วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ Kai Malangsaab 28 สค 2555

เพลงใหม่ที่พีี่ไก่ แมลงสาบ เขียนในวันนี้ "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ" ในโครงการ ดิไอคอล คนบันดาลใจ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๓๐ -๑๑.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยกลุ่มงานพฤตินิสัย, กลุ่มงานบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู , กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน ไก่ แมลงสาบ วิทยากรในโครงการดิไอคอล คนบันดาลใจ ประจำเดือนสิงหาคม ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อ 28 สิงหาคม 2555 ซึ่งได้เชิญพี่ไก่ แมลงสาบไปเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องอุปสรรคที่จะเดินตามความฝันของอาชีพนักร้อง เพื่อให้เด็ก/เยาวชนที่กระทำผิดได้มีขวัญกำลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน