วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

7 VDO ไก่ แมลงสาบในโครงการ ดิไอคอล คนบันดาลใจ 28 สค 2555ไก่ แมลงสาบ ในบทเพลงเก็บตะวัน หนึ่งในกิจกรรมที่ไปเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องอุปสรรคที่จะเดินไปตามความฝันของอาชีพนักร้อง ในโครงการ ดิไอคอล คนบันดาลใจ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยกลุ่มงานพฤตินิสัย, กลุ่มงานบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู , กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน
ไก่ แมลงสาบ ในบทเพลงวัคซีนใจ หนึ่งในกิจกรรมที่ไปเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องอุปสรรคที่จะเดินไปตามความฝันของอาชีพนักร้อง ในโครงการ ดิไอคอล คนบันดาลใจ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยกลุ่มงานพฤตินิสัย, กลุ่มงานบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู , กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน

วัคซีนใจ

ฉันไม่เข้าใจว่าเหตุใดพ่อแม่แยกทาง ปล่อยให้อ้างว้างเดียวดายในโลกใบนี้ ฉันจึงทำตัวเหลวไหลคบเพื่อนไม่ดี มัวเมาโลกีย์ เลยไม่มีใครมาเข้าใจ เพราะวัยเยาว์ยังโง่เขลาหลงเดินทางผิด ขาดความยั้งคิด ขาดมิตรคอยช่วยปรึกษา หย่อนการอบรม เรียนรู้ศีลธรรมจรรรยา ใช้แต่เงินตราเน้นวิชาขาดวัคซีนใจ เวลาผ่านไป เริ่มเข้าใจปัญหาชีวิต เหมือนดื่มยาพิษ ปิดทางสว่างสดใส คนที่ไม่มีพ่อแม่ได้ดีถมไป ขึ้นอยู่ว่าใครจะมีจิตใจกระทำความดี กลับตัวกลับใจ จากนี้ไปขอสัญญาว่า เลิกเหล้าเมายา กัญญา ยาบ้ายาอี หันมาศึกษา เล่นกีฬา และเล่นดนตรี นำพาชีวี ให้มีคุณค่า ด้วยวัคซีนใจไก่ แมลงสาบ ในบทเพลงเดินทีละก้าว หนึ่งในกิจกรรมที่ไปเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องอุปสรรคที่จะเดินไปตามความฝันของอาชีพนักร้อง ในโครงการ ดิไอคอล คนบันดาลใจ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยกลุ่มงานพฤตินิสัย, กลุ่มงานบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู , กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน

ไก่ แมลงสาบ ในบทเพลงหนุ่มพเนจร หนึ่งในกิจกรรมที่ไปเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องอุปสรรคที่จะเดินไปตามความฝันของอาชีพนักร้อง ในโครงการ ดิไอคอล คนบันดาลใจ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยกลุ่มงานพฤตินิสัย, กลุ่มงานบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู , กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน

ไก่ แมลงสาบ ในบทเพลงกำลังใจ หนึ่งในกิจกรรมที่ไปเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องอุปสรรคที่จะเดินไปตามความฝันของอาชีพนักร้อง ในโครงการ ดิไอคอล คนบันดาลใจ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยกลุ่มงานพฤตินิสัย, กลุ่มงานบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู , กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน

ไก่ แมลงสาบ ในบทเพลงต้นกล้าแห่งความดี หนึ่งในกิจกรรมที่ไปเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องอุปสรรคที่จะเดินไปตามความฝันของอาชีพนักร้อง ในโครงการ ดิไอคอล คนบันดาลใจ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยกลุ่มงานพฤตินิสัย, กลุ่มงานบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู , กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน

ไก่ แมลงสาบ ในบทเพลงคำสัญญา หนึ่งในกิจกรรมที่ไปเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องอุปสรรคที่จะเดินไปตามความฝันของอาชีพนักร้อง ในโครงการ ดิไอคอล คนบันดาลใจ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยกลุ่มงานพฤตินิสัย, กลุ่มงานบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู , กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน