วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

4 VDO การนำเสนอผลงานในเวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ระดับภูมิภาค วันที่25สิงหาคม 2555 ที่โรงแรมลองบีชการ์เด้นโฮเตล แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี


การนำเสนอผลงานจากการระดมความคิดเห็น ในประเด็น "ในพื้นที่ของท่านมีปัญหารุนแรงด้านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์อะไรบ้าง และปัญหานั้นๆส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มใดบ้างและอย่างไร" ในเวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ระดับภูมิภาค วันที่25สิงหาคม 2555 ที่โรงแรมลองบีชการ์เด้นโฮเตล แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี


การนำเสนอผลงานจากการระดมความคิดเห็น ในประเด็น "ทำอย่างไรประชาชนและผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์จึงจะตื่นตัวเข้าใจในสิทธิของตน ช่วยกันตรวจสอบการทำหน้าที่ของสื่อได้" ในเวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ระดับภูมิภาค วันที่25สิงหาคม 2555 ที่โรงแรมลองบีชการ์เด้นโฮเตล แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี


การนำเสนอผลงานจากการระดมความคิดเห็น ในประเด็น "ทำอย่างไรจึงจะสร้างกลุ่มเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และเรียกร้องสิทธิผ่านกลไกของ กสทช และกลไกต่างๆได้" ในเวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ระดับภูมิภาค วันที่25สิงหาคม 2555 ที่โรงแรมลองบีชการ์เด้นโฮเตล แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรีการนำเสนอผลงานจากการระดมความคิดเห็น ในประเด็น "จะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ให้เข้มแข็งได้อย่างไร" ในเวทีสัมมนาผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ระดับภูมิภาค วันที่25สิงหาคม 2555 ที่โรงแรมลองบีชการ์เด้นโฮเตล แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน