วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

ความใฝ่ฝันกับความเป็นจริง

ความใฝ่ฝันกับความเป็นจริง
(ว่าด้วยความทรงจำและการระลึกถึง)

ชาญ วิทย์ อร่ามฤทธิ์

            จากชีวิตที่ติดดิน ได้รับรู้ความเป็นจริงของสังคมตั้งแต่วัยหนุ่ม กว่าสามสิบห้าปีของชีวิต นับจากวันนั้นถึงวันตาย ไม่ละทิ้งอุดมการณ์เพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีกว่า

            เมื่อเห็นชัดว่าสังคมมีชนชั้น มีความเอาเปรียบ มีการกดขี่ขูดรีด ความขัดแย้งทางชนชั้นเป็นความขัดแย้งหลักของสังคม ทุ่มเทเข้าร่วมการต่อสู้ทางชนชั้น เชื่อมั่นมวลชน หวังว่า วันหนึ่งสัมคมมนุษยชาติจะปราศจากชนชั้น สังคมที่เป็นธรรม

            จากจิตใจที่รักความเป็นธรรม แต่จำกัดด้วยทัศนะทางชนชั้น ปัญญาชนนายทุนน้อยคนหนึ่ง หากไม่หล่อหลอมดัดแปลง ก็ไม่ง่ายที่จะก้าวผ่านความยากลำบากทางวัตถุ ขจัดความสับสนทางความคิด ไม่ยึดติดเพียงผลสำเร็จบางระดับ แล้วยืนหยัดยืดเยื้อยาวนาน

            หากกระแสสูง เห็นชัดฮึกเหิม แต่กระแสต่ำวิเคราะห์พร่ามั่ว ก็ผิดทิศผิดทางได้ไม่ยาก อาจจะยึดติดคัมภีร์กลไก หรือหลงใหลเล่ห์ลวงยอมจำนน ความใฝ่ฝันที่ไม่ประสานทฤษฏีกับความเป็นจริง ก็อาจกลายเป็นกับดักนักปฏิวัติ

            ปฏิวัติได้ ก็สานฝันได้ในวันปฏิรูป ไม่เพียงเพ้อฝันเลื่อนลอย รอคอยจนหมดโอกาส แต่ปรับสภาพจากฐานงานมวลชนที่เป็นจริง
            อาจจะมีบางคนบางครั้งที่เสมือนแนวทางเด่นชัด แต่หากไม่ใส่ใจ อุ่นไอความรักทางชนชั้น  เป้าหมายก็คงน่าเคลือบแคลง

            แยกมิตรแยกศัตรู มิใช่เพียงเพื่อทุ่มโถมฟันฝ่า แต่ยังหมายถึงความสมัครสมานของผู้ร่วมชะตากรรม และแยกสลายลดทอนคู่ต่อสู้
            ความขัดแย้งในหมู่มิตร คือวิถีที่ต้องผ่าน  เมื่อต่อสู้ความคิด  ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แต่เมื่อสะท้อนสู่บทพิสูจน์จุดยืนทางชนชั้น ก็ได้เป็นความเข้าใจ

            ยังจำได้ถึงการฝ่าด่าน ลาภ ยศ สรรเสริญ
            ยังจำได้ถึงความมุ่งมั่น เป็นเทียนให้แสง แล้วมอดไหม้ละลายตัวเอง
            ยังจำได้ถึงการเปรียบเปรย จะเพียงซ่อมแซมตัดผุ หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างรากฐาน
            คุณค่าคนอยู่ที่ใด ได้พิสูจน์อีกครั้งในวันนี้
           
            เพื่อนๆน้องๆ และผองผู้รักความเป็นธรรมและเท่มเทียม ได้ศึกษาร่วมกันอีกครั้ง
            จากเลือดเนื้อคนธรรมดาที่กล้าฟันฝ่าต่อสู้ มีสุขมีทุกข์ สำเร็จล้มเหลว ข้อดีข้อบกพร่องที่จับต้องได้

            บทศึกษาชุดใหญ่ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จากความใฝ่ฝันสู่ความเป็นจริง
            ภูมิใจที่มีเพื่อนชื่อ สุวิทย์ วัดหนู


ที่มา สุวิทย์ วัดหนู นักรบประชา เคียงข้างคนจน
คณะจัดทำหนังสืออนุสรณ์แห่งชีวิต สุวิทย์ วัดหนู
วันที่ 20 ธันวาคม 2495 - วันที่ 11 มีนาคม 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน