วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ข่าวศูนย์พักพิงวันที่ 4 พ.ย.54

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๒๗-๙๔๔๘
................................................................................
จังหวัดชลบุรี เปิดพักพิงชั่วคราวฯ เข้าสู่วันที่ ๑๑ ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างอบอุ่น
            จังหวัดชลบุรี เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนผู้ประสบภัย  จังหวัดชลบุรี เข้าสู่วันที่ ๑๑ แล้ว มีผู้เข้าพัก ๔,๖๗๑ คน มีอาหาร ที่พัก การบริการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือด้านแรงงาน และเยียวยาผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ อย่างอบอุ่น
        วันนี้ ( ๔ พฤศจิกายน ๕๔ ) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายภัครธรณ์  เทียนชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายพงษ์ศักด์  ปรีชาวิทย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ณ ห้องประชุม กองอำนวยการชั้น ๑  โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีให้ที่ประชุมได้รับทราบขณะนี้มีประชาชนผู้ประสบภัยเข้ามาอยู่ทั้งสิ้น ๔,๖๗๑ คน ( ยอด ณ. เวลา ๐๙.๐๐ น. ) ศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ได้ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ การรักษาพยาบาล ๓,๑๓๗ ราย ส่งต่อ ๑๕๕ ราย รับไว้ในโรงพยาบาลชลบุรี ๓๕ ราย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ๑ ราย โรคที่พบมากที่สุดมีดังนี้ โรคระบบทางเดินหายใจ ๑๓๙ ราย โรคติดเชื้อปรสิต ๓๖ ราย รองลงมาโรคระบบไหลเวียน ๕๖ ราย โรคระบบย่อยอาหาร ๗๑ ราย โรคระบบกล้ามเนื้อ ๔๖ ราย โรคผิวหนัง ๔๘ ราย การเยียวยาให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพจิต ประเมินด้านสุขภาพจิต ๑,๗๒๙ ราย โรคซึมเศร้า ๒๙ ราย รักษาจิตเวช ๘๔ ราย เสี่ยงฆ่าตัวตาย ๓ ราย ส่งต่อ ๘ ราย ด้านการสาธารณสุขโดยการ สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัย ๒๖ จุด ปรับปรุงน้ำดื่ม/น้ำใช้ ๖๐๖ จุด ตรวจคุณภาพน้ำ/สิ่งส่งตรวจ ๑๒๖ รายการ ปรับปรุงสุขาภิบาลตึก ( ตึก A ) ในการเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ ๑๗๔ จุด และขึ้นทะเบียนหาบเร่แผงลอย ๔ จุด สอบสวนโรค ๕๖ ราย
        ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ให้บริการด้านแรงงาน ได้แก่ รับสมัครงาน ๑๓๗ คน บรรจุได้ทันที ๓๓ คน ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ๖๕ คน และด้านการท่องเที่ยวได้ให้การท่องเที่ยวทุกวัน รอบเช้าไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ๙๙๘ คน รอบบ่ายไปเที่ยว ไหว้พระห้าเสือเมืองชลบุรี/ศาลเจ้านาจา ๘๐๐ คน ส่วนด้านการขนส่ง มีรถบัสให้การสนับสนุนศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ๒๗ คัน ส่วนงานอาสาสมัครมีดังนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)เป็นเจ้าหน้าที่ Call Center ๑๗๐ คน และเจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า ๒๔ คน เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ๕๒๐ คน โรงเรียนกีฬา ๒,๕๔๐ คน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๒ ๑,๔๐๐ นาย ภาคเอกชน ๑,๕๓๐ คน นอกจากนี้ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ มอบรถเข็น ๘ คัน ไม้เท้าขาว-คนตาบอด ๑ อัน และให้คำปรึกษา ๓๒ คน และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ๓๕๐ นาย งานจราจร ๗๕ นาย งานมวลชนสัมพันธ์ (กองร้อยน้ำหวาน) ๔๕๐ นาย  งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ๓๐ ตัว ด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง ๑๙๙ ตัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯได้ตั้งเต้นท์ ให้บริการตัดผม เสริมสวย นวดฝ่าเท้า และมีธนาคารออมสินเคลื่อนที่ พร้อมติดตั้งตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัด
       ทางกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการจัดการแสดง “กระทรวงวัฒนธรรมร่วมใจฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบอุทกภัย”โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้  เวลา ๑๓.๐๐ น. และเวลา ๑๖.๐๐ น. จะมีการแสดงดนตรีสากลของกรมศิลปกรณ์ พร้อมด้วยนักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียง อาทิ เช่น ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ , กาญจนปกรณ์ แสดงหาญ, มานิต ทุวเศรษฐสกุล, ออม ปากน้ำ และศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ อาทิ โฉมฉย  อรุณฉาน เป็นต้น และการแสดงละครเล็กโจหลุยส์ การแสดงจากบ้านตุ๊กกะตุ่น และการจัดกิจกรรมวาดภาพสำหรับเด็ก โดยงานจะจัดขึ้น ณ เวทีกลาง ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย สถาบันวิทยาลัยการพลศึกษาจังหวัดชลบุรี และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ ตลอดการจัดงาน
        อนึ่งหากพ่อแม่พี่น้อง ชาวจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้ประสบภัยที่จะติดต่อศูนย์-พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัย จังหวัดชลบุรี สามารถบริจาคสิ่งของ เงิน อาหาร หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เช่น สถานที่-รองรับผู้ประสบภัย ได้ที่กองอำนวยการ ชั้น ๑ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี Call Center ๐-๓๘๐๕-๔๑๘๖ ถึง ๙๖ ( จำนวน ๑๑ คู่สาย ) และบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ”เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี” หมายเลขบัญชี ๙๘๐-๖-๕๙๒๙๔-๘
        ..................................................................................
          น.ส.ษลีก์ปรีดิ์ยา   พลอยงาม...ข่าว
                       น.ส.กัญญรัตน์  เกียรติสุภา...ตรวจ   ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน