบทเพลง และเพลงนี้ เป็นหนึ่งในหลายสิบบทเพลงเหล่านั้น
เพลง We love the King


       ใต้หล้าฟ้าไทย              ศูนย์รวมใจหนึ่งเดียว
       ไพร่ฟ้ากลมเกลียว          เป็นหนึ่งเดียวน้อมถวาย


        ให้พระเจ้าอยู่หัว           ผู้นำที่เกรียงไกร
        เราน้อมอุทิศทั้งใจกาย   ร่วมสร้างไทยให้เป็นไทย


        เศรษฐกิจพอเพียง         หล่อเลี้ยงชุมชนได้
        แนวคิดทฤษฎีใหม่         เราน้อมใช้ได้ผลจริง


        ทั่วหล้าฟ้าไทย             ผ่องดวงใจไม่ประวิง
        We Love The King       We Love Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน