วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เพลงวิทยุสัมพันธ์ - อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน

"สถานีที่ทันสมัย ใกล้ไกลฟังกันได้ทุกถิ่น
วิทยุส่งเสียงได้ยิน ท้องถิ่นพัฒนากว้างไกล

เชิญฟังวิทยุชุมชน พี่น้องทุกคนอย่าพึ่งรำคาญ
รายการดีมีประโยชน์กับท่าน ช่วยสร้างงาน ช่วยสร้างคน"
เพลงวิทยุสัมพันธ์ อัลบั้ม วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน งานเพลงเพื่อเผยแพร่

นี่คือ อัลบั้มชุดพิเศษ เขียนถึงแนวคิด เรื่องราวของวิทยุชุมชน ทั้งอัลบั้ม โดย กลุ่มเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต ได้จัดทำอัลบั้มชุดนี้ เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้แด่ชาววิทยุชุมชน และผู้ฟังทั่วไป ซึ่งในอัลบั้มพิเศษ วิทยุชุมชน โดย ชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย 10 บทเพลง ดังนี้
1. แหล่วิทยุ
2. เพื่อชุมชน
3. พลังชุมชน พลังแผ่นดิน
4. รำวงวิทยุ
5. รวมพลังใจ
6. สิ่งแวดล้อม
7. เขาว่าวิทยุเถื่อน
8. วิทยุสัมพันธ์
9. พลิกฟื้นวิถีไทย
10. วันของเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน