วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เรียนเชิญร่วมงาน โครงการสัมมนา “ทางอีศาน : ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” (๕๐ ปีที่ผ่านมา และอีก ๒๐ ปีเบื้องหน้าอีสานเป็นอย่างไร?) และ งานโฮมบุญกองทุน“ทางอีศาน* คอนเสิร์ตโฮมบุญกองทุน “ทางอีศาน”
[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

เรียนเชิญร่วมงาน
โครงการสัมมนา “ทางอีศาน : ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต”
(๕๐ ปีที่ผ่านมา และอีก ๒๐ ปีเบื้องหน้าอีสานเป็นอย่างไร?)
และ งานโฮมบุญกองทุน“ทางอีศาน”

วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ ชั้น ๓ อาคารซีโน-ไท สถาบันการศึกษาของคนยุคใหม่ ตลาดบางลำภู จังหวัดขอนแก่น

• งานสัมมนา - ฟรี
๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สัมโมทนียกถา
โดย พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ปธ.๙) เจ้าคณะภาค ๙
อภิปรายหัวข้อ “ทางอีศาน : ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” โดย
รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
รศ.สีดา สอนศรี
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
ดำเนินรายการ โดย ปรีดา  ข้าวบ่อ

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร/ศิลปิน, หมอลำรับเชิญเวทีกลางตลาด
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. อภิปรายกลุ่มย่อย
กล่าวนำโดย อดิศร พวงชมภู เรื่อง “คนอีสานวันนี้สิร่ำรวยมีความสุข”
กลุ่มที่ 1 การศึกษา/ศิลปวัฒนธรรม/วรรณกรรมร่วมสมัย
ผู้นำเสวนา สมพงษ์ ประทุมทอง, อาทิตย์ บำรุงเอื้อ
กลุ่มที่ 2 การเมือง/เศรษฐกิจ/สังคม/“อาเซียน”
ผู้นำเสวนา สมคิด สิงสง, ทองแถม นาถจำนง
กลุ่มที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสวนา แวง พลังวรรณ, ปริพนธ์ วัฒนขำ และกรชนก แสนประเสริฐ
ผู้ประสานงาน สมพงษ์ ประทุมทอง โทร. 081-954-1352,
มัณฑนา อุปชัย โทร. 085-499-1132
E-mail : chonniyom@yahoo.com, e-shann@hotmail.com

• คอนเสิร์ตโฮมบุญกองทุน “ทางอีศาน”
(บัตร ๕๐๐ บาท/รับหนังสือ “ทางอีศาน” ราคา ๑๐๐ บาทฟรี ๑ เล่ม)

๑๗.๐๐ น. เปิดเวทีหมอลำประยุกต์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
พร้อมหมอแคนรับเชิญ ชาตรี เสงี่ยมวงศ์
๑๘.๐๐ น. ทำบุญกับวง “คันนายาว” - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และคณะ
ศิลปินรับเชิญ “หงา คาราวาน” - สุรชัย จันทิมาธร, มงคล สุระสัจจะ
๑๙.๓๐ น. ส่งบุญด้วย “คาราบาว”- ยืนยง โอภากุล
๒๑.๓๐ น. ปิดงานผู้ประสานงาน อาทิตย์ บำรุงเอื้อ โทร. 081-623-2542,
มัณฑนา อุปชัย โทร. 085-499-1132

หมายเหตุ - ระหว่างงาน มีตลาดนัดหนังสือ
- มีนิทรรศการภาพวาดของ “ครูเบิ้ม” – ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์
และมีงานสอนศิลปะ พร้อมทั้งคัดสรร
งานเยาวชนส่งประกวดศิลปะนานาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน