วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ไว้อาลัย แด่ คุณครู อารมณ์ มีชัย "พันธมิตรฯ" นครศรีธรรมราช โดย อังคาร กัลยาณพงศ์

     ๑. "อารมณ์" รักเสน่ห์ฟ้า ดินสยาม "เมืองแม่"
รัก "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สาม โลกรู้
"พันธมิตรฯ" เพชรใจงาม น้ำหนึ่ง
ซึ่งลิ่วปรโลกสู้ ไม่รู้จักตาย  ฯ
     ๒. ไมตรีไซร้บ่วงคล้อง "พันธมิตรฯ" สนิทใจ
"กู้ชาติ" "มีชัย" สิบทิศ แกร่งกล้า
"อารมณ์" อุทิศชีวิต เพื่อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
พึงพี่น้องทั่วหน้าฯ ป่าวหล้าสรรเสริญ  ฯ
     ๓. "อารมณ์" รักบ่วงคล้อง วิญญาณ
เกียรติยศอย่างสุคันธมาลย์ เฟื่องฟุ้ง
ระลึกอยู่คู่ใจกาล "กู้ชาติ"
กัมปนาทระเบิดปืนสะดุ้ง ดิ่งสู้ "มีชัย"   ฯ
     ๔. "อารมณ์" แรงเร่าร้อน ทะเลทราย สู้แฮ
เสียบแหบแห้งกระหาย ชนะหล้า
หลายครั้งเคร่งอภิปราย เป็นเลือด  เดือดดาล
เจ็บยิ่งสยองเกล้ากล้า ต่อสู้อธรรมสถุล  ฯ
     ๕. ไปสู่คติมิ่งแก้ว ไอศวรรย์
นัดพี่น้องคืนจันทร์ แจ่มฟ้า
สรวงสวรรค์ต่อแดนกัน กับโลก
ภพเพ่งระลึกปรหล้า เห่ช้า "ความหลัง"  ฯ
     ๖. "อารมณ์" เรืองรุ่งรุ้ง ไอศูรย์
เกียรติยศเพ็ญจันทร์ปูน สว่างหล้า
"มีชัย" ชื่นตระกูล ปรากฏ
งามอร่ามสยามแจ่มจ้า แกร่งกล้าขวัญขลัง  ฯ
     ๗. สนธยาฟ้าพลบโพล้ เพล้ลง หมองแล
มืดวิเวกวังเวงวง ชีพแก้ว
แววดาวน่าพิศวง แพรวพร่าง เธอฤา
พราวสั่งมืดพร่างแพร้ว ผ่องแผ้วผลึกสวรรค์  ฯ
     ๘.สติปัญญาเพ่งเน้น เจียระไน
คติทิพย์ "อารมณ์" สะเทือนใจ แจ่มจ้า
"มีชัย" เปรื่องปราชญ์ไหว ใจโลก
โศกแต่นี้ไปหน้า ใครค้าชลนัยน์
     ๙. ระเหยเป็นเมฆร่วงรุ้ง สยามสวรรค์
แพรวพร่างพรรณรายตะวัน เจ็ดชั้น
ฝั่งฝันใฝ่ฝันอัน ลับล่วง
 ทวงค่าหนี้ชีพนั้น โลกใช้คืนไฉน  ฯ
     ๑๐. ชลนัยน์ไหลเทวษท้น " พันธมิตรฯ" มวลชน
ว่างเปล่าหนอชีวิต เกิดม้วย
เสียสละเร่งพลีอุทิศ เพื่อชาติ เอกราช
สยามอยู่คู่โลกด้วย สุขซึ้งวิเศษศานต์ ฯ
     ๑๑. "อารมณ์" ล้มเทวษล้น ชลนัยน์ "มีชัย"
วิเวกโลกวังเวงใจ ไป่แล้ว
สรรพะสัตว์สู่สุสานชัย มัจจุราช ดังฤา
แต่ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก้ว" เพริศแพร้วสุนทรีย์
     ๑๒. "กู้ชาติ" เอกราชด้วย "พันธมิตรฯ " มวลชน
หวานชื่นหอมสิบทิศ เฟื่องฟุ้ง
เสียสละอุทิศชีวิต เพื่อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
กัมปนาทระเบิดปืนสะดุ้ง ดิ่งสู้อธรรมสลาย  ฯอังคาร กัลยาณพงศ์
จันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๓ ปีชวดที่มา "อารมณ์ มีชัย ตราไว้ในใจชน"
หนังสือที่ระลึก งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์อารมณ์ มีชัย
22 กุมภาพันธ์ 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน